Jak optymalnie realizować szczepienia u dzieci z podejrzeniem choroby skóry wymagającej przyjmowania leków immunosupresyjnych?

14.09.2022
dr n. med. Kamila Ludwikowska
Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Skróty: GKS – glikokortykosteroidy, PSO – Program Szczepień Ochronnych

Systemowe podawanie leków immunosupresyjnych może wpłynąć na skuteczność szczepionek inaktywowanych oraz na bezpieczeństwo szczepionek „żywych” atenuowanych. Jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pacjent może wymagać podawania leków immunosupresyjnych w dawkach upośledzających odpowiedź na szczepienie (p. Jakie szczepienia zaproponować 29-letniej kobiecie po przeszczepieniu wątroby przed podróżą do Tanzanii? – przyp. red.), warto zadbać o jego wcześniejsze uodpornienie przeciwko chorobom, którym można zapobiegać za pomocą szczepień. Tak jak w każdym przypadku planowania leczenia immunosupresyjnego, zaleca się, aby szczepionki inaktywowane podać ≥2 tygodnie przed rozpoczęciem leczenia, a „żywe” atenuowane ≥4 tygodnie przed rozpoczęciem leczenia. Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych (PSO) dla takich dzieci w wieku do 12 lat obowiązkowe i refundowane jest również szczepienie przeciwko ospie wietrznej. W przygotowaniu pacjenta do immunosupresji warto zadbać także o szczepienia zalecane, w tym przede wszystkim przeciwko meningokokom grupy B oraz A, C, W, Y. Takie postępowanie zapewni pacjentowi najlepszą możliwą ochronę w okresie immunosupresji, kiedy będzie szczególnie narażony na ciężki przebieg chorób infekcyjnych. Jeśli jednak nie ma już czasu na takie przygotowanie pacjenta, szczepionki inaktywowane można podać w dowolnym odstępie przed rozpoczęciem leczenia immunosupresyjnego lub w jego trakcie, ponieważ profil bezpieczeństwa się nie zmienia. Trzeba jednak pamiętać, że choć korzyści z takiego postępowania zazwyczaj przewyższają związane z nim ryzyko, skuteczność szczepienia może być zmniejszona. Czasowo przeciwwskazana jest natomiast realizacja szczepień „żywych”. Warto też dążyć do uodpornienia osób mających bliski kontakt z pacjentem (rodziny, opiekunów) w celu stworzenia strategii kokonu. Zgodnie z PSO dla rodzeństwa dzieci leczonych immunosupresyjnie do ukończenia 12 lat szczepienie przeciwko ospie wietrznej jest obowiązkowe i bezpłatne. Realizacja optymalnego uodpornienia przed planowanym leczeniem immunosupresyjnym może wymagać podania kolejnych dawek szczepionek wcześniej niż przewiduje to PSO – wówczas należy się kierować minimalnymi zalecanymi odstępami między kolejnymi dawkami szczepionek (p. Med. Prakt. Szczepienia 3/2021, s. 87, tab. 1 oraz Ogólne wytyczne dotyczące szczepień ochronnych – cz. 1. Aktualne [2021] zalecenia Advisory Committee on Immunization Practices [ACIP]).

Glikokortykosteroidy (GKS) podawane miejscowo (na skórę, dospojówkowo), wziewnie lub we wstrzyknięciach dostawowych, do kaletek maziowych lub ścięgien nie są przeciwwskazaniem do żadnych szczepień ochronnych i nie wpływają na ich skuteczność oraz bezpieczeństwo (p. Jakie szczepienia zaproponować 29-letniej kobiecie po przeszczepieniu wątroby przed podróżą do Tanzanii? – przyp. red.).

U pacjentów wymagających leczenia immunosupresyjnego w okresie <1 miesiąc po szczepieniu preparatem „żywym” fakt ten nie powinien wpływać istotnie na decyzję o rozpoczęciu leczenia.

Piśmiennictwo:

1. Altered immunocompetence. (W:) Kroger A., Bahta L., Hunter P.: General Best Practice Guidelines for Immunization: Best Practices Guidance of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/immunocompetence.html
2. Timing and Spacing of Immunobiologics. (W:) Kroger A., Bahta L., Hunter P.: General Best Practice Guidelines for Immunization: Best Practices Guidance of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/timing.html
3. Papp K.A., Haraoui B., Kumar D. i wsp.: Vaccination guidelines for patients with immune-mediated disorders taking immunosuppressive therapies: executive summary. J. Rheumatol., 2019; 46 (7): 751–754
4. Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2022. Dz. U. Ministra Zdrowia, poz. 85. http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2021/85/akt.pdf
Zobacz także
Wybrane treści dla pacjenta:
  • Zakażenie paznokci bakterią Pseudomonas aeruginosa
  • Ziarniniak kwasochłonny twarzy
  • Hipermelanozy
  • Rogowce dłoni i stóp
  • Zakażenia grzybicze u dzieci
  • Choroba Dariera
  • Szczepienie przeciwko WZW typu B
  • Badanie ostrości wzroku u dzieci
  • Niedoczynność tarczycy u dzieci
  • Wady zgryzu - informacje ogólne

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań