mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Artykuły przeglądowe: Psychiatria

 • Kiedy powinno się kierować pacjenta z bezsennością do specjalisty?

  Bezsenność to jedna z najczęstszych dolegliwości, z jakimi zgłaszają się pacjenci do gabinetu lekarza POZ. Według statystyk prowadzonych w państwach europejskich na objawy bezsenności skarży się 25–51% populacji.

 • Jakie leki może przepisać lekarz POZ pacjentowi z bezsennością, a jakich nie powinien zalecać?

  W krajach rozwiniętych odsetek osób, które spełniają kryteria rozpoznania bezsenności, sięga 10–15%. Z pacjentami zgłaszającymi objawy zaburzeń snu lekarze pierwszego kontaktu będą spotykać się zapewne coraz częściej.

 • Zasady leczenia bezsenności w POZ

  Plan terapii w przypadku bezsenności powinien uwzględniać optymalizację leczenia ukierunkowanego na zaburzenia psychiczne bądź somatyczne, które mogą leżeć u podstaw problemów ze snem. Nawet u 60% pacjentów cierpiących na bezsenność stwierdza się współtowarzyszące zaburzenia psychiczne, zwłaszcza depresję, zaburzenia lękowe lub nadużywanie substancji psychoaktywnych.

 • Psychologiczne następstwa kwarantanny i jak im zapobiegać

  W artykule przedstawiono psychologiczne następstwa kwarantanny w czasie epidemii, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników ochrony zdrowia, oraz możliwości przeciwdziałania jej negatywnym efektom.

 • Zaburzenia snu związane ze stosowaną farmakoterapią

  W ostatnich latach sposób ujmowania problemu bezsenności ulega zmianie. W przeszłości dążono do kategoryzacji problemów ze snem w zależności od ich podłoża. Stan obecnej wiedzy co do związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy zmianami na poziomie biologicznymi i psychicznym nie jest jednak satysfakcjonujący.

 • Przewodnik leczenia bólu. Farmakoterapia wielolekowa bólu przewlekłego

  Jakie analgetyki i koanalgetyki warto ze sobą łączyć, a jakich połączeń należy unikać?

 • Zasady diagnostyki przewlekłej bezsenności u pacjentów POZ

  Niedostateczna realizacja potrzeby snu już po kilku dniach prowadzi do złego samopoczucia i pogorszenia funkcji poznawczych. Jeśli problem jest przewlekły, prowadzi do szeregu niekorzystnych następstw zdrowotnych.

 • Okołoporodowe problemy zdrowia psychicznego: garść praktycznych uwag diagnostycznych

  W artykule podjęto próbę zwrócenia uwagi na praktyczny, a przede wszystkim ludzki wymiar problemów związanych z diagnostyką okołoporodowych zaburzeń psychicznych – odchodząc tym samym od „proceduralnego” dyskursu dominującego w debatach na temat nowego standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

 • Kompendium psychofarmakoterapii: wortioksetyna

  Wortioksetyna jest lekiem przeciwdepresyjnym. Zdaniem autorów aktualnych wytycznych postępowania klinicznego można ją traktować jako jeden z leków pierwszego wyboru u chorych na dużą depresję lub jako użyteczną opcję terapeutyczną u osób, których wcześniejsze próby leczenia przeciwdepresyjnego nie przyniosły zadowalających efektów.

 • Odstawianie agonistów receptora benzodiazepinowego stosowanych z powodu bezsenności

  W niniejszym artykule przedstawiono uzasadnienie odstępowania od leczenia bezsenności z użyciem leków z tej grupy, a także podsumowano zalecenia i najważniejsze informacje dla lekarzy płynące z nowych wytycznych postępowania klinicznego wraz z przeglądem wspierających je danych naukowych.

 • Zaburzenia funkcji seksualnych u kobiet w średnim wieku

  Artykuł dostarcza wskazówek umożliwiających podjęcie rozmowy na temat dysfunkcji seksualnych, ustalenie rozpoznania klinicznego na podstawie objawów, a także przeprowadzenie leczenia zaburzeń seksualnych u kobiet w wieku około- i pomenopauzalnym.

 • Dialog motywujący w pracy lekarza POZ

  Motywowanie pacjentów do realizacji zaleceń medycznych jest równie istotnym elementem, jak odpowiednio postawiona diagnoza i dobór farmakoterapii.

 • Zaburzenia psychosomatyczne

  Najogólniej mówiąc, medycyna psychosomatyczna zajmuje się zależnościami pomiędzy sferą psychiczną człowieka, czynnikami społecznymi i biologicznymi a rozwojem i przebiegiem danej jednostki chorobowej. Cechuje ją holistyczne podejście do diagnostyki i leczenia.

 • Zaburzenia funkcjonowania seksualnego u chorych na depresję: zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego

  Zaburzenia funkcjonowania seksualnego to utrzymujące się przewlekle, uciążliwe zaburzenia dotyczące któregokolwiek z etapów cyklu reakcji seksualnej. Zgodnie z najczęściej stosowanym podziałem przyjęto, że w jej skład wchodzą: faza pożądania, podniecenia, orgazmu i odprężenia, jednak w DSM-5 połączono nieprawidłowości fazy pożądania i podniecenia w jedną kategorię, określaną mianem zaburzeń zainteresowania i wzbudzenia seksualnego.

 • Objawy neuropsychiatryczne w przebiegu łagodnych zaburzeń poznawczych

  W niniejszej pracy przybliżono wnioski płynące z niedawno opublikowanych artykułów dotyczących częstości występowania NPS, ze szczególnym uwzględnieniem objawów apatii, obniżonego nastroju, lęku, psychozy, pobudzenia i odhamowania oraz związku tych symptomów z rozwijającymi się zaburzeniami neuropoznawczymi.

 • Leczenie skojarzone u osób otyłych

  W niniejszym artykule omówiono opcje terapii skojarzonej z użyciem obecnie dostępnych preparatów w leczeniu pacjentów z otyłością, jak również strategie leczenia będące na etapie badań klinicznych oraz inne możliwe sposoby postępowania, które w przyszłości mogą okazać się bardziej skuteczne niż chirurgia bariatryczna.

 • Psychoza indukowana nadwrażliwością na dopaminę w przebiegu schizofrenii – koncepcje zjawiska i jego skutki w praktyce klinicznej

  Częstość występowania schizofrenii ocenia się na 1% populacji ogólnej. Osoby dotknięte tym zaburzeniem mogą doświadczać zróżnicowanych, a zarazem poważnych symptomów psychopatologicznych, takich jak objawy pozytywne (do których zalicza się m.in. urojenia i omamy), objawy negatywne oraz zaburzenia czynności poznawczych, a dolegliwości te mogą towarzyszyć im przez całe życie.

 • Mutyzm wybiórczy u dzieci – metody pracy terapeutycznej

  Objawy mutyzmu wybiórczego mogą być zauważalne już w okresie przedszkolnym, ale zaburzenie to nie jest często rozpoznawane dopóki dziecko nie rozpocznie nauki szkolnej. W rozpoznaniu należy wykluczyć zaburzenia słuchu, mowy i intelektu.

 • Papierosy elektroniczne. Mniej szkodliwa opcja dla palaczy, ale zagrożenie dla młodzieży

  Jaka jest szkodliwość e-papierosów oceniana na podstawie emitowanych substancji toksycznych oraz badań przedklinicznych i klinicznych? Czy e-papierosy wspomagają rzucenie palenia tytoniu? Jaki wpływ ma używania e-papierosów przez młodzież na ich stan zdrowia?

 • Przewodnik leczenia bólu: Rozpoczynanie leczenia opioidami w ambulatorium

  Decyzję o zastosowaniu analgetyków opioidowych (AO) u chorego z bólem przewlekłym o umiarkowanym lub dużym natężeniu zawsze podejmuje się indywidualnie u każdego chorego, po analizie bilansu zysków (zmniejszenie dolegliwości bólowych, poprawa codziennej aktywności oraz jakości życia) i strat (działania niepożądane leków, rozwój tolerancji lub uzależnienia).

148 artykułów - strona 1 z 8

UWAGA!

Wybierz specjalność

O tym się mówi

 • Bezpłatne praktyki za grube kwoty
  Formuła realizowanych w szpitalach letnich praktyk powinna być w dobie epidemii przedyskutowana i odświeżona – uważają przedstawiciele środowisk studenckich. Tym bardziej, że coraz więcej szpitali za możliwość zaliczenia praktyk każe sobie słono płacić.
 • Ustawa o zawodach do podpisu prezydenta
  Nie będzie listu intencyjnego w procesie rekrutacji na specjalizację, nie będzie szczególnego trybu przyznawania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarzom specjalistom spoza UE – to dwie poprawki Senatu, które przyjął Sejm.
 • Szpitale jednoimienne pozostaną
  Jednoimienne szpitale zakaźnie nie zostaną zlikwidowane. Będą funkcjonowały nadal, choć w zmniejszonym wymiarze. MZ uważa ich koncepcję za sukces - mimo rekomendacji wielu ekspertów, że powinniśmy przygotować wszystkie szpitale do działania w warunkach pandemii.