Artykuły: Medycyna rodzinna

Przegląd badań więcej

Artykuły przeglądowe więcej

 • Przewodnik leczenia bólu. Leczenie