Jakie są aktualne zalecenia dotyczące szczepienia dzieci chorych na padaczkę?

04.01.2023
dr n. med. Marta Zawadzka
Klinika Neurologii Rozwojowej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi nie należy rutynowo odraczać szczepień u dzieci chorych na padaczkę, w tym encefalopatie padaczkowe (np. zespół Dravet, zespół Westa), ponieważ nie stanowi ona uniwersalnego przeciwwskazania do wszystkich szczepień.

Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej oraz Polskiego Towarzystwa Wakcynologii padaczka, w tym encefalopatie padaczkowe, mogą być przeciwwskazaniami wybiórczymi (dotyczącymi podania konkretnych preparatów) lub czasowymi (wymagającymi opóźnienia podania konkretnej szczepionki).

Czasowe przeciwwskazania do szczepienia to:
 • nieustabilizowana padaczka – wskazane jest odroczenie szczepienia przeciwko błonicy, krztuścowi i tężcowi (DTP) oraz odrze, śwince i różyczce (po osiągnięciu kontroli zaburzeń, szczepionki te można podać 6 mies. po ostatnim napadzie, przy czym w uodpornieniu przeciwko krztuścowi należy stosować szczepionkę z bezkomórkową komponentą przeciwkrztuścową),
 • drgawki gorączkowe złożone – wskazane jest odroczenie szczepień o ≥3 miesiące, do czasu ukończenia diagnostyki; szczepienia dzieci z drgawkami gorączkowymi prostymi można realizować zgodnie z obowiązującym programem szczepień.

Polskie wytyczne nie zawierają szczególnych zaleceń dla pacjentów z encefalopatiami padaczkowymi. U chorych z mutacją SCN1A (zespół Dravet) przed szczepieniem lub po jego zakończeniu należy rozważyć zastosowanie leków przeciwgorączkowych. Obecnie planowane są prace nad aktualizacją obowiązujących zaleceń.

Piśmiennictwo:

1. Stryczyńska-Kazubska J., Małecka I., Wysocki J.: Szczepienia – wskazania i przeciwwskazania. (W:) Steinborn B. (red.): Neurologia wieku rozwojowego. Wyd. I. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017: 1169–1181
2. Małecka I., Stryczyńska-Kazubska J., Czajka H. i wsp.: Szczepienia u dzieci z chorobami układu nerwowego. (W:) Steinborn B. (red.): Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w schorzeniach układu nerwowego u dzieci i młodzieży. Lublin, Wydawnictwo Bifolium, 2015: 53–67
3. Pruna D., Balestri P., Zamponi N. i wsp.: Epilepsy and vaccinations: Italian guidelines. Epilepsia, 2013; 54: 13–22
Zobacz także
Wybrane treści dla pacjenta:
 • Odra u dorosłych
 • Różyczka u dorosłych
 • Szczepienie przeciwko WZW typu B
 • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Północnej
 • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Południowej
 • Dieta ketogenna w leczeniu padaczki lekoopornej
 • Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce
 • Szczepienia obowiązkowe dla podróżnych
 • Szczepienia przed wyjazdem na Karaiby (Wyspy Karaibskie)
 • Padaczka

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań