mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Artykuły przeglądowe: Urologia

 • Kluczowe znaczenie wywiadu dla ustalenia przyczyny nykturii u mężczyzn

  International Continence Society definiuje nykturię jako „dolegliwość zmuszającą do obudzenia się w celu oddania moczu jedno- lub wielokrotnie w ciągu nocy”. Istnieje związek między nykturią a niedoborem snu, upadkami oraz depresją. Nykturia może być również objawem innych chorób lub mieć podłoże behawioralne.

 • Nieinfekcyjne zmiany na prąciu

  Rozpoznanie i leczenie zmian skórnych na prąciu może być trudne z uwagi na brak znajomości tej tematyki przez lekarzy oraz skrępowanie pacjenta.

 • Leczenie chorych na raka nerkowokomórkowego – co wiemy po ASCO 2019?

  Od 2018 roku spodziewano się istotnych zmian jeśli chodzi o leczenie chorych na raka nerkowokomórkowego. Czy przedstawione w bieżącym roku wyniki badań potwierdzają te oczekiwania i co może ulec zmianie w zalecanym postępowaniu?

 • Rak pęcherza moczowego. Diagnostyka i leczenie

  Rak pęcherza moczowego jest 6. pod względem częstości występowania nowotworem złośliwym w Stanach Zjednoczonych i przyczyną >16 000 zgonów rocznie. Jego pierwszym objawem jest najczęściej bezobjawowy krwiomocz, którego obecność powinna być wskazaniem do przeprowadzenia diagnostyki obejmującej cystoskopię, badania czynności nerek oraz badania obrazowe górnego odcinka dróg moczowych u osób ≥35. roku życia, a także – niezależnie od wieku – u pacjentów z objawami podrażnieniowymi, czynnikami ryzyka raka pęcherza moczowego lub krwiomoczem makroskopowym.

 • Nowy czynnik predykcyjny odpowiedzi na immunoterapię zaawansowanego raka urotelialnego?

  Do tej pory nie znaleziono żadnego biomarkera pozwalającego przewidzieć, którzy chorzy na mUC odniosą korzyść z terapii lekami z grupy anty-PD-1/PD-L1. Czy istnieje związek pomiędzy odpowiedzią na terapię lekami blokującymi tak zwane punkty kontrolne odpowiedzi immunologicznej, a wadliwymi mechanizmami naprawy DNA?

 • Diagnostyka guzów moszny w podstawowej opiece zdrowotnej. Przyczyny, badanie pacjenta, wskazania do skierowania

  Guzy moszny są wyzwaniem diagnostycznym. Chociaż każde potencjalne rozpoznanie opiera się na występowaniu charakterystycznych cech, guz moszny może wywoływać niepokój – zarówno u pacjenta, jak i lekarza rodzinnego, ze względu na to, że diagnostyka różnicowa obejmuje także nowotwory złośliwe jądra.

 • Zaburzenia erekcji w praktyce lekarza rodzinnego

  Zaburzenia erekcji (ZE) to stan, w którym występują stałe lub nawracające trudności w uzyskaniu lub utrzymaniu erekcji wystarczającej do odbycia zadowalającego stosunku płciowego.

 • Kontrowersje dotyczące tak zwanej terapii ogniskowej u chorych na raka stercza – część 7

  Jeśli chodzi o terapię ogniskową, nie ma danych z badań z randomizacją, podobnie jak niewiele jest danych porównawczych. Jednak biorąc pod uwagę biologię raka stercza i wyniki badań z pośrednim okresem obserwacji, wiele wskazuje na skuteczność tak prowadzonego leczenia.

 • Uszkodzenia dróg moczowych podczas operacji ginekologicznych – profilaktyka, rozpoznawanie i leczenie

  Cewka moczowa, pęcherz moczowy i moczowody są szczególnie narażone na uszkodzenia podczas operacji w obrębie narządu rodnego. Jeśli uszkodzeniom tym nie udało się zapobiec, ich szybkie rozpoznanie i leczenie pozwala uniknąć odległych powikłań.

 • Dolegliwości podczas oddawania moczu (dyzuria) u dorosłych. Ocena kliniczna i diagnostyka różnicowa

  Najczęstszą przyczyną ostrych dolegliwości podczas oddawania moczu (dyzurii) jest zakażenie, w szczególności zapalenie pęcherza moczowego. Inne przyczyny infekcyjne obejmują: zapalenie cewki moczowej, choroby przenoszone drogą płciową oraz zapalenie pochwy. Niezakaźne, zapalne przyczyny to odczyn wokół ciała obcego w drogach moczowych oraz choroby dermatologiczne.

