mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Artykuły przeglądowe: Chirurgia ogólna

 • Opieka okołooperacyjna nad chorym na chorobę nerwowo-mięśniową

  Każdego chorego na miastenię przed planowym zabiegiem operacyjnym należy skonsultować z neurologiem, optymalnie z neurologiem prowadzącym leczenie przewlekłe miastenii. Konsultacja powinna zawierać informacje o aktualnie przyjmowanych lekach i ich dawkach, w tym propozycję dawkowania inhibitorów acetylocholinoesterazy (IAChE) i leków immunosupresyjnych w okresie okołooperacyjnym.

 • Postępy w diagnostyce zaburzeń czynności odbytu i odbytnicy. Uzgodnione stanowisko ekspertów

  Wypracowane stanowisko uwzględnia aktualne wskazania do najczęściej wykonywanych badań obrazowych (ultrasonografia, obrazowanie techniką rezonansu magnetycznego) i czynnościowych aparatu anorektalnego (manometria, badania neurofizjologiczne, badania rozciągania ściany odbytnicy oraz diagnostyka zaburzeń defekacji, w tym defekografia), jak również ich przydatność kliniczną i ograniczenia.

 • Stenty żylne: stan obecny i przyszłe kierunki rozwoju

  Celem leczenia zwężeń w układzie tętniczym jest przywrócenie perfuzji obwodowej bez rozwarstwienia ściany ani wynaczynienia krwi. Celem leczenia utrudnienia odpływu krwi żylnej jest natomiast wyeliminowanie obwodowego nadciśnienia żylnego. Idealny stent żylny musi zapewniać odpowiednią elastyczność, siłę oraz precyzję implantacji w warunkach anatomicznych i patofizjologicznych charakterystycznych dla przewlekłej choroby żylnej.

 • Chirurgia rekonstrukcyjna dna miednicy z zastosowaniem siatek polipropylenowych – co poszło nie tak?

  Częstość występowania zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej (POP) osiąga niemal 50% w populacji ogólnej i zwiększa się z wiekiem kobiety. Szacuje się, że u 6–19% kobiet POP wymaga operacji, przy czym ryzyko reoperacji z powodu nawrotu choroby po upływie 3–5 lat wynosi ok. 30%

 • Podstawowe zasady protokołu opieki okołooperacyjnej ERAS

  W niniejszym artykule przedstawiono nowoczesne podejście do opieki okołooperacyjnej według aktualnych wytycznych ERAS Society na przykładzie chorego na nowotwór jelita grubego.

 • Płynoterapia dla dociekliwych – okres okołooperacyjny

  Płynoterapia to niezwykle istotny element całościowego postępowania z pacjentem w okresie okołooperacyjnym. Jednak wiele interwencji z zakresu okołooperacyjnego stosowania płynów jest zbędnych i szkodliwych, ponieważ zaburzają homeostazę i mogą prowadzić do zwiększenia chorobowości i śmiertelności.

 • Profilaktyka przeciwzakrzepowa w przypadku operacji ginekologicznych

  U każdej pacjentki przed planową operacją ginekologiczną należy ocenić ryzyko wystąpienia zakrzepicy żylnej. Zaleca się konsekwentne stosowanie na danym oddziale chirurgicznym wybranej skali oceny ryzyka zaadaptowanej do lokalnych uwarunkowań.

 • Opieka okołooperacyjna nad pacjentem z zaburzeniami czynności tarczycy

  Pomimo częstego występowania chorób tarczycy w populacji ogólnej nie opracowano dotąd wytycznych postępowania i jednoznacznych zasad kontroli czynności hormonalnej tarczycy przed planowanym i przed pilnym zabiegiem operacyjnym.

 • Przygotowanie do zabiegu chorego na cukrzycę typu 2

  Artykuł dotyczy jednego z najistotniejszych problemów medycyny okołooperacyjnej – postępowania z chorymi na cukrzycę. Waga problemu wynika przede wszystkim z bardzo dużej częstości występowania choroby w populacji.

 • Rozpoznawanie i leczenie częstych złamań w obrębie stopy

  Złamania w obrębie stopy należą do najczęstszych urazów tej okolicy badanych przez lekarzy rodzinnych. Zwykle dotyczą kości śródstopia i palców. Pacjenci zgłaszają się z różnymi objawami, najczęściej z bólem i trudnościami w chodzeniu.

 • Postępowanie okołooperacyjne u chorych przyjmujących leki przeciwpłytkowe. Cz. 1

  Wskazówki dotyczące postępowania okołooperacyjnego u chorych przyjmujących leki przeciwpłytkowe, którzy wymagają dużych zabiegów operacyjnych łączących się z koniecznością rozważenia przerwania leczenia przeciwpłytkowego.

 • Zespół cieśni nadgarstka: diagnostyka i leczenie

  Zespół cieśni nadgarstka (carpal tunnel syndrome – CTS), najczęstsza neuropatia uciskowa kończyny górnej, jest spowodowany uciskiem nerwu pośrodkowego w jego odcinku przebiegającym przez kanał nadgarstka.

