mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Artykuły przeglądowe: Chirurgia onkologiczna

 • Płynoterapia dla dociekliwych – okres okołooperacyjny

  Płynoterapia to niezwykle istotny element całościowego postępowania z pacjentem w okresie okołooperacyjnym. Jednak wiele interwencji z zakresu okołooperacyjnego stosowania płynów jest zbędnych i szkodliwych, ponieważ zaburzają homeostazę i mogą prowadzić do zwiększenia chorobowości i śmiertelności.

 • Wpływ obecności komponentu potworniaka w guzie pierwotnym na wyniki leczenia chorych na zaawansowane nowotwory germinalne

  Nowotwory germinalne są najczęstszymi nowotworami litymi u młodych mężczyzn. Jaki wpływ na wyniki leczenia ma typ histologiczny takiego guza? Czy rodzaj utkania wpływa na częstość występowania przerzutów opornych na leczenie i częstość zgonów związanych z chorobą?

 • Przewidywanie oporności czerniaka na leczenie ukierunkowane molekularnie – co wiemy po ESMO 2019

  Z dotychczasowych badań wiadomo, że obecność mutacji BRAF V600E/K jest podstawowym czynnikiem różnicującym chorych potencjalnie opornych i podatnych na leczenie ukierunkowane molekularnie. Christian Blank zwrócił uwagę na to, że nie wiadomo, czy chorzy z mutacją genu BRAF innego typu będą odpowiadać na leczenie, czy też nie.

 • Przewidywanie toksyczności immunoterapii – co wiemy po ESMO 2019

  Na przełomie września i października 2019 roku odbył się w Barcelonie kongres European Society for Medical Oncology (ESMO). Omawiano na nim między innymi zagadnienia dotyczące toksyczności immunoterapii. Jakie dane na temat leczena chorych na czerniaka przyniosły przedstawione doniesienia?

 • Limfadenektomia w raku żołądka – aktualny stan wiedzy

  Od dziesięcioleci gastrektomia z limfadenektomią D2 stanowią na Dalekim Wschodzie standard postępowania w raku żołądka zarówno wczesnym, jak i zaawansowanym. Aktualnie się uważa, że również w krajach zachodnich zabieg z limfadenektomią D2 można wykonać bezpiecznie z zaoszczędzeniem trzustki i bez prewencyjnej splenektomii i taki zakres operacji dla raka zaawansowanego zaleca się w niektórych krajowych wytycznych.

 • Postępowanie u chorych z nowotworowym płynem w jamie opłucnej. Komentarz eksperta

  W przebiegu raka płuca płyn w jamie opłucnej pojawia się nawet u 30% chorych, a u chorych na raka piersi – u około 10%. O czym należy pamiętać podejmując decyzję o sposobie postępowania? Komentarz prof. dra hab. Rafała Krenke z  Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 • Leczenie chorych na raka nerkowokomórkowego – co wiemy po ASCO 2019?

  Od 2018 roku spodziewano się istotnych zmian jeśli chodzi o leczenie chorych na raka nerkowokomórkowego. Czy przedstawione w bieżącym roku wyniki badań potwierdzają te oczekiwania i co może ulec zmianie w zalecanym postępowaniu?

 • Leczenie chorych na raka płuca w świetle wyników badań przedstawionych na ASCO 2019

  W artykule omówiono najbardziej aktualne informacje z badań RELAY, ECOG-ACRIN 5508, COMPASS oraz KEYNOTE-001, przedstawione w czerwcu 2019 podczas ASCO Annual Meeting w Chicago.

 • Przegląd tematów omawianych podczas ASCO Annual Meeting 2019

  W trakcie kongresu miało miejsce 261 sesji naukowych. Poruszono wiele kwestii, które są tematem aktualnie prowadzonych badań i którew przyszłości mogą zmienić dotychczasowe postępowanie terapeutyczne. Prezentujemy krótki przegląd omawianych tematów.

 • mFOLFIRINOX jako nowy standard w leczeniu uzupełniającym chorych po radykalnej resekcji raka gruczołowego trzustki

  W krajach rozwiniętych rak trzustki staje się istotnym wyzwaniem dla współczesnej onkologii. Odzwierciedla to rosnąca liczba zgonów spowodowanych tym nowotworemi, Korzyści, jakie można osiągnąć stosując kombinację leczenia chirurgicznego i chemioterapii, najlepiej pokazują opublikowane niedawno dane odnośnie do skuteczności chemioterapii uzupełniającej według schematu mFOLFIRINOX.

 • Erlotynib w uzupełniającej terapii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z obecnością mutacji w genie EGFR

  Czy zastosowanie u chorych na NDRP we wczesnych stopniach zaawansowania nowotworu po leczeniu chirurgicznym i standardowym leczeniu uzupełniającym dodatkowego postępowania skutkuje lepszą przeżywalnością? Jakie wyniki uzyskano u chorych z mutacją w genie EGFR warunkującą wrażliwość na TKI?

