mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Artykuły przeglądowe: Psychiatria

 • Ofiara zgwałcenia budzi popłoch

  Zgwałconą kobietę, która ma zasoby, stać na prywatnego psychologa, na adwokata. Natomiast do państwowego systemu pomocy trafiają osoby ubogie, z wielodzietnych, biednych rodzin, ludzie z niepełnosprawnościami, często ofiary z wtórną, wielokrotną traumą.

 • Zmierzch elektronicznych papierosów?

  Czy palenie e-papierosów jest bezpieczne? Jaki wpływ na stan zdrowia ma używanie przez młodzież e-papierosów? Czy e-papierosy są mniej szkodliwe od tradycyjnego palenia tytoniu?

 • Kryteria rozpoznawania przewlekłej bezsenności

  Objawy bezsenności mogą pojawić się w dowolnym momencie życia, przy czym pierwszy epizod występuje najczęściej w okresie wczesnej dorosłości. Rzadziej bezsenność ma swój początek w dzieciństwie lub okresie dojrzewania, choć trudności ze snem obecne są również wśród dzieci i młodzieży.

 • Kiedy powinno się kierować pacjenta z bezsennością do specjalisty?

  Bezsenność to jedna z najczęstszych dolegliwości, z jakimi zgłaszają się pacjenci do gabinetu lekarza POZ. Według statystyk prowadzonych w państwach europejskich na objawy bezsenności skarży się 25–51% populacji.

 • Jakie leki może przepisać lekarz POZ pacjentowi z bezsennością, a jakich nie powinien zalecać?

  W krajach rozwiniętych odsetek osób, które spełniają kryteria rozpoznania bezsenności, sięga 10–15%. Z pacjentami zgłaszającymi objawy zaburzeń snu lekarze pierwszego kontaktu będą spotykać się zapewne coraz częściej.

 • Zasady leczenia bezsenności w POZ

  Plan terapii w przypadku bezsenności powinien uwzględniać optymalizację leczenia ukierunkowanego na zaburzenia psychiczne bądź somatyczne, które mogą leżeć u podstaw problemów ze snem. Nawet u 60% pacjentów cierpiących na bezsenność stwierdza się współtowarzyszące zaburzenia psychiczne, zwłaszcza depresję, zaburzenia lękowe lub nadużywanie substancji psychoaktywnych.

 • Psychologiczne następstwa kwarantanny i jak im zapobiegać

  W artykule przedstawiono psychologiczne następstwa kwarantanny w czasie epidemii, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników ochrony zdrowia, oraz możliwości przeciwdziałania jej negatywnym efektom.

 • Zaburzenia snu związane ze stosowaną farmakoterapią

  W ostatnich latach sposób ujmowania problemu bezsenności ulega zmianie. W przeszłości dążono do kategoryzacji problemów ze snem w zależności od ich podłoża. Stan obecnej wiedzy co do związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy zmianami na poziomie biologicznymi i psychicznym nie jest jednak satysfakcjonujący.

 • Przewodnik leczenia bólu. Farmakoterapia wielolekowa bólu przewlekłego

  Jakie analgetyki i koanalgetyki warto ze sobą łączyć, a jakich połączeń należy unikać?

 • Zasady diagnostyki przewlekłej bezsenności u pacjentów POZ

  Niedostateczna realizacja potrzeby snu już po kilku dniach prowadzi do złego samopoczucia i pogorszenia funkcji poznawczych. Jeśli problem jest przewlekły, prowadzi do szeregu niekorzystnych następstw zdrowotnych.

 • Okołoporodowe problemy zdrowia psychicznego: garść praktycznych uwag diagnostycznych

  W artykule podjęto próbę zwrócenia uwagi na praktyczny, a przede wszystkim ludzki wymiar problemów związanych z diagnostyką okołoporodowych zaburzeń psychicznych – odchodząc tym samym od „proceduralnego” dyskursu dominującego w debatach na temat nowego standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

 • Kompendium psychofarmakoterapii: wortioksetyna

  Wortioksetyna jest lekiem przeciwdepresyjnym. Zdaniem autorów aktualnych wytycznych postępowania klinicznego można ją traktować jako jeden z leków pierwszego wyboru u chorych na dużą depresję lub jako użyteczną opcję terapeutyczną u osób, których wcześniejsze próby leczenia przeciwdepresyjnego nie przyniosły zadowalających efektów.

