mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

Artykuły przeglądowe: Geriatria

 • Omamy wzrokowe w chorobach neurologicznych i okulistycznych – patofizjologia i postępowanie

  Przedstawiamy dane naukowe, obecną praktykę kliniczną i uzgodnione wytyczne opracowane w czasie projektu National Institute of Health, poświęconego omamom wzrokowym w ważnych i powodujących duże obciążenie zdrowotne chorobach, takich jak choroby oczu, otępienie i choroba Parkinsona.

 • Żywienie osób w podeszłym wieku

  Posiłki osób starszych powinny być urozmaicone, małe objętościowo i spożywane regularnie. U osób mających trudności z gryzieniem, żuciem lub połykaniem należy przygotowywać posiłki odpowiednio rozdrobnione lub półpłynne/płynne.

 • Niedożywienie u osób w wieku podeszłym

  Niedożywienie to stan wynikający z braku wchłaniania lub braku spożywania substancji żywieniowych, prowadzący do zmiany składu ciała, upośledzenia fizycznej i mentalnej funkcji organizmu oraz wpływający niekorzystnie na wynik leczenia choroby podstawowej.

 • Chorowanie w podeszłym wieku

  Model chorowania starszych pacjentów istotnie różni się od chorowania w młodym wieku. Odmienna jest zarówno dynamika procesu chorobowego i procesu zdrowienia, jak i sposób prezentacji objawów przez osoby starsze.

 • Nadciśnienie tętnicze u pacjenta w podeszłym wieku

  Patofizjologia i ważne w praktyce elementy oceny pacjenta na podstawie rozdziału Nadciśnienie tętnicze podręcznika Geriatria. Wybrane zagadnienia pod redakcją Jerzego Gąsowskiego i Karoliny Piotrowicz.

 • Leczenie pęcherza nadreaktywnego u osób starszych

  Istnieją naukowe dowody potwierdzające tezę, że osoby w starszym wieku znacznie częściej niż osoby młodsze wymagają uzupełniającej farmakoterapii w celu skutecznego kontrolowania dokuczliwych objawów OAB.

 • Zapobieganie udarom mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków – krok po kroku

  Migotanie przedsionków często występuje bezobjawowo, zwłaszcza w populacji osób starszych oraz u pacjentów z niewydolnością serca, mimo to stwarza istotne ryzyko udaru mózgu i zgonu. Długotrwałe monitorowanie EKG zwiększa możliwości wykrycia nierozpoznanego migotania przedsionków.

 • Zapobieganie otępieniu w późnym okresie życia – co działa, a co nie

  Autorzy przedstawiają wyniki przeglądu piśmiennictwa dotyczącego ryzyka otępienia i potencjalnych czynników zapobiegawczych, omawiają te czynniki, które mogą mieć znaczenie w profilaktyce, oraz formułują zalecenia odnośnie do metod zapobiegania otępieniu w późnym okresie życia.

 • Przewodnik leczenia bólu. Leczenie bólu u osób w podeszłym wieku

  Starzenie się układu nerwowego powoduje wiele zmian na poziomie strukturalnym, neurochemicznym i funkcjonalnym. Zmiany te mogą mieć wpływ na procesy przewodnictwa i percepcji sygnału bólowego, choć między osobami starszymi i młodszymi nie obserwuje się wyraźnych różnic we wrażliwości na bodźce bólowe.

 • POChP w wieku podeszłym

  Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest jedną z najczęstszych chorób na świecie. Wraz z wiekiem liczba osób chorych na POChP rośnie, a samo schorzenie bywa określane chorobą przyspieszonego starzenia się płuc. Specjalnie dla portalu MP.PL - dr Anna Dzieża-Grudnik z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

 • Otępienie o wczesnym początku – wyzwanie diagnostyczne dla lekarzy

  Pod pojęciem otępienia nie kryje się pojedyncza jednostka chorobowa. Termin ten odnosi się do zespołu objawów związanych z postępującym pogarszaniem się funkcjonowania intelektualnego, które prowadzi do utraty możliwości samodzielnego wykonywania podstawowych czynności życia codziennego.

 • Postępowanie w przypadku zaparcia u osób w podeszłym wieku

  Przedstawione w artykule zagadnienia związane z postępowaniem w przypadku zaparcia u osób starszych są w polskiej populacji geriatrycznej także bardzo istotnym i częstym problemem.

 • Rozpoznawanie i leczenie otępienia z ciałami Lewy’ego

  Poprawione kliniczne kryteria rozpoznania otępienia z ciałami Lewy’ego zachowują dotychczasową strukturę, ale w porównaniu z wcześniejszymi wersjami dokładniej różnicują cechy kliniczne i biomarkery diagnostyczne. Pomagają również wybrać najlepsze metody do określenia oraz interpretacji tych cech i biomarkerów.

 • Izolowane skurczowe nadciśnienie tętnicze

  Rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego zwiększa się z wiekiem. Czy patofizjologia nadciśnienia tętniczego w starości różni się od tej u pacjentów w młodszym wieku? Jakie zasady obowiązują przy doborze leków?

 • Wyzwania w leczeniu chorych na astmę w podeszłym wieku

  Autor przedstawia w skrócie raport ekspertów American Thoracic Society dotyczący astmy u osób w podeszłym wieku, wskazując odmienności w patobiologii choroby oraz w postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym w tej grupie chorych.

 • Związek śmiertelności u osób >65. roku życia chorych na cukrzycę z wartością HbA1c

  Czy seniorzy korzystają na dobrym wyrównaniu cukrzycy?

 • Problemy w leczeniu nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku

  W artykule omówiono patofizjologię nadciśnienia tętniczego w wieku podeszłym, trudności diagnostyczne, izolowane nadciśnienie tętnicze skurczowe, docelowe wartości ciśnienia tętniczego, postępowanie terapeutyczne oraz hipotensję jako skutek uboczny farmakoterapii przeciwnadciśnieniowej.

 • Upadki u osób w podeszłym wieku – praktyczne spojrzenie na rolę pielęgniarki w profilaktyce

  Według WHO upadki są drugą pod względem częstości przyczyną zgonu z powodu przypadkowego urazu. Największą populację osób, u których upadek kończy się zgonem, stanowią osoby po 65. roku życia, a więc populacja geriatryczna.

 • Ocena stanu odżywienia pacjenta w podeszłym wieku

  Zarówno niedobór, jak i nadmiar makro- i mikroskładników pokarmowych może przyspieszać proces starzenia się organizmu i przyczyniać się do powstania wielu chorób, takich jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, osteoporoza, cukrzyca typu 2 i niedokrwistość.

55 artykułów - strona 1 z 3

Wybierz specjalność

O tym się mówi

 • Protest medyków, decyzja Sejmu
  Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do ustawy o wynagrodzeniach minimalnych w ochronie zdrowia, choć podczas posiedzenia komisji zdrowia oraz finansów publicznych posłowie poparli jedną poprawkę Senatu, podnoszącą współczynniki wynagrodzeń.
 • Program 40+ na cenzurowanym
  Lista uwag do programu „Profilaktyka 40+” sugeruje, że pomysł MZ, mówiąc oględnie, nie został dopracowany we wszystkich szczegółach. Na razie chodzi oczywiście o pilotaż, który potrwa do 31 grudnia 2021 r. Ministerstwo zignorowało postulat NFZ i nie przedłużyło pilotażu, a rozporządzenie zostało skierowane do publikacji.
 • NFZ zmienia zasady wypłaty dodatków covidowych
  Od 1 czerwca obowiązują nowe zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia w związku ze zwalczaniem COVID-19. Oficjalnie dlatego, że trzecia fala pandemii wygasa. Nieoficjalnie – system wypłacania dodatków od miesięcy budził kontrowersje.