Artykuły: Radioterapia onkologiczna

Przegląd badań więcej

Artykuły przeglądowe więcej

Wytyczne więcej

 • Konturowanie węzłów chłonnych w nowotworach okolicy głowy i szyi
  W opracowaniu przedstawiono zaproponowany w 2013 roku podział węzłów chłonnych okolicy głowy i szyi oraz wytyczne dotyczące ich konturowania w planowaniu radioterapii u chorych na nowotwory tej okolicy. Stosowanie zaawansowanych technik wymaga zdefiniowania objętości tarczowych, którymi najczęściej są guz i zajęte przez przerzuty węzły chłonne.
 • Profilaktyka i leczenie działań niepożądanych radioterapii manifestujących się na skórze. Zalecenia MASCC
  Zalecenia przedstawione w opracowaniu przygotowała grupa robocza Skin Toxicity Group powołana przez międzynarodowe wielospecjalistyczne stowarzyszenie zajmujące się badaniami i edukacją w zakresie postępowania wspierającego chorych na nowotwory złośliwe – Multinational Association for Supportive Care in Cancer (MASCC). Członkami grupy roboczej są eksperci z zakresu dermatologii, onkologii, opieki paliatywnej, jakości życia związanej ze zdrowiem oraz działań niepożądanych środków leczniczych. Udzielili oni odpowiedzi na pytania dotyczące zapobiegania oraz leczenia wczesnych i późnych skórnych działań niepożądanych radioterapii.
 • Kardiotoksyczność spowodowana chemioterapią, leczeniem celowanym i radioterapią. Wytyczne ESMO
  Komentarz do wytycznej European Society for Medical Oncology 2012, dotyczącej oceny ryzyka i zapobiegania powikłaniom sercowo-naczyniowym, optymalnego skryningu i monitorowania czynności serca podczas leczenia przeciwnowotworowego oraz aktywnego leczenia wcześniej występujących chorób serca w celu umożliwienia zastosowania najbardziej skutecznej metody leczenia nowotworu i aktywnego leczenia kardiotoksyczności wywołanej chemioterapią, lekami celowanymi lub radioterapią.

Postępy w medycynie więcej

 • Leczenie skojarzone – postępy w 2008 roku
  Najczęstszą formą leczenia skojarzonego jest chemioterapia uzupełniająca (lub hormonoterapia w przypadku nowotworów hormonozależnych) po radykalnym zabiegu operacyjnym w celu zniszczenia potencjalnych mikroprzerzutów. W przypadku wielu nowotworów wykazano, że jej wdrożenie wydłuża czas wolny od nawrotu choroby, a także może wydłużać czas całkowitego przeżycia.

Wybierz specjalność