mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Artykuły przeglądowe: Transplantologia kliniczna

 • Ortotopowe przeszczepienie wątroby: technika i wyniki

  W 1963 roku Thomas Earl Starzl wykonał pierwsze trzy operacje przeszczepienia wątroby u ludzi, przy czym najdłuższy czas przeżycia pacjenta wyniósł 23 dni. Do początku lat 80. XX wieku na świecie wykonano już około 330 takich zabiegów. Odsetek rocznych przeżyć sięgał wówczas 28%...

 • Potransplantacyjne zespoły limfoproliferacyjne: czynniki ryzyka, klasyfikacja oraz zalecenia terapeutyczne

  Potransplantacyjne zespoły limfoproliferacyjne cechują się różnorodnym obrazem klinicznym. Mogą, wystąpić u biorców przeszczepów narządów oraz biorców macierzystych komórek. Ryzyko rozwoju chłoniaka u chorych jest większe o 20–120% w porównaniu z populacją ogólną; ryzyko to w pewnym zakresie zależy od stopnia immunosupresji.

 • Narastający problem kliniczny uszkodzeń wątroby indukowanych chemioterapią

  Artykuł jest przeglądową publikacją, ale dobrze analizującą współczesną wiedzę na temat wpływu chemioterapii na przebieg leczenia obejmującego resekcję u chorych z przerzutami nowotworowymi w wątrobie.

 • Narastający problem kliniczny uszkodzeń wątroby indukowanych chemioterapią

  Uszkodzenie wątroby indukowane chemioterapią jest istotnym i coraz częstszym problemem, z którym stykają się specjaliści zajmujący się chirurgią wątroby, zwłaszcza w perspektywie coraz częstszego stosowania przedoperacyjnej chemioterapii. Nie ma jeszcze możliwości oceny ryzyka rozwoju tych uszkodzeń, ale szkody mogą się okazać znaczne i przyczyniać się do zwiększenia częstości powikłań i śmiertelności oraz wpływać negatywnie na możliwość wykonania doszczętnego zabiegu chirurgicznego. Z tego względu zasadnicze znaczenie ma prawidłowa identyfikacja chorych zagrożonych ryzykiem rozwoju tego typu zaburzeń.

 • Ablacja guzów wątroby – metody przezskórne i operacyjne

  Współcześnie nie ma żadnej wątpliwości, że najwłaściwszym sposobem leczenia chorych na raka wątrobowokomórkowego (hepatocellular carcinoma – HCC) jest resekcja lub przeszczepienie wątroby.

 • Koordynacja pobrania narządów od dawcy zmarłego – krok po kroku

  Opisana w tym artykule procedura koordynacji pobrania narządów od dawcy zmarłego dotyczy dawców po 2. roku życia.

 • Przeszczepianie wysp trzustkowych

  Cukrzyca – jako zespół metaboliczny – to stan przewlekłej hiperglikemii, który skutkuje chorobami układu sercowo-naczyniowego, a zwłaszcza chorobą niedokrwienną serca i może być przyczyną ponad 70% zgonów w tej grupie chorych.

 • Biofarmaceutyki naśladowcze. Nowe wyzwania

  Technologia rekombinacji genetycznej umożliwiła wytwarzanie wielu białek o zastosowaniu leczniczym. W ostatnich latach wygasła albo aktualnie kończy się ochrona patentowa wielu preparatów biologicznych (np. czynników stymulujących powstawanie kolonii granulocytów, erytropoetyny, interferonów). Z tego powodu opracowano alternatywne wersje dostępnych dotychczas preparatów biologicznych. Te nowe wersje określa się jako biofarmaceutyki naśladowcze (podobne biologiczne produkty lecznicze czyli leki biopodobne [biosimilars, follow-on biologics]). Biofarmaceutyki naśladowcze są nowymi preparatami biologicznymi, "podobnymi" do pierwotnego produktu biotechnologicznego (leku innowacyjnego). Nie są one identyczne z preparatem referencyjnym. Odróżnia je to od chemicznych leków odtwórczych (generycznych), w których substancja czynna jest identyczna z produktem referencyjnym. Ta cecha pociąga za sobą ważne następstwa w odniesieniu do procesu rejestracji biofarmaceutyków naśladowczych oraz prowadzenia leczenia.

Wybierz specjalność

O tym się mówi

 • Otwarcie rynku pracy
  Rząd chce ułatwić lekarzom, lekarzom dentystom, pielęgniarkom i ratownikom spoza Unii Europejskiej podejmowanie pracy w polskiej ochronie zdrowia. W skrajnych przypadkach nawet jedynie na podstawie decyzji ministra zdrowia, bez konieczności przedstawienia kompletu dokumentów poświadczających kwalifikacje.
 • Systemu już nie ma
  Świata medycznego, w którym do tej pory funkcjonowaliśmy, już nie ma. Zostało chałupnictwo – mówi Jacek Skup, lekarz rezydent, specjalista zarządzania w ochronie zdrowia.
 • POZ nie jest wąskim gardłem
  Mamy naprawdę trudny czas. Lekarze POZ, zaangażowani w walkę z pandemią, zmagają się na przykład z problemem niemożności skierowania pacjentów covidowych do szpitali - mówi Jacek Krajewski, prezes FPZ.