Artykuły: Kardiologia

Przegląd badań więcej

Artykuły przeglądowe więcej

 • Ostra niewydolność serca
  W codziennej praktyce zespołów ratownictwa medycznego istnieje duże prawdopodobieństwo spotkania pacjenta z ostrą niewydolnością serca. Te zaburzenia są główną przyczyną nagłych zgonów sercowych. Artykuł zawiera zasady rozpoznania i klasyfikacji ostrej niewydolności serca, które są niezbędne do wdrożenia właściwych, medycznych czynności ratunkowych, w tym postępowania farmakologicznego.
 • Omdlenie: ocena i diagnostyka różnicowa
  Omdlenie to nagła i przemijająca utrata przytomności spowodowana zmniejszeniem przepływu krwi przez mózg. Omdlenie jest przyczyną 1–1,5% zgłoszeń do szpitalnych oddziałów ratunkowych, skutkując dużym odsetkiem hospitalizacji oraz generując istotne koszty opieki zdrowotnej.
 • Nadciśnienie tętnicze w cukrzycy – monitorowanie i leczenie
  Zalecenia oparte na europejskich i amerykańskich wytycznych kardiologicznych i diabetologicznych.

Wytyczne więcej

Postępy w medycynie więcej

 • Ostre zespoły wieńcowe – postępy 2017/2018
  Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2017 roku i początku 2018 roku dotyczące ostrych zespołów wieńcowych: zawału serca z uniesieniem odcinka ST, podwójnej terapii przeciwpłytkowej i leczenia przeciwkrzepliwego u przyjmujących ją chorych, przezskórnych interwencji wieńcowych we wstrząsie kardiogennym oraz kardiomiopatii takotsubo.
 • Stabilna choroba wieńcowa – postępy 2017
  Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2017 roku dotyczące stabilnej choroby wieńcowej.
 • Zaburzenia rytmu serca – postępy 2016/2017
  Autorka przedstawia wybrane publikacje z 2016 roku i początku 2017 roku dotyczące migotania przedsionków, innych arytmii nadkomorowych, komorowych zaburzeń rytmu i elektrostymulacji serca.

Wybierz specjalność