Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Artykuły przeglądowe: Chirurgia ogólna

 • Postępowanie okołooperacyjne u chorych przyjmujących leki przeciwpłytkowe. Cz. 1

  Wskazówki dotyczące postępowania okołooperacyjnego u chorych przyjmujących leki przeciwpłytkowe, którzy wymagają dużych zabiegów operacyjnych łączących się z koniecznością rozważenia przerwania leczenia przeciwpłytkowego.

 • Ostre zapalenie trzustki – ewolucja strategii leczenia

  Ostre zapalenie trzustki pod wieloma względami jest przykładem choroby, której chirurgiczne leczenie podlegało istotnym zmianom w ciągu ostatnich lat. Dotychczas opublikowano ponad 30 wytycznych opracowanych przez towarzystwa naukowe w różnych rejonach geograficznych. Niestety wyniki licznych badań ankietowych jednoznacznie pokazują, że opisane zalecenia przestrzegane są w stopniu niezadowalającym, a praktyka kliniczna często pozostaje w sprzeczności z danymi naukowymi.

 • Przygotowanie do zabiegu chorego na cukrzycę typu 2

  Lekarze rodzinni często są proszeni o wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do leczenia operacyjnego chorego na cukrzycę typu 2.

 • Częste zapalenia powierzchownie położonych kaletek maziowych

  Zapalenie powierzchownie położonych kaletek to dość częsty problem w obrębie narządu ruchu. Kaletkami zabezpieczona jest większość miejsc w organizmie, gdzie elementy kostne są położone blisko skóry, a tkanki miękkie poruszają się nad kością.

 • Przegląd nowych technologii w chirurgii robotowej

  Celem niniejszej bogato ilustrowanej publikacji jest przedstawienie bardzo aktywnego pod względem badawczo-rozwojowym rynku technologii już wdrożonych oraz wyłaniających się dopiero w chirurgii robotowej, przegląd objął więc systemy robotowe zarówno zarejestrowane przez amerykańską Food and Drug Administration, jak i te, które jeszcze nie uzyskały rejestracji.

 • Interakcje staplerów z tkankami – jak poprawić wyniki leczenia

  Poszczególne typy tkanek mają zróżnicowane właściwości biomechaniczne i grubość, mogą więc wymagać użycia różnej wysokości zszywek albo różnych typów staplerów w celu uzyskania stabilnego zespolenia. Chirurg często opiera się na swoim doświadczeniu, własnym osądzie czy na przypadkowych danych, co niekoniecznie przekłada się na stabilny szew mechaniczny i dalej na optymalny wynik leczenia, nawet jeśli instrument zadziała prawidłowo.

 • Powikłane zapalenie uchyłków jelita grubego

  Autorzy artykułu przeglądowego omawiają spektrum diagnostyczno-terapeutyczne ostrego zapalenia uchyłków okrężnicy, w tym metody postępowania w przypadku powikłanego przebiegu choroby.

 • Wtórna nadczynność przytarczyc – leczenie operacyjne

  U osób z wtórną nadczynnością przytarczyc strategia leczenia operacyjnego polega na takim zaplanowaniu jego zakresu, aby uzyskać radykalność zabiegu, uniknąć nawrotowej lub przetrwałej wtórnej nadczynności tych gruczołów oraz zapobiec przewlekłej ich niedoczynności. Podstawowym celem leczenia operacyjnego jest zmniejszenie stężenia parathormonu w osoczu.

 • Mięsaki tkanek miękkich i jelita – przegląd technik biopsyjnych

  Wynik badania histologicznego materiału uzyskanego w wyniku biopsji stanowi podstawę rozpoznania, oceny rokowania i zaplanowania leczenia. Niestety, etap ten w wielu polskich ośrodkach jest realizowany nieprawidłowo lub jest pomijany, co przekłada się na gorsze wyniki terapii. Biopsję trzeba przeprowadzić w sposób, który nie wpływa negatywnie na radykalne leczenie miejscowe. Biopsja powinna być poprzedzona wykonaniem badań obrazowych, gdyż biopsja wykonana przed badaniem obrazowym może spowodować znaczne zniekształcenie obrazu radiologicznego, zmniejszając użyteczność oceny miejscowej nowotworu.

 • Istotne czynniki mające wpływ na wyniki leczenia chirurgicznego chorych na nowotwory

  Dostępność leczenia chirurgicznego to istotny czynnik, który ma wpływ na wyniki leczenia szerokiej grupy chorych, w tym chorych na nowotwory. Niestety mniej niż 45% chorych na nowotwory na całym świecie ma zapewnione bezpieczne leczenie chirurgiczne w zasięgu swoich możliwości finansowych i w odpowiednim czasie. Co należy zrobić, aby poprawić tę sytuację?

