mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

Artykuły: Endokrynologia

Przegląd badań więcej

Artykuły przeglądowe więcej

 • Sztuczna inteligencja w analizie obrazów ultrasonograficznych guzów tarczycy
  Ultrasonografię od wielu lat uważa się za badanie obrazowe pierwszego rzutu w diagnostyce chorób tarczycy z uwagi na swój nieinwazyjny charakter, niską cenę, powszechną dostępność i skuteczność w wykrywaniu zmian patologicznych. Aktualne polskie rekomendacje dotyczące diagnostyki i leczenia raka tarczycy koncentrują się na ultrasonograficznych i klinicznych cechach ryzyka złośliwości ognisk.
 • Stany nagłe w chorobach tarczycy
  Śpiączka hipometaboliczna i przełom tarczycowy - kiedy podejrzewać, jak rozpoznawać i skutecznie leczyć.
 • Opieka okołooperacyjna nad pacjentem z zaburzeniami czynności tarczycy
  Pomimo częstego występowania chorób tarczycy w populacji ogólnej nie opracowano dotąd wytycznych postępowania i jednoznacznych zasad kontroli czynności hormonalnej tarczycy przed planowanym i przed pilnym zabiegiem operacyjnym.

Wytyczne więcej

Postępy w medycynie więcej

 • Endokrynologia – postępy 2019/2020
  Przegląd najważniejszych zaleceń i najciekawszych badań dotyczących diagnostyki i leczenia wybranych chorób przysadki, tarczycy, przytarczyc oraz gonad, omówienie zasad leczenia osteoporozy, znaczenia związków endokrynnie czynnych oraz wpływu leków opioidowych na czynność układu dokrewnego.
 • Postępy w endokrynologii w 2018 r.
  Przegląd publikacji z 2018 roku i początku 2019 roku dotyczących diagnostyki i leczenia chorób podwzgórza i przysadki, gruczołu tarczowego, nadnerczy, oraz gonad.
 • Endokrynologia – postępy 2017
  Autor przedstawia wybrane publikacje z 2017 roku i początku 2018 roku dotyczące chorób przysadki, tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, gonad oraz nowotworów neuroendokrynnych trzustki i przewodu pokarmowego.

Wybierz specjalność

O tym się mówi

 • NFZ zmienia zasady wypłaty dodatków covidowych
  Od 1 czerwca obowiązują nowe zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia w związku ze zwalczaniem COVID-19. Oficjalnie dlatego, że trzecia fala pandemii wygasa. Nieoficjalnie – system wypłacania dodatków od miesięcy budził kontrowersje.
 • MZ: szpitale mają straty? Niech wezmą kredyt
  Zobowiązania ogółem szpitali publicznych w ciągu 4 lat zwiększyły się o ok. 4 mld zł. Tymczasem ministerialna recepta na wyjście z kryzysu jest co najmniej kontrowersyjna.
 • Dezawuowanie pracy lekarza
  Ostatni projekt ustawy o najniższych wynagrodzeniach dezawuuje pracę lekarza. Kiedy średnie wynagrodzenie specjalisty po podpisanym porozumieniu rezydentów z ministrem Szumowskim w 2018 r. zostało ustalone na poziomie 1,6 średniej krajowej, rząd, proponując zmianę na 1,31, wskazuje lekarzom zagraniczne kierunki wyjazdu – mówi MP.PL prof. Andrzej Matyja, prezes NRL.