Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Artykuły przeglądowe: Chirurgia onkologiczna

 • Postępowanie u chorych z nowotworowym płynem w jamie opłucnej. Komentarz eksperta

  W przebiegu raka płuca płyn w jamie opłucnej pojawia się nawet u 30% chorych, a u chorych na raka piersi – u około 10%. O czym należy pamiętać podejmując decyzję o sposobie postępowania? Komentarz prof. dra hab. Rafała Krenke z  Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 • Leczenie chorych na raka płuca w świetle wyników badań przedstawionych na ASCO 2019

  W artykule omówiono najbardziej aktualne informacje z badań RELAY, ECOG-ACRIN 5508, COMPASS oraz KEYNOTE-001, przedstawione w czerwcu 2019 podczas ASCO Annual Meeting w Chicago.

 • Przegląd tematów omawianych podczas ASCO Annual Meeting 2019

  W trakcie kongresu miało miejsce 261 sesji naukowych. Poruszono wiele kwestii, które są tematem aktualnie prowadzonych badań i którew przyszłości mogą zmienić dotychczasowe postępowanie terapeutyczne. Prezentujemy krótki przegląd omawianych tematów.

 • mFOLFIRINOX jako nowy standard w leczeniu uzupełniającym chorych po radykalnej resekcji raka gruczołowego trzustki

  W krajach rozwiniętych rak trzustki staje się istotnym wyzwaniem dla współczesnej onkologii. Odzwierciedla to rosnąca liczba zgonów spowodowanych tym nowotworemi, Korzyści, jakie można osiągnąć stosując kombinację leczenia chirurgicznego i chemioterapii, najlepiej pokazują opublikowane niedawno dane odnośnie do skuteczności chemioterapii uzupełniającej według schematu mFOLFIRINOX.

 • Erlotynib w uzupełniającej terapii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z obecnością mutacji w genie EGFR

  Czy zastosowanie u chorych na NDRP we wczesnych stopniach zaawansowania nowotworu po leczeniu chirurgicznym i standardowym leczeniu uzupełniającym dodatkowego postępowania skutkuje lepszą przeżywalnością? Jakie wyniki uzyskano u chorych z mutacją w genie EGFR warunkującą wrażliwość na TKI?

 • Chemioterapia wysokodawkowa połączona z autologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych szpiku kostnego w leczeniu chorych na mięsaka Ewinga wysokiego ryzyka

  Aktualnym standardem postępowania w przypadku mięsaka Ewinga jest leczenie skojarzone Korzyść z zastosowania HDT dotyczy niewielkiej podgrupy pacjentów, jednak jednoznaczna poprawa (zarówno w zakresie EFS, jak i OS) uzyskana pod wpływem terapii BuMel może być podstawą do stworzenia nowego standardu postępowania dla chorych na zlokalizowanego mięsaka Ewinga wysokiego ryzyka.

 • Komentarz do artykułu „Ipilimumab w leczeniu adiuwantowym chorych na czerniaka w III stopniu zaawansowania”

  Już w XX wieku podejmowano w grupie chorych w III stopniu zaawansowania liczne próby leczenia uzupełniającego, uzyskując jednak jedynie niewielką korzyść, przy znacznej tokstyczności leczenia. Komentowane badanie potwierdziło po raz pierwszy wyraźną korzyść z terapii uzupełniającej (ipilimumabem) w tej grupie chorych, a jego wyniki stały się punktem odniesienia dla najnowszych badań.

 • Badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrycia raka płuca

  Rak płuca jest najczęstszym nowotworem stwierdzanym u mężczyzn na całym świecie, również w Polsce. Według najnowszych danych w krajach rozwiniętych, w tym w Polsce, w latach 1995–2015 dzięki prewencji pierwotnej ocalono życie niemal 90 tysięcy mężczyzn, a umieralność z powodu raka płuca na poziomie populacyjnym w latach 1992–2015 zmniejszyła się o 45%. Jednak badania przesiewowe w celu wczesnego wykrywania nowotworów powinny być wdrażane jedynie wówczas, gdy spełniają odpowiednie wymagania.

 • Leczenie nawrotowego szpiczaka plazmocytowego. Stratyfikacja nawrotu według Mayo Clinic

  Przewidywany czas życia pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym stale się wydłuża. Jednak ze względu na wysoką heterogenność genetyczną szpiczaka, wybierając schemat leczenia, powinno się dokonać stratyfikacji ryzyka. Specjaliści z Mayo Clinic regularnie dokonują ewaluacji danych z aktualnego piśmiennictwa i  formułują wytyczne dotyczące optymalnej opieki nad chorymi na szpiczaka.

 • W jaki sposób powinniśmy oceniać skuteczność nowych metod leczenia chorych na rzadkie nowotwory?

  Rzadkie występowanie pewnych nowotworów stanowi duże wyzwanie w kontekście prowadzenia badań klinicznych z udziałem odpowiedniej liczby chorych, wystarczającej do zapewnienia właściwej mocy statystycznej, która pozwoli ocenić skutki zastosowania nowej metody leczenia. Założenie, że badanie musi obejmować odpowiednio dużą liczbę chorych, oparte na tradycyjnych parametrach statystycznych, może budzić nieuzasadnione przypuszczenia, że badania z udziałem małej grupy charakteryzuje niska jakość. Jak zatem planować badania, aby uzyskać wiarygodne wyniki?

 • Rak nerki i leczenie okołooperacyjne – co wiemy po ASCO 2018?

  W artykule przedstawiono wyniki dotychczasowych badań klinicznych dotyczących leczenia adiuwantowego i neoadiuwantowego chorych na RCC poddanych radykalnemu leczeniu operacyjnemu, z uwzględnieniem danych przedstawionych podczas dorocznego kongresu American Society of Clinical Oncology (ASCO) w 2018 roku.