 • Dorosły pacjent przed zabiegiem chirurgicznym

  Celem tego artykułu jest próba uporządkowania i usystematyzowania dostępnej wiedzy płynącej z aktualnych wytycznych oraz aktualnych wyników badań i jednocześnie próba osadzenia jej w realiach polskiego systemu ochrony zdrowia.

 • Leczenie chirurgiczne choroby Crohna

  Bezwzględnymi wskazaniami do leczenia operacyjnego są: przetoki jelitowo-pęcherzowe, przetoki kończące się ślepo w przestrzeni zaotrzewnowej, przetoki wysokie (np. żołądkowo-okrężnicze) oraz obficie wydzielające przetoki jelitowo-skórne.

 • Anatomiczne uwarunkowania bezpiecznej cholecystektomii

  Dla chirurgów specjalizujących się w operacjach dróg żółciowych oraz w chirurgii minimalnie inwazyjnej ważna jest dogłębna znajomość kluczowych stosunków anatomicznych tej okolicy obejmująca nie tylko wiedzę z zakresu anatomii prawidłowej, ale również świadomość występowania różnych odmian anatomicznych układu przewodów żółciowych i unaczynienia tętniczego pęcherzyka żółciowego.

 • Badania diagnostyczne. Kolonoskopia. Część I: kwalifikacja i przygotowanie

  Kolonoskopia współcześnie została uznana za podstawowe badanie w diagnostyce chorób błony śluzowej dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

 • Badania diagnostyczne. Kolonoskopia. Część II: przebieg badania i interpretacja wyniku

  Właściwa kwalifikacja pacjentów do kolonoskopii, wykonanie badania dobrej jakości, a następnie ustalenie dalszego postepowania zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi dają szansę na bezpieczne prowadzenie chorego w ramach POZ.

 • Nisko umiejscowiony rak odbytnicy – operacje oszczędzające zwieracz

  Autorzy bogato ilustrowanego artykułu omawiają techniki oraz podsumowują wyniki leczenia: onkologiczne i czynnościowe.

 • Zakażenie miejsca operowanego – aktualizacja z 2017 roku

  W 2017 roku ukazały się uaktualnione wytyczne dotyczące zapobiegania zakażeniom miejsca operowanego, na podstawie których zwięzłe opracowanie – podobnie jak w przypadku wytycznych z 2016 r. – specjalnie dla „Medycyny Praktycznej – Chirurgii” przygotował lek. Mateusz Wierdak.

 • Wrzód samotny odbytnicy

  Samotny wrzód odbytnicy bywa nazywany chorobą trzech kłamstw. Zdiagnozowanie tej przypadłości nastręcza sporo trudności nawet doświadczonym koloproktologom. Choć jest zmianą nienowotworową, ze względu na swój obraz kliniczny wymaga uważnego różnicowania z rakiem odbytnicy.

 • Sepsa – nowa uzgodniona definicja 2016

  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler w krótkim praktycznym résumé podaje nowe definicje sepsy i wstrząsu septycznego oraz zwraca uwagę na najistotniejsze różnice między definicją aktualną a obowiązującymi w przeszłości.

 • Zakrzep brzeżny odbytu

  Zakrzep brzeżny uchodzi za zmorę ciężarnych, informatyków i księgowych. Niektórzy uważają, że postępowanie zależy od stopnia nasilenia dolegliwości, inni – że od czasu, jaki minął od początku objawów: zakrzep powstały do 72 h należy odbarczyć operacyjnie, zaś bohater, który przetrzyma ból i zgłosi się do lekarza później, ma być leczony zachowawczo. Generalnie za „złoty standard” uważa się leczenie zabiegowe.

146 artykułów - strona 1 z 8

Wybierz specjalność

O tym się mówi

 • Powrót do wypowiadania opt-outów
  OZZL, Porozumienie Rezydentów OZZL i samorząd lekarski zgodnie wzywają lekarzy do ograniczenia czasu pracy i wypowiadania klauzuli opt-out. Już w tej chwili, żeby skutki byy widoczne w październiku.
 • Szantaż, mobbing, poniżanie
  To część nagannych zachowań, z którymi w swojej pracy spotykają się lekarze. Ich sprawcami są przełożeni lub osoby mające z innego tytułu wyższą pozycję zawodową. Bardzo często – również lekarze. OZZL chce powstania specjalnej grupy, która zajmie się „karygodnymi relacjami w środowisku lekarskim”.
 • Za błąd medyczny bezwzględne więzienie?
  Procedowana właśnie w parlamencie zmiana Kodeksu karnego dotyczy również lekarzy. Chodzi o art. 155, czyli czyny zakwalifikowane jako nieumyślne spowodowanie śmierci.