Artykuły: Medycyna sportowa

Przegląd badań więcej

Artykuły przeglądowe więcej

  • Zasady żywienia młodych sportowców
    Żywienie dzieci i młodzieży uprawiającej sport jest bardziej złożone niż u dorosłych. Oprócz zwiększonego zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze w wybranej dyscyplinie sportu, w ich planie żywienia trzeba bowiem także uwzględnić potrzeby zmieniające się w okresie dorastania.
  • Zasady żywienia młodych sportowców (2010 r.)
    Prawidłowe odżywianie, decydujący czynnik wpływający na wzrastanie oraz rozwój młodego organizmu, wywiera także zasadniczy wpływ na osiągane wyniki sportowe. Młody sportowiec pozbawiony odpowiedniego zapasu substancji energetycznych lub prawidłowego nawodnienia może odczuwać pogorszenie siły, szybkości, wytrzymałości, zmniejszone skupienie i większą męczliwość, a ponadto jest zagrożony zwiększonym ryzykiem urazu.
  • Urazy przeciążeniowe u dzieci i młodzieży uprawiających sport. Czy sportu może być za dużo?
    Zespoły przeciążeniowe to przewlekłe urazy powstające pod wpływem powtarzającego się obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego bez odpowiedniego odpoczynku.

Wytyczne więcej

Wybierz specjalność