mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Artykuły przeglądowe: Neurologia

 • Leczenie choroby Alzheimera obecnie i w przyszłości

  Choroba Alzheimera jest poważnym problemem coraz bardziej starzejącego się społeczeństwa krajów rozwiniętych, w tym Polski. Prowadzone w ostatnich latach badania doprowadziły do wielu ważnych odkryć dotyczących patogenetycznego znaczenia różnych procesów komórkowych i molekularnych.

 • Leczenie padaczki u kobiet

  Zagadnienia dotyczące aspektów opieki nad pacjentką z padaczką są niezwykle istotnym problemem klinicznym. Około 30% kobiet chorych na padaczkę jest w wieku rozrodczym. Zmiany hormonalne zachodzące w organizmie kobiety w czasie cyklu miesiączkowego, a także w kolejnych etapach życia, mają ogromny wpływ na metabolizm leków, i tym samym na przebieg choroby.

 • Powikłania neurologiczne leczenia przeciwnowotworowego u pacjenta z chorobą nowotworową

  Powikłania neurologiczne leczenia przeciwnowotworowego stanowią obszerne zagadnienie, którego nie da się dokładnie omówić w ramach niniejszego przeglądu. Przyczyną powikłań neurologicznych u chorych na nowotwory mogą być: radioterapia, zabiegi chirurgiczne i stosowane leki.

 • Ucisk rdzenia krgowego u pacjenta z chorobą nowotworową

  Ucisk rdzenia kręgowego przez przerzut zajmujący przestrzeń nadtwardówkową jest częstym powikłaniem neurologicznym nowotworów (występującym u 5–10% pacjentów). Stanowi neuroonkologiczny stan naglący, ponieważ korzystny efekt neurologiczny ściśle zależy od wczesnego rozpoznania i leczenia.

 • Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe u pacjenta z chorobą nowotworową

  Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe jest częstym neurologicznym stanem naglącym u chorych na choroby nowotworowe. Pozostawione bez odpowiedniego leczenia szybko prowadzi do nieodwracalnych deficytów neurologicznych i śmierci.

 • Badanie elektromiograficzne w chorobie Pompego

  Cechy uszkodzenia pierwotnie mięśniowego w badaniu elektromiograficznym obejmują: nieprawidłową (tzw. wczesną) rekrutację potencjałów jednostek ruchowych oraz skrócony czas trwania, obniżoną amplitudę i zwiększoną liczbę faz potencjałów jednostek ruchowych. W chorobie Pompego takie zmiany stwierdza się zwłaszcza w mięśniach proksymalnych kończyn i mięśniach przykręgosłupowych.

 • Podsumowanie aktualizacji wytycznych dotyczących skuteczności i tolerancji nowych leków przeciwpadaczkowych – komentarz eksperta

  Wytyczne te stanowią aktualizację wytycznych z 2004 roku dotyczących stosowania felbamatu i leków przeciwpadaczkowych drugiej generacji (gabapentyny, lamotryginy, lewetyracetamu, okskarbazepiny, tiagabiny, topiramatu i zonisamidu).

 • Zespół cieśni nadgarstka: diagnostyka i leczenie

  Zespół cieśni nadgarstka (carpal tunnel syndrome – CTS), najczęstsza neuropatia uciskowa kończyny górnej, jest spowodowany uciskiem nerwu pośrodkowego w jego odcinku przebiegającym przez kanał nadgarstka.

 • Toksyna botulinowa w leczeniu stwardnienia rozsianego

  Eksperci ze Stanów Zjednoczonych i Kanady dokonali przeglądu prac naukowych opublikowanych do 1 kwietnia 2017 roku dotyczących stosowania preparatów toksyny botulinowej w leczeniu różnych objawów stwardnienia rozsianego. Ocenili jakość metodologii analizowanych badań naukowych oraz wiarygodność uzyskanych danych. Na tej podstawie sformułowali praktyczne wnioski i zalecenia.

 • Wykorzystanie badań obrazowych w diagnostyce pacjentów z bólem krzyża

  W tym artykule omówiono częste stany patologiczne związane z bólem krzyża, które wymagają zaawansowanych technik obrazowania, przedstawiając odpowiednie dane kliniczne i obrazy radiologiczne.

 • Zakończenie leczenia modyfikującego przebieg stwardnienia rozsianego: wytyczne

  Nie przeprowadzono żadnych badań klinicznych z randomizacją, pozwalających określić, czy, kiedy i dlaczego należy zakończyć leczenie modyfikujące przebieg choroby u pacjenta z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego bez rzutów klinicznych lub postępowania niesprawności i ze stabilnym obrazem zmian w badaniu MR.

