mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

Artykuły: Choroby płuc dzieci

Przegląd badań więcej

Artykuły przeglądowe więcej

 • Próby prowokacyjne z aspiryną
  Aspiryna (kwas acetylosalicylowy – ASA) i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) należą do najczęściej stosowanych leków na świecie. Przyjmowanie NLPZ jest jedną z najczęstszych przyczyn występowania reakcji niepożądanych po przyjęciu leków. Znaczny odsetek chorych na astmę jest nadwrażliwych na NLPZ. Dowiedz się, w jakie sposób potwierdzić lub wykluczyć astmę aspirynową (poprawnie nazywaną obecnie chorobą układu oddechowego nasilaną przez aspirynę [aspirin exacerbated respiratory disease – AERD]).
 • Rozpoznawanie i leczenie astmy u dzieci
  Przeczytaj przeglądowy artykuł dotyczący postępowania w astmie u dzieci i młodzieży oparty na najnowszych wytycznych.
 • Wrodzone malformacje płucne
  W artykule omówiono najczęstsze wrodzone malformacje płucne, ich patofizjologię, obraz kliniczny, czynniki uwzględniane w procesie diagnostycznym oraz aktualne publikacje na temat kontrowersji związanych z leczeniem.

Wytyczne więcej

Postępy w medycynie więcej

 • Choroby układu oddechowego – postępy 2019/2020
  W artykule omówiono najważniejsze wytyczne i prace oryginalne, opublikowane w 2019 i 2020 roku.
 • Postępy pulmonologii dziecięcej w latach 2019–2020
  W artykule omówiono nowe dane kliniczne dotyczące m.in. leczenia kaszlu, gruźlicy, dysplasji oskrzelowo-płucnej, tracheomalacji i tracheobronchomalacji oraz zaburzeń oddychania w czasie snu.
 • Postępy w pulmonologii dziecięcej w 2018 roku
  W artykule omówiono nowe dane kliniczne dotyczące m.in. leczenia choroby oskrzelowo-płucnej u chorych na mukowiscydozę, diagnostyki zespołu dyskinetycznych rzęsek, diagnostyki i postępowania u dzieci z rozstrzeniami oskrzeli, etiopatogenezy śródmiąższowych chorób płuc oraz postępowania terapeutycznego w zapaleniu oskrzelików.

Wybierz specjalność

O tym się mówi

 • Protest medyków, decyzja Sejmu
  Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do ustawy o wynagrodzeniach minimalnych w ochronie zdrowia, choć podczas posiedzenia komisji zdrowia oraz finansów publicznych posłowie poparli jedną poprawkę Senatu, podnoszącą współczynniki wynagrodzeń.
 • Program 40+ na cenzurowanym
  Lista uwag do programu „Profilaktyka 40+” sugeruje, że pomysł MZ, mówiąc oględnie, nie został dopracowany we wszystkich szczegółach. Na razie chodzi oczywiście o pilotaż, który potrwa do 31 grudnia 2021 r. Ministerstwo zignorowało postulat NFZ i nie przedłużyło pilotażu, a rozporządzenie zostało skierowane do publikacji.
 • NFZ zmienia zasady wypłaty dodatków covidowych
  Od 1 czerwca obowiązują nowe zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia w związku ze zwalczaniem COVID-19. Oficjalnie dlatego, że trzecia fala pandemii wygasa. Nieoficjalnie – system wypłacania dodatków od miesięcy budził kontrowersje.