Artykuły: Angiologia

Przegląd badań więcej

Artykuły przeglądowe więcej

Wytyczne więcej

Postępy w medycynie więcej

  • Ostre zespoły wieńcowe – postępy 2017/2018
    Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2017 roku i początku 2018 roku dotyczące ostrych zespołów wieńcowych: zawału serca z uniesieniem odcinka ST, podwójnej terapii przeciwpłytkowej i leczenia przeciwkrzepliwego u przyjmujących ją chorych, przezskórnych interwencji wieńcowych we wstrząsie kardiogennym oraz kardiomiopatii takotsubo.
  • Stabilna choroba wieńcowa – postępy 2017
    Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2017 roku dotyczące stabilnej choroby wieńcowej.
  • Zaburzenia rytmu serca – postępy 2016/2017
    Autorka przedstawia wybrane publikacje z 2016 roku i początku 2017 roku dotyczące migotania przedsionków, innych arytmii nadkomorowych, komorowych zaburzeń rytmu i elektrostymulacji serca.

Wybierz specjalność