 • Zmiana leków modyfikujących przebieg stwardnienia rozsianego: wytyczne

  Utrzymująca się aktywność choroby, przejawiająca się rzutami klinicznymi lub świeżymi zmianami w badaniu MR (obejmującymi bezsprzecznie nowe zmiany na obrazach T2-zależnych lub nowe zmiany ze wzmocnieniem kontrastowym) może z upływem czasu doprowadzić do pogorszenia sprawności fizycznej lub czynności poznawczych. Obecnie dostępne są liczne leki modyfikujące przebieg stwardnienia rozsianego o potwierdzonej skuteczności w zapobieganiu rzutom klinicznym i świeżym zmianom na obrazie MR.

 • Zapobieganie otępieniu w późnym okresie życia – co działa, a co nie

  Autorzy przedstawiają wyniki przeglądu piśmiennictwa dotyczącego ryzyka otępienia i potencjalnych czynników zapobiegawczych, omawiają te czynniki, które mogą mieć znaczenie w profilaktyce, oraz formułują zalecenia odnośnie do metod zapobiegania otępieniu w późnym okresie życia.

 • Otępienie z ciałami Lewy’ego – badania patologiczne

  Należy nadal stosować opublikowane wcześniej metody oceny patologicznej oraz kryteria neuropatologiczne rozpoznania otępienia z ciałami Lewy’ego, uwzględniając jedynie kilka modyfikacji.

 • Otępienie z ciałami Lewy'ego – postępowanie kliniczne

  Postępowanie w otępieniu z ciałami Lewy'ego jest złożone i wymaga wielokierunkowego podejścia. Podstawowe składniki postępowania obejmują: dokładną początkową ocenę kliniczną w celu ustalenia właściwego rozpoznania, wczesną identyfikację zaburzeń wymagających interwencji, zachętę, edukację i wspieranie opiekunów oraz zaangażowanie zespołu specjalistów wielu dziedzin.

 • Otępienie z ciałami Lewy’ego – biomarkery

  Chociaż w praktyce klinicznej nie są jeszcze dostępne bezpośrednie wskaźniki patologii ciał Lewy’ego, można korzystać z wielu przydatnych wskaźników pośrednich.

 • Otępienie z ciałami Lewy’ego – cechy kliniczne

  Otępienie, definiowane jako postępujące pogarszanie się czynności poznawczych w stopniu utrudniającym normalne funkcjonowanie społeczne lub zawodowe albo wykonywanie codziennych czynności, jest podstawową cechą kliniczną wymaganą do ustalenia rozpoznania otępienia z ciałami Lewy’ego.

 • Podsumowanie praktycznych zaleceń dotyczących leczenia modyfikującego przebieg stwardnienia rozsianego u dorosłych

  Zalecenia zostały opracowane przez zespół specjalistów wielu dziedzin na podstawie wyników przeglądu systematycznego. W celu zapewnienia przejrzystości oraz zaangażowania pacjentów stosowano się do zasad Institute of Medicine. Sformułowano 30 zaleceń: 17 dotyczących rozpoczynania leczenia modyfikującego przebieg choroby, w tym zalecenia określające, kto powinien zacząć takie leczenie, 10 na temat zmiany leczenia w razie zaostrzenia choroby oraz 3 odnoszące się do zakończenia leczenia modyfikującego przebieg stwardnienia rozsianego.

 • Postępowanie w bezobjawowym zwiększeniu aktywności kinazy kreatynowej

  Badanie aktywności CK w surowicy stanowi istotny element w diagnostyce pacjentów z osłabieniem siły mięśniowej lub bólami mięśni, a także pacjentów z miopatiami lub rabdomiolizą.

 • Otępienie o wczesnym początku – wyzwanie diagnostyczne dla lekarzy

  Pod pojęciem otępienia nie kryje się pojedyncza jednostka chorobowa. Termin ten odnosi się do zespołu objawów związanych z postępującym pogarszaniem się funkcjonowania intelektualnego, które prowadzi do utraty możliwości samodzielnego wykonywania podstawowych czynności życia codziennego.

113 artykułów - strona 1 z 6

Wybierz specjalność

O tym się mówi

 • Stanowimy ryzyko dla Europy
  Lekooporność w Polsce wzrasta, podczas gdy w wielu krajach maleje. Kraje, które wdrożyły narodowe strategie walki z antybiotykoopornością (Polska takiej strategii nie ma), odnotowują sukces – mówi prof. Waleria Hryniewicz z Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków.
 • Utracone zaufanie
  To co minister mówi publicznie, tylko potwierdza, że dwa lata temu po prostu wykorzystano naszą dobrą wolę. Dlatego podjęcie walki jest konieczne. Historia pokazuje, że innej drogi nie ma – mówi Łukasz Jankowski, prezes ORL w Warszawie.
 • Porozumienie w sprawie kontraktowania w POZ
  Z Jackiem Krajewskim, prezesem Federacji Porozumienie Zielonogórskie o kontraktach na 2020 rok oraz wyzwaniach dla POZ w najbliższych miesiącach rozmawia Małgorzata Solecka.