Artykuły: Ginekologia onkologiczna

Przegląd badań więcej

Artykuły przeglądowe więcej

Wytyczne więcej

Postępy w medycynie więcej

  • Rola chirurgii w skojarzonym leczeniu raka sutka - postępy 2013
    W ostatnich latach coraz więcej chorych na raka sutka (RS) ma szansę na trwałe wyleczenie, przy coraz mniejszym stopniu okaleczenia i mniejszej liczbie powikłań. Wczesne wykrycie RS stwarza nadzieję nie tylko na uratowanie sutka, ale często wiąże się z możliwością zaoszczędzenia układu chłonnego pachy.
  • Chirurgia raka sutka – postępy 2009
    W nowoczesnym leczeniu skojarzonym raka sutka (RS) chirurgia nie przestała odgrywać najistotniejszej roli.
  • Chirurgia raka sutka – postępy 2008
    Leczenie oszczędzające sutek (breast conserving therapy – BCT) jest obecnie standardowym postępowaniem z chorymi na raka sutka (RS) o niskim stopniu zaawansowania. W wyższych stadiach zaawansowania standardem pozostaje radykalna amputacja sutka (operacja Maddena) wykonywana pierwotnie lub poprzedzona leczeniem systemowym.

Wybierz specjalność