mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

Artykuły przeglądowe: Medycyna ogólna

 • Ogromny wpływ czynników mikrobiologicznych na otyłość

  Mikrobiota jelitowa prawdopodobnie odgrywa kluczową rolę w metabolizmie energetycznym człowieka. Potwierdzenie tego przypuszczenia mogłoby istotnie zmienić metody walki z otyłością. Zagadnieniem tym zajmuje się zespół projektu finansowanego ze środków UE.

 • Profilaktyka poekspozycyjna chorób zakaźnych. Odra

  Odra jest bardzo zaraźliwą chorobą wirusową wywołaną przez wirusa RNA z rodziny Paramyxoviridae. Szacuje się, że w populacji nieszczepionej (podatnej na zachorowanie) jeden chory zaraża średnio aż 9–18 osób.

 • Gazy, wzdęcie i odbijanie – podejście do diagnostyki i leczenia

  W artykule przedstawiono zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia zaburzeń czynnościowych układu pokarmowego. Autorzy zwracają uwagę na znaczenie wywiadu dotyczącego dotychczasowej diety przy ustalaniu przyczyny zaburzeń oraz przedstawiają zalecenia dietetyczne we wstępnym leczeniu.

 • W trzech krokach do zdrowia

  O nowych zaleceniach zdrowego żywienia opracowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny mówi dr Katarzyna Wolnicka.

 • W jaki sposób powinniśmy oceniać skuteczność nowych metod leczenia chorych na rzadkie nowotwory?

  Rzadkie występowanie pewnych nowotworów stanowi duże wyzwanie w kontekście prowadzenia badań klinicznych z udziałem odpowiedniej liczby chorych, wystarczającej do zapewnienia właściwej mocy statystycznej, która pozwoli ocenić skutki zastosowania nowej metody leczenia. Założenie, że badanie musi obejmować odpowiednio dużą liczbę chorych, oparte na tradycyjnych parametrach statystycznych, może budzić nieuzasadnione przypuszczenia, że badania z udziałem małej grupy charakteryzuje niska jakość. Jak zatem planować badania, aby uzyskać wiarygodne wyniki?

 • Obserwacja chorych po leczeniu z powodu raka płuca

  Autorzy przedstawiają zasady monitorowania chorych po leczeniu z powodu raka płuca.

 • Obserwacja chorych po leczeniu z powodu raka odbytnicy

  Autorzy przedstawiają zasady monitorowania chorych po leczeniu z powodu raka odbytnicy.

Wybierz specjalność

O tym się mówi

 • Bezsenność z przepracowania
  Aż 30% lekarzy rodzinnych, którzy źle oceniali jakość swojego snu nie podejmowało żadnego działania, by z tym się uporać, a mniej niż 1% szukało pomocy specjalisty. Lekarze próbują sobie pomóc sami i nie zawsze robią to mądrze – mówi prof. Adam Wichniak z III Kliniki Psychiatrycznej i Ośrodka Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 • Czas pracy nie jest z gumy
  Lekarze POZ mają wyznaczony czas na konsultacje osobiste, na teleporady, wreszcie – na szczepienia. Zadań przybywa, a kadr – nie – mówi Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.
 • Zgony z powodu COVID-19 – Polska przed USA
  Polska znalazła się na 16. miejscu na świecie pod względem liczby zgonów z powodu COVID-19 w przeliczeniu na milion mieszkańców. Kwiecień był dla Polski najgorszym miesiącem od początku pandemii – liczba zgonów była wyższa o kilkadziesiąt procent od tej, jaką przyniósł listopad 2020 r.