Artykuły: Hematologia

Przegląd badań więcej

Artykuły przeglądowe więcej

 • Nastolatek, rodzic i lekarz w obliczu zagrażającego rokowania
  Temat artykułu jest szczególnie trudny, porusza bowiem zagadnienia związane z życiem i śmiercią młodego człowieka. Mimo ogromnego postępu medycyny wciąż występują śmiertelne choroby, na które nie ma lekarstwa. Medycyna jest bezradna, a informację o tej bezradności osobie chorej i jej bliskim musi przekazać lekarz.
 • Niedokrwistość z niedoboru żelaza i inne rodzaje niedokrwistości u niemowląt i dzieci
  Niedokrwistość występuje nawet u połowy dzieci <5. roku życia na świecie. Niedokrwistość definiuje się jako stężenie hemoglobiny wynoszące 2 odchylenia standardowe poniżej średniej dla wieku.
 • Ocena pacjentów z leukocytozą
  Istnieje wiele przyczyn zwiększonej liczby leukocytów, obejmujących stany związane i niezwiązane z nowotworami złośliwymi. Ważne, aby liczbę krwinek białych zawsze oceniać w odniesieniu do zakresów prawidłowych określonych zależnie od wieku czy obecności ciąży.

Wytyczne więcej

Postępy w medycynie więcej

 • Postępy w hematologii 2013/2014
  Autorzy przedstawiają wybrane doniesienia z 2013 i 2014 roku dotyczące postępowania m.in. w zespołach mielodysplastycznych, chorobie wenookluzyjnej wątroby, chłoniakach nieziarniczych oraz szpiczaku plazmocytowym.
 • Postępy w hematologii i onkologii dziecięcej w 2012 roku
  Rok 2012 przyniósł wiele ważnych doniesień w zakresie hematologii i onkologii dziecięcej. Najbardziej prestiżowe publikacje w czasopismach o największym wskaźniku oddziaływania (impact factor) dotyczyły głównie dzieci chorujących na nowotwory złośliwe układu krwiotwórczego i chłonnego.
 • Hematologia – postępy 2012/2013
  Autorzy omawiają wybrane doniesienia z 2012 i początku 2013 roku dotyczące zespołów limfoproliferacyjnych, ostrych białaczek, nowotworów mieloproliferacyjnych i zaburzeń hemostazy.

Wybierz specjalność