mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Artykuły przeglądowe: Urologia

 • Dolegliwości uroginekologiczne u kobiet leczonych z powodu nowotworów ginekologicznych

  Ze względu na stosunki topograficzne pomiędzy narządami miednicy mniejszej zarówno samo występowanie, jak i leczenie operacyjne chorób narządów płciowych wiąże się z ryzykiem zaburzeń czynnościowych lub uszkodzeń anatomicznych końcowych odcinków dróg moczowych.

 • Skręt jądra jako przyczyna zespołu ostrej moszny u dzieci i młodzieży (aktualizacja 2020)

  Istnieje grupa pacjentów pediatrycznych z objawami w postaci nagłego jednostronnego obrzęku moszny z towarzyszącymi dolegliwościami bólowymi. Przyczyny mogą być różne, a najgroźniejszą jest skręt jądra. W tym przypadku nieprawidłowe rozpoznanie i np. wdrożenie antybiotykoterapii, a przez to odroczenie diagnostyki i leczenia operacyjnego naraża chorych na poważne konsekwencje jak utrata gonady.

 • Chirurgia rekonstrukcyjna dna miednicy z zastosowaniem siatek polipropylenowych – co poszło nie tak?

  Częstość występowania zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej (POP) osiąga niemal 50% w populacji ogólnej i zwiększa się z wiekiem kobiety. Szacuje się, że u 6–19% kobiet POP wymaga operacji, przy czym ryzyko reoperacji z powodu nawrotu choroby po upływie 3–5 lat wynosi ok. 30%

 • Kluczowe znaczenie wywiadu dla ustalenia przyczyny nykturii u mężczyzn

  International Continence Society definiuje nykturię jako „dolegliwość zmuszającą do obudzenia się w celu oddania moczu jedno- lub wielokrotnie w ciągu nocy”. Istnieje związek między nykturią a niedoborem snu, upadkami oraz depresją. Nykturia może być również objawem innych chorób lub mieć podłoże behawioralne.

 • Nieinfekcyjne zmiany na prąciu

  Rozpoznanie i leczenie zmian skórnych na prąciu może być trudne z uwagi na brak znajomości tej tematyki przez lekarzy oraz skrępowanie pacjenta.

 • Leczenie chorych na raka nerkowokomórkowego – co wiemy po ASCO 2019?

  Od 2018 roku spodziewano się istotnych zmian jeśli chodzi o leczenie chorych na raka nerkowokomórkowego. Czy przedstawione w bieżącym roku wyniki badań potwierdzają te oczekiwania i co może ulec zmianie w zalecanym postępowaniu?

 • Rak pęcherza moczowego. Diagnostyka i leczenie

  Rak pęcherza moczowego jest 6. pod względem częstości występowania nowotworem złośliwym w Stanach Zjednoczonych i przyczyną >16 000 zgonów rocznie. Jego pierwszym objawem jest najczęściej bezobjawowy krwiomocz, którego obecność powinna być wskazaniem do przeprowadzenia diagnostyki obejmującej cystoskopię, badania czynności nerek oraz badania obrazowe górnego odcinka dróg moczowych u osób ≥35. roku życia, a także – niezależnie od wieku – u pacjentów z objawami podrażnieniowymi, czynnikami ryzyka raka pęcherza moczowego lub krwiomoczem makroskopowym.

 • Nowy czynnik predykcyjny odpowiedzi na immunoterapię zaawansowanego raka urotelialnego?

  Do tej pory nie znaleziono żadnego biomarkera pozwalającego przewidzieć, którzy chorzy na mUC odniosą korzyść z terapii lekami z grupy anty-PD-1/PD-L1. Czy istnieje związek pomiędzy odpowiedzią na terapię lekami blokującymi tak zwane punkty kontrolne odpowiedzi immunologicznej, a wadliwymi mechanizmami naprawy DNA?

 • Diagnostyka guzów moszny w podstawowej opiece zdrowotnej. Przyczyny, badanie pacjenta, wskazania do skierowania

  Guzy moszny są wyzwaniem diagnostycznym. Chociaż każde potencjalne rozpoznanie opiera się na występowaniu charakterystycznych cech, guz moszny może wywoływać niepokój – zarówno u pacjenta, jak i lekarza rodzinnego, ze względu na to, że diagnostyka różnicowa obejmuje także nowotwory złośliwe jądra.

 • Zaburzenia erekcji w praktyce lekarza rodzinnego

  Zaburzenia erekcji (ZE) to stan, w którym występują stałe lub nawracające trudności w uzyskaniu lub utrzymaniu erekcji wystarczającej do odbycia zadowalającego stosunku płciowego.

 • Kontrowersje dotyczące tak zwanej terapii ogniskowej u chorych na raka stercza – część 7

  Jeśli chodzi o terapię ogniskową, nie ma danych z badań z randomizacją, podobnie jak niewiele jest danych porównawczych. Jednak biorąc pod uwagę biologię raka stercza i wyniki badań z pośrednim okresem obserwacji, wiele wskazuje na skuteczność tak prowadzonego leczenia.

 • Uszkodzenia dróg moczowych podczas operacji ginekologicznych – profilaktyka, rozpoznawanie i leczenie

  Cewka moczowa, pęcherz moczowy i moczowody są szczególnie narażone na uszkodzenia podczas operacji w obrębie narządu rodnego. Jeśli uszkodzeniom tym nie udało się zapobiec, ich szybkie rozpoznanie i leczenie pozwala uniknąć odległych powikłań.

 • Dolegliwości podczas oddawania moczu (dyzuria) u dorosłych. Ocena kliniczna i diagnostyka różnicowa

  Najczęstszą przyczyną ostrych dolegliwości podczas oddawania moczu (dyzurii) jest zakażenie, w szczególności zapalenie pęcherza moczowego. Inne przyczyny infekcyjne obejmują: zapalenie cewki moczowej, choroby przenoszone drogą płciową oraz zapalenie pochwy. Niezakaźne, zapalne przyczyny to odczyn wokół ciała obcego w drogach moczowych oraz choroby dermatologiczne.

 • Postępowanie w ostrej i przewlekłej kamicy nerkowej. Obraz kliniczny, ryzyko nawrotu, kierowanie do opieki specjalistycznej

  Częstość występowania kamicy na świecie wynosi około 1–20%, w krajach europejskich około 5–10%. Chorobę obserwuje się częściej w populacjach, w których spożywa się dużo białka zwierzęcego i soli. Często jej pierwszym objawem jest kolka, najczęściej związana z przemieszczeniem kamienia z nerki do moczowodu.

 • Uchyłki cewki moczowej

  Wiele dolegliwości uroginekologicznych może być spowodowanych przez uchyłek cewki moczowej. Dlatego w przypadku nawracających zapaleń pęcherza moczowego i cewki moczowej, niepoddającego się leczeniu nietrzymania moczu czy pęcherza nadreaktywnego pacjentkę należy skierować na specjalistyczną diagnostykę.

 • Częste pytania dotyczące diagnostyki i postępowania w łagodnym rozroście gruczołu krokowego

  Zapadalność na łagodny rozrost gruczołu krokowego zwiększa się z wiekiem. BPH może ujawnić się w postaci objawów ze strony dolnego odcinka dróg moczowych, takich jak uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza moczowego, zwiększenie częstości oddawania moczu, oddawanie moczu przerywanym strumieniem, parcia naglące, wolny wypływ moczu, oddawanie moczu z wysiłkiem lub oddawanie moczu w nocy (nykturia).

 • Ocena i postępowanie w częstych chorobach odbytu i odbytnicy

  Choroby odbytu i odbytnicy są często zgłaszane w warunkach opieki podstawowej. Wywiad i badanie fizykalne zwykle pozwalają na ustalenie przyczyny. Badanie fizykalne obejmuje ocenę wzrokową, badanie per rectum i anoskopię.

 • Terapie ukierunkowane molekularnie i leczenie raka nerkowokomórkowego o histologii innej niż jasnokomórkowa

  W artykule przedstawiono cechy biologiczne podtypów raka nerkowokomórkowego o budowie innej niż jasnokomórkowa. Ponadto omówiono dane (zarówno znane już uprzednio, jak i świeżo udostępnione), które mogą stanowić wskazówkę dla klinicystów odnośnie do wyboru terapii dla chorych na te stosunkowo rzadkie typy raka nerki.

 • Przegląd współczesnej wiedzy na temat ginekomastii i algorytm postępowania

  Ginekomastia to często występujący stan kliniczny, polegający na postępującym, niezłośliwym powiększeniu/proliferacji tkanki gruczołowej piersi u mężczyzn. Choroba często ma postać rozlanego stwardnienia albo nieznacznego, ukrytego za otoczką brodawki sutkowej zgrubienia.Najważniejszym elementem diagnostyki jest zidentyfikowanie chorych, u których ginekomastia jest następstwem innych zaburzeń lub u których wyczuwalna zmiana w piersi ma innych charakter (tj. nie jest obrazem ginekomastii). Do określenia charakteru ginekomastii w większości przypadków wystarcza przeprowadzenie dokładnego wywiadu lekarskiego, pełnego badania fizykalnego oraz kilku przesiewowych testów laboratoryjnych.

23 artykuły - strona 1 z 2

Wybierz specjalność

O tym się mówi

 • Efekt braku konsultacji
  Teleporada ma być udzielona nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta – postanowił minister zdrowia. Rozporządzenie w tej sprawie zostało w środę skierowane do podpisu bez konsultacji. – To po prostu nierealne – ocenia Jacek Krajewski, prezes FPZ.
 • Wykorzystać potencjał cyfryzacji
  Kiedy ogłaszano obligatoryjne przejście na cyfrowe zwolnienia i recepty, w środowisku lekarskim nie brakowało obaw i słów krytyki pod adresem decydentów. Dzisiaj, kiedy pierwsze rozwiązania elektroniczne zdały pandemiczny egzamin, kolejne kroki w kierunku cyfryzacji ochrony zdrowia przyjmowane są z większym optymizmem.
 • Gra na zwłokę
  Spodziewam się korzystnego zakończenia spraw przeciwko Centrum Egzaminów Medycznych. Mamy w ręku argument Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzający niekonstytucyjność regulacji ograniczających dostęp do pytań z egzaminów, które już się odbyły – mówi Bartosz Wilk, ekspert prawny Sieci Obywatelskiej Watchdog.