 • Jak poprawić rozpoznawalność autyzmu u dzieci i dorosłych

  Rozpoznanie autyzmu może być trudne ze względu na różnorodny obraz tej grupy zaburzeń. Można je zdiagnozować we wczesnym dzieciństwie lub – częściej – w późniejszym dzieciństwie albo w okresie dojrzewania lub nawet w okresie dorosłości (a do tego czasu pacjent może zgromadzić mnóstwo negatywnych doświadczeń, prowadzących do pogorszenia stanu psychicznego).

 • Odstawianie agonistów receptora benzodiazepinowego stosowanych z powodu bezsenności

  W niniejszym artykule przedstawiono uzasadnienie odstępowania od leczenia bezsenności z użyciem leków z tej grupy, a także podsumowano zalecenia i najważniejsze informacje dla lekarzy płynące z nowych wytycznych postępowania klinicznego wraz z przeglądem wspierających je danych naukowych.

 • Zaburzenia funkcji seksualnych u kobiet w średnim wieku

  Artykuł dostarcza wskazówek umożliwiających podjęcie rozmowy na temat dysfunkcji seksualnych, ustalenie rozpoznania klinicznego na podstawie objawów, a także przeprowadzenie leczenia zaburzeń seksualnych u kobiet w wieku około- i pomenopauzalnym.

 • Zdrowie psychiczne uchodźców i osób ubiegających się o azyl: ocena i postępowanie kliniczne

  Uchodźcy i osoby ubiegające się o nadanie takiego statusu, docierając do państw „docelowych”, mają za sobą doświadczenie głębokiej traumy, związanej z konfliktem zbrojnym, utratą bliskich osób, torturami, bezprawnym uwięzieniem, wykorzystaniem seksualnym lub inną formą przemocy.

 • Dialog motywujący w pracy lekarza POZ

  Motywowanie pacjentów do realizacji zaleceń medycznych jest równie istotnym elementem, jak odpowiednio postawiona diagnoza i dobór farmakoterapii.

 • Zaburzenia psychosomatyczne

  Najogólniej mówiąc, medycyna psychosomatyczna zajmuje się zależnościami pomiędzy sferą psychiczną człowieka, czynnikami społecznymi i biologicznymi a rozwojem i przebiegiem danej jednostki chorobowej. Cechuje ją holistyczne podejście do diagnostyki i leczenia.

 • Zaburzenia funkcjonowania seksualnego u chorych na depresję: zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego

  Zaburzenia funkcjonowania seksualnego to utrzymujące się przewlekle, uciążliwe zaburzenia dotyczące któregokolwiek z etapów cyklu reakcji seksualnej. Zgodnie z najczęściej stosowanym podziałem przyjęto, że w jej skład wchodzą: faza pożądania, podniecenia, orgazmu i odprężenia, jednak w DSM-5 połączono nieprawidłowości fazy pożądania i podniecenia w jedną kategorię, określaną mianem zaburzeń zainteresowania i wzbudzenia seksualnego.

 • Objawy neuropsychiatryczne w przebiegu łagodnych zaburzeń poznawczych

  W niniejszej pracy przybliżono wnioski płynące z niedawno opublikowanych artykułów dotyczących częstości występowania NPS, ze szczególnym uwzględnieniem objawów apatii, obniżonego nastroju, lęku, psychozy, pobudzenia i odhamowania oraz związku tych symptomów z rozwijającymi się zaburzeniami neuropoznawczymi.

152 artykuły - strona 1 z 8

UWAGA!

Wybierz specjalność

O tym się mówi

 • Lekarze mają prawo się bać
  Jestem lekarzem pracującym w powiatowym SOR. Nie chcę komentować skandalicznej wypowiedzi wicepremiera Sasina na temat naszego strachu i  braku zaangażowania. Zamiast tego proponuję trzy rozwiązania, dzięki którym medycy będą mogli bać się mniej.
 • Eksperci: systemowi grozi załamanie
  Polska nie ma żadnej strategii walki z pandemią. Decyzje MZ są spóźnione i chaotyczne – ocenili eksperci biorący udział w dyskusji podczas IV Konferencji „Wizja Zdrowia”, przestrzegając, że w perspektywie kilku tygodni może dojść do całkowitego załamania opieki szpitalnej.
 • Lekarze domagają się zmian systemowych
  Codziennie widzimy, jak pacjenci odbijają się od systemu ochrony zdrowia, a lekarz został sprowadzony do roli zderzaka, który musi odbijać pacjenta od systemu – mówił Łukasz Jankowski, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.