 • Ostre zapalenie trzustki – ewolucja strategii leczenia

  Ostre zapalenie trzustki pod wieloma względami jest przykładem choroby, której chirurgiczne leczenie podlegało istotnym zmianom w ciągu ostatnich lat. Dotychczas opublikowano ponad 30 wytycznych opracowanych przez towarzystwa naukowe w różnych rejonach geograficznych. Niestety wyniki licznych badań ankietowych jednoznacznie pokazują, że opisane zalecenia przestrzegane są w stopniu niezadowalającym, a praktyka kliniczna często pozostaje w sprzeczności z danymi naukowymi.

 • Częste zapalenia powierzchownie położonych kaletek maziowych

  Zapalenie powierzchownie położonych kaletek to dość częsty problem w obrębie narządu ruchu. Kaletkami zabezpieczona jest większość miejsc w organizmie, gdzie elementy kostne są położone blisko skóry, a tkanki miękkie poruszają się nad kością.

 • Przegląd nowych technologii w chirurgii robotowej

  Celem niniejszej bogato ilustrowanej publikacji jest przedstawienie bardzo aktywnego pod względem badawczo-rozwojowym rynku technologii już wdrożonych oraz wyłaniających się dopiero w chirurgii robotowej, przegląd objął więc systemy robotowe zarówno zarejestrowane przez amerykańską Food and Drug Administration, jak i te, które jeszcze nie uzyskały rejestracji.

 • Interakcje staplerów z tkankami – jak poprawić wyniki leczenia

  Poszczególne typy tkanek mają zróżnicowane właściwości biomechaniczne i grubość, mogą więc wymagać użycia różnej wysokości zszywek albo różnych typów staplerów w celu uzyskania stabilnego zespolenia. Chirurg często opiera się na swoim doświadczeniu, własnym osądzie czy na przypadkowych danych, co niekoniecznie przekłada się na stabilny szew mechaniczny i dalej na optymalny wynik leczenia, nawet jeśli instrument zadziała prawidłowo.

 • Powikłane zapalenie uchyłków jelita grubego

  Autorzy artykułu przeglądowego omawiają spektrum diagnostyczno-terapeutyczne ostrego zapalenia uchyłków okrężnicy, w tym metody postępowania w przypadku powikłanego przebiegu choroby.

 • Wtórna nadczynność przytarczyc – leczenie operacyjne

  U osób z wtórną nadczynnością przytarczyc strategia leczenia operacyjnego polega na takim zaplanowaniu jego zakresu, aby uzyskać radykalność zabiegu, uniknąć nawrotowej lub przetrwałej wtórnej nadczynności tych gruczołów oraz zapobiec przewlekłej ich niedoczynności. Podstawowym celem leczenia operacyjnego jest zmniejszenie stężenia parathormonu w osoczu.

 • Mięsaki tkanek miękkich i jelita – przegląd technik biopsyjnych

  Wynik badania histologicznego materiału uzyskanego w wyniku biopsji stanowi podstawę rozpoznania, oceny rokowania i zaplanowania leczenia. Niestety, etap ten w wielu polskich ośrodkach jest realizowany nieprawidłowo lub jest pomijany, co przekłada się na gorsze wyniki terapii. Biopsję trzeba przeprowadzić w sposób, który nie wpływa negatywnie na radykalne leczenie miejscowe. Biopsja powinna być poprzedzona wykonaniem badań obrazowych, gdyż biopsja wykonana przed badaniem obrazowym może spowodować znaczne zniekształcenie obrazu radiologicznego, zmniejszając użyteczność oceny miejscowej nowotworu.

 • Istotne czynniki mające wpływ na wyniki leczenia chirurgicznego chorych na nowotwory

  Dostępność leczenia chirurgicznego to istotny czynnik, który ma wpływ na wyniki leczenia szerokiej grupy chorych, w tym chorych na nowotwory. Niestety mniej niż 45% chorych na nowotwory na całym świecie ma zapewnione bezpieczne leczenie chirurgiczne w zasięgu swoich możliwości finansowych i w odpowiednim czasie. Co należy zrobić, aby poprawić tę sytuację?

156 artykułów - strona 1 z 8

Wybierz specjalność

O tym się mówi

 • Otwarcie rynku pracy
  Rząd chce ułatwić lekarzom, lekarzom dentystom, pielęgniarkom i ratownikom spoza Unii Europejskiej podejmowanie pracy w polskiej ochronie zdrowia. W skrajnych przypadkach nawet jedynie na podstawie decyzji ministra zdrowia, bez konieczności przedstawienia kompletu dokumentów poświadczających kwalifikacje.
 • Systemu już nie ma
  Świata medycznego, w którym do tej pory funkcjonowaliśmy, już nie ma. Zostało chałupnictwo – mówi Jacek Skup, lekarz rezydent, specjalista zarządzania w ochronie zdrowia.
 • POZ nie jest wąskim gardłem
  Mamy naprawdę trudny czas. Lekarze POZ, zaangażowani w walkę z pandemią, zmagają się na przykład z problemem niemożności skierowania pacjentów covidowych do szpitali - mówi Jacek Krajewski, prezes FPZ.