mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

Artykuły przeglądowe: Transplantologia kliniczna

 • Ortotopowe przeszczepienie wątroby: technika i wyniki

  W 1963 roku Thomas Earl Starzl wykonał pierwsze trzy operacje przeszczepienia wątroby u ludzi, przy czym najdłuższy czas przeżycia pacjenta wyniósł 23 dni. Do początku lat 80. XX wieku na świecie wykonano już około 330 takich zabiegów. Odsetek rocznych przeżyć sięgał wówczas 28%...

 • Potransplantacyjne zespoły limfoproliferacyjne: czynniki ryzyka, klasyfikacja oraz zalecenia terapeutyczne

  Potransplantacyjne zespoły limfoproliferacyjne cechują się różnorodnym obrazem klinicznym. Mogą, wystąpić u biorców przeszczepów narządów oraz biorców macierzystych komórek. Ryzyko rozwoju chłoniaka u chorych jest większe o 20–120% w porównaniu z populacją ogólną; ryzyko to w pewnym zakresie zależy od stopnia immunosupresji.

 • Narastający problem kliniczny uszkodzeń wątroby indukowanych chemioterapią

  Artykuł jest przeglądową publikacją, ale dobrze analizującą współczesną wiedzę na temat wpływu chemioterapii na przebieg leczenia obejmującego resekcję u chorych z przerzutami nowotworowymi w wątrobie.

 • Narastający problem kliniczny uszkodzeń wątroby indukowanych chemioterapią

  Uszkodzenie wątroby indukowane chemioterapią jest istotnym i coraz częstszym problemem, z którym stykają się specjaliści zajmujący się chirurgią wątroby, zwłaszcza w perspektywie coraz częstszego stosowania przedoperacyjnej chemioterapii. Nie ma jeszcze możliwości oceny ryzyka rozwoju tych uszkodzeń, ale szkody mogą się okazać znaczne i przyczyniać się do zwiększenia częstości powikłań i śmiertelności oraz wpływać negatywnie na możliwość wykonania doszczętnego zabiegu chirurgicznego. Z tego względu zasadnicze znaczenie ma prawidłowa identyfikacja chorych zagrożonych ryzykiem rozwoju tego typu zaburzeń.

 • Ablacja guzów wątroby – metody przezskórne i operacyjne

  Współcześnie nie ma żadnej wątpliwości, że najwłaściwszym sposobem leczenia chorych na raka wątrobowokomórkowego (hepatocellular carcinoma – HCC) jest resekcja lub przeszczepienie wątroby.

 • Koordynacja pobrania narządów od dawcy zmarłego – krok po kroku

  Opisana w tym artykule procedura koordynacji pobrania narządów od dawcy zmarłego dotyczy dawców po 2. roku życia.

 • Przeszczepianie wysp trzustkowych

  Cukrzyca – jako zespół metaboliczny – to stan przewlekłej hiperglikemii, który skutkuje chorobami układu sercowo-naczyniowego, a zwłaszcza chorobą niedokrwienną serca i może być przyczyną ponad 70% zgonów w tej grupie chorych.

 • Biofarmaceutyki naśladowcze. Nowe wyzwania

  Technologia rekombinacji genetycznej umożliwiła wytwarzanie wielu białek o zastosowaniu leczniczym. W ostatnich latach wygasła albo aktualnie kończy się ochrona patentowa wielu preparatów biologicznych (np. czynników stymulujących powstawanie kolonii granulocytów, erytropoetyny, interferonów). Z tego powodu opracowano alternatywne wersje dostępnych dotychczas preparatów biologicznych. Te nowe wersje określa się jako biofarmaceutyki naśladowcze (podobne biologiczne produkty lecznicze czyli leki biopodobne [biosimilars, follow-on biologics]). Biofarmaceutyki naśladowcze są nowymi preparatami biologicznymi, "podobnymi" do pierwotnego produktu biotechnologicznego (leku innowacyjnego). Nie są one identyczne z preparatem referencyjnym. Odróżnia je to od chemicznych leków odtwórczych (generycznych), w których substancja czynna jest identyczna z produktem referencyjnym. Ta cecha pociąga za sobą ważne następstwa w odniesieniu do procesu rejestracji biofarmaceutyków naśladowczych oraz prowadzenia leczenia.

Wybierz specjalność

O tym się mówi

 • Niezrozumiała arogancja
  Widzimy niezrozumiałą arogancję ze strony Ministerstwa Zdrowia. I zadziwiający spokój – do wygaśnięcia kontraktów naprawdę znaczącej liczby placówek POZ zostało kilkanaście dni, a resort zdrowia i Fundusz po prostu czekają – mówi Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.
 • "Powinniśmy rozważyć wniosek o odwołanie ministra"
  „Nie wiem, co powiedzieć”. „Zdrowie nie jest priorytetem”. „To pokazanie: jesteście gnojkami”. Przedstawiciele medyków skomentowali odrzucenie przez Sejm poprawek do ustawy o płacach.
 • Protest medyków, decyzja Sejmu
  Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do ustawy o wynagrodzeniach minimalnych w ochronie zdrowia, choć podczas posiedzenia komisji zdrowia oraz finansów publicznych posłowie poparli jedną poprawkę Senatu, podnoszącą współczynniki wynagrodzeń.