 • Wartość indukcyjnej chemioterapii FOLFIRINOX u chorych na raka odbytnicy z przerzutami

  Czy schemat FOLFIRINOX jest skuteczny w leczeniu chorych na raka odbytnicy z synchronicznymi, nieresekcyjnymi przerzutami odległymi? Jaka jest tolerancja takiego leczenia? Jak postępować z tymi chorymi po zakończeniu indukcyjnej chemioterapii?

 • Przegląd nowych technologii w chirurgii robotowej

  Celem niniejszej bogato ilustrowanej publikacji jest przedstawienie bardzo aktywnego pod względem badawczo-rozwojowym rynku technologii już wdrożonych oraz wyłaniających się dopiero w chirurgii robotowej, przegląd objął więc systemy robotowe zarówno zarejestrowane przez amerykańską Food and Drug Administration, jak i te, które jeszcze nie uzyskały rejestracji.

 • Leczenie pierwotne chorych na wczesne raki przełyku i żołądka - St Gallen 2018. Cz. 1.

  Od 2012 roku co dwa lata w Sankt Gallen odbywa się międzynarodowa konferencja dotycząca nowotworów przewodu pokarmowego (The St Gallen International Gastrointestinal Cancer Conference). Jej celem jest omówienie przez ekspertów najnowszych wyników badań i danych naukowych na temat pierwotnych nowotworów przewodu pokarmowego oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w kwestii zaleceń dotyczących leczenia i opieki nad chorymi.

 • Rak pęcherza moczowego. Diagnostyka i leczenie

  Rak pęcherza moczowego jest 6. pod względem częstości występowania nowotworem złośliwym w Stanach Zjednoczonych i przyczyną >16 000 zgonów rocznie. Jego pierwszym objawem jest najczęściej bezobjawowy krwiomocz, którego obecność powinna być wskazaniem do przeprowadzenia diagnostyki obejmującej cystoskopię, badania czynności nerek oraz badania obrazowe górnego odcinka dróg moczowych u osób ≥35. roku życia, a także – niezależnie od wieku – u pacjentów z objawami podrażnieniowymi, czynnikami ryzyka raka pęcherza moczowego lub krwiomoczem makroskopowym.

 • Nowy czynnik predykcyjny odpowiedzi na immunoterapię zaawansowanego raka urotelialnego?

  Do tej pory nie znaleziono żadnego biomarkera pozwalającego przewidzieć, którzy chorzy na mUC odniosą korzyść z terapii lekami z grupy anty-PD-1/PD-L1. Czy istnieje związek pomiędzy odpowiedzią na terapię lekami blokującymi tak zwane punkty kontrolne odpowiedzi immunologicznej, a wadliwymi mechanizmami naprawy DNA?

 • Zaawansowany rak płuca poza możliwościami użycia leczenia celowanego – jakie są możliwości leczenia w pierwszej linii?

  Przeciwciała monoklonalne anty-PD-L1, nazwane inhibitorami immunologicznych punktów kontrolnych, stały się standardem postępowania klinicznego w pierwszej linii leczenia u chorych na zaawansowanego NDRP.Jak należy dobierać sposób leczenia dla chorych, u których ze względu na brak odpowiednich mutacji nie można zastosować leczenia celowanego?, Co należy wówczas uwzględniać, aby leczenie było optymalne?

 • Wtórna nadczynność przytarczyc – leczenie operacyjne

  U osób z wtórną nadczynnością przytarczyc strategia leczenia operacyjnego polega na takim zaplanowaniu jego zakresu, aby uzyskać radykalność zabiegu, uniknąć nawrotowej lub przetrwałej wtórnej nadczynności tych gruczołów oraz zapobiec przewlekłej ich niedoczynności. Podstawowym celem leczenia operacyjnego jest zmniejszenie stężenia parathormonu w osoczu.

 • Zastosowanie paneli genowych oraz poradnictwo genetyczne u chorych na nowotwory

  Panele genowe stanowią duży postęp w dziedzinie badań genetycznych. Dają one możliwość oceny predyspozycji dziedzicznych szybko i za rozsądną cenę. Jak należy z nich korzystać i co trzeba wziąć pod uwagę decydując się na takie badanie?

 • Co warto zapamiętać z tegorocznego kongresu ASCO – rak płuca

  Przedstawiamy krótkie podsumowanie najważniejszych badań dotyczących raka płuca, których wyniki zaprezentowano podczas ASCO Annual Meeting w Chicago.

73 artykuły - strona 1 z 4

Wybierz specjalność

O tym się mówi

 • Warto wywierać presję
  Kształt projektu, który trafi pod obrady Rady Ministrów będzie, delikatnie ujmując, mało satysfakcjonujący. Z obszernych rekomendacji – bo tak MZ potraktowało projekt, nad którym kierowany przeze mnie zespół pracował kilka miesięcy – zostało niewiele – o nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty mówi dr Jarosław Biliński.
 • Rezydenci mają rację
  Dzisiaj zadanie mówienia przedstawicielom władzy jak faktycznie jest: wprost, bez żadnego ceremoniału i bez oglądania się na konsekwencje wzięli na siebie rezydenci. Teoretycznie najsłabsza, a na pewno dotychczas najmniej szanowana grupa pracowników systemu ochrony zdrowia.
 • Powrót do wypowiadania opt-outów
  OZZL, Porozumienie Rezydentów OZZL i samorząd lekarski zgodnie wzywają lekarzy do ograniczenia czasu pracy i wypowiadania klauzuli opt-out. Już w tej chwili, żeby skutki byy widoczne w październiku.