 • Chemioterapia wysokodawkowa połączona z autologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych szpiku kostnego w leczeniu chorych na mięsaka Ewinga wysokiego ryzyka

  Aktualnym standardem postępowania w przypadku mięsaka Ewinga jest leczenie skojarzone Korzyść z zastosowania HDT dotyczy niewielkiej podgrupy pacjentów, jednak jednoznaczna poprawa (zarówno w zakresie EFS, jak i OS) uzyskana pod wpływem terapii BuMel może być podstawą do stworzenia nowego standardu postępowania dla chorych na zlokalizowanego mięsaka Ewinga wysokiego ryzyka.

 • Komentarz do artykułu „Ipilimumab w leczeniu adiuwantowym chorych na czerniaka w III stopniu zaawansowania”

  Już w XX wieku podejmowano w grupie chorych w III stopniu zaawansowania liczne próby leczenia uzupełniającego, uzyskując jednak jedynie niewielką korzyść, przy znacznej tokstyczności leczenia. Komentowane badanie potwierdziło po raz pierwszy wyraźną korzyść z terapii uzupełniającej (ipilimumabem) w tej grupie chorych, a jego wyniki stały się punktem odniesienia dla najnowszych badań.

 • Badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrycia raka płuca

  Rak płuca jest najczęstszym nowotworem stwierdzanym u mężczyzn na całym świecie, również w Polsce. Według najnowszych danych w krajach rozwiniętych, w tym w Polsce, w latach 1995–2015 dzięki prewencji pierwotnej ocalono życie niemal 90 tysięcy mężczyzn, a umieralność z powodu raka płuca na poziomie populacyjnym w latach 1992–2015 zmniejszyła się o 45%. Jednak badania przesiewowe w celu wczesnego wykrywania nowotworów powinny być wdrażane jedynie wówczas, gdy spełniają odpowiednie wymagania.

 • Leczenie nawrotowego szpiczaka plazmocytowego. Stratyfikacja nawrotu według Mayo Clinic

  Przewidywany czas życia pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym stale się wydłuża. Jednak ze względu na wysoką heterogenność genetyczną szpiczaka, wybierając schemat leczenia, powinno się dokonać stratyfikacji ryzyka. Specjaliści z Mayo Clinic regularnie dokonują ewaluacji danych z aktualnego piśmiennictwa i  formułują wytyczne dotyczące optymalnej opieki nad chorymi na szpiczaka.

 • W jaki sposób powinniśmy oceniać skuteczność nowych metod leczenia chorych na rzadkie nowotwory?

  Rzadkie występowanie pewnych nowotworów stanowi duże wyzwanie w kontekście prowadzenia badań klinicznych z udziałem odpowiedniej liczby chorych, wystarczającej do zapewnienia właściwej mocy statystycznej, która pozwoli ocenić skutki zastosowania nowej metody leczenia. Założenie, że badanie musi obejmować odpowiednio dużą liczbę chorych, oparte na tradycyjnych parametrach statystycznych, może budzić nieuzasadnione przypuszczenia, że badania z udziałem małej grupy charakteryzuje niska jakość. Jak zatem planować badania, aby uzyskać wiarygodne wyniki?

 • Rak nerki i leczenie okołooperacyjne – co wiemy po ASCO 2018?

  W artykule przedstawiono wyniki dotychczasowych badań klinicznych dotyczących leczenia adiuwantowego i neoadiuwantowego chorych na RCC poddanych radykalnemu leczeniu operacyjnemu, z uwzględnieniem danych przedstawionych podczas dorocznego kongresu American Society of Clinical Oncology (ASCO) w 2018 roku.

 • Wartość indukcyjnej chemioterapii FOLFIRINOX u chorych na raka odbytnicy z przerzutami

  Czy schemat FOLFIRINOX jest skuteczny w leczeniu chorych na raka odbytnicy z synchronicznymi, nieresekcyjnymi przerzutami odległymi? Jaka jest tolerancja takiego leczenia? Jak postępować z tymi chorymi po zakończeniu indukcyjnej chemioterapii?

 • Przegląd nowych technologii w chirurgii robotowej

  Celem niniejszej bogato ilustrowanej publikacji jest przedstawienie bardzo aktywnego pod względem badawczo-rozwojowym rynku technologii już wdrożonych oraz wyłaniających się dopiero w chirurgii robotowej, przegląd objął więc systemy robotowe zarówno zarejestrowane przez amerykańską Food and Drug Administration, jak i te, które jeszcze nie uzyskały rejestracji.

 • Leczenie pierwotne chorych na wczesne raki przełyku i żołądka - St Gallen 2018. Cz. 1.

  Od 2012 roku co dwa lata w Sankt Gallen odbywa się międzynarodowa konferencja dotycząca nowotworów przewodu pokarmowego (The St Gallen International Gastrointestinal Cancer Conference). Jej celem jest omówienie przez ekspertów najnowszych wyników badań i danych naukowych na temat pierwotnych nowotworów przewodu pokarmowego oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w kwestii zaleceń dotyczących leczenia i opieki nad chorymi.

79 artykułów - strona 1 z 4

Wybierz specjalność

O tym się mówi