 • Postępowanie w ostrej i przewlekłej kamicy nerkowej. Obraz kliniczny, ryzyko nawrotu, kierowanie do opieki specjalistycznej

  Częstość występowania kamicy na świecie wynosi około 1–20%, w krajach europejskich około 5–10%. Chorobę obserwuje się częściej w populacjach, w których spożywa się dużo białka zwierzęcego i soli. Często jej pierwszym objawem jest kolka, najczęściej związana z przemieszczeniem kamienia z nerki do moczowodu.

 • Uchyłki cewki moczowej

  Wiele dolegliwości uroginekologicznych może być spowodowanych przez uchyłek cewki moczowej. Dlatego w przypadku nawracających zapaleń pęcherza moczowego i cewki moczowej, niepoddającego się leczeniu nietrzymania moczu czy pęcherza nadreaktywnego pacjentkę należy skierować na specjalistyczną diagnostykę.

 • Częste pytania dotyczące diagnostyki i postępowania w łagodnym rozroście gruczołu krokowego

  Zapadalność na łagodny rozrost gruczołu krokowego zwiększa się z wiekiem. BPH może ujawnić się w postaci objawów ze strony dolnego odcinka dróg moczowych, takich jak uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza moczowego, zwiększenie częstości oddawania moczu, oddawanie moczu przerywanym strumieniem, parcia naglące, wolny wypływ moczu, oddawanie moczu z wysiłkiem lub oddawanie moczu w nocy (nykturia).

 • Ocena i postępowanie w częstych chorobach odbytu i odbytnicy

  Choroby odbytu i odbytnicy są często zgłaszane w warunkach opieki podstawowej. Wywiad i badanie fizykalne zwykle pozwalają na ustalenie przyczyny. Badanie fizykalne obejmuje ocenę wzrokową, badanie per rectum i anoskopię.

 • Terapie ukierunkowane molekularnie i leczenie raka nerkowokomórkowego o histologii innej niż jasnokomórkowa

  W artykule przedstawiono cechy biologiczne podtypów raka nerkowokomórkowego o budowie innej niż jasnokomórkowa. Ponadto omówiono dane (zarówno znane już uprzednio, jak i świeżo udostępnione), które mogą stanowić wskazówkę dla klinicystów odnośnie do wyboru terapii dla chorych na te stosunkowo rzadkie typy raka nerki.

 • Przegląd współczesnej wiedzy na temat ginekomastii i algorytm postępowania

  Ginekomastia to często występujący stan kliniczny, polegający na postępującym, niezłośliwym powiększeniu/proliferacji tkanki gruczołowej piersi u mężczyzn. Choroba często ma postać rozlanego stwardnienia albo nieznacznego, ukrytego za otoczką brodawki sutkowej zgrubienia.Najważniejszym elementem diagnostyki jest zidentyfikowanie chorych, u których ginekomastia jest następstwem innych zaburzeń lub u których wyczuwalna zmiana w piersi ma innych charakter (tj. nie jest obrazem ginekomastii). Do określenia charakteru ginekomastii w większości przypadków wystarcza przeprowadzenie dokładnego wywiadu lekarskiego, pełnego badania fizykalnego oraz kilku przesiewowych testów laboratoryjnych.

 • Zaburzenia czynności układu moczowo-płciowego w chorobie Parkinsona

  Choroba Parkinsona (chP) jest częstym zespołem zaburzeń ruchowych spowodowanym zwyrodnieniem neuronów dopaminergicznych w istocie czarnej. U chorych na chP oprócz zaburzeń ruchowych często występują zaburzenia nieruchowe.

 • Antybiotyki w urologii – co nowego?

  W przedstawionym artykule autorzy dokonali przeglądu antybiotyków stosowanych u chorych na oddziałach urologicznych.

 • Zmiany guzowate w mosznie u dzieci

  W praktyce pediatrycznej nieprawidłowe masy tkankowe w obrębie moszny spotyka się często. Wprawdzie na ogół nie zagrażają one powikłaniami, są jednak częstą przyczyną kierowania chłopców do poradni specjalistycznych. Po przeczytaniu artykułu Czytelnik będzie wiedział, jak odróżnić łagodne, samoistnie ustępujące zaburzenia od patologii o poważniejszym rokowaniu, wymagających specjalistycznej diagnostyki i leczenia. Dzięki przystępnej charakterystyce zaburzeń większość z nich można rozpoznać na podstawie wywiadu i badania przedmiotowego, a w razie potrzeby na podstawie USG. Kiedy wodniak wymaga leczenia? Czy żylaki powrózka nasiennego powodują zaburzenia płodności w przyszłości? Po zapoznaniu się z tekstem odpowiedź na te, a także inne nurtujące lekarza pytania okaże się bardzo prosta.

Wybierz specjalność

O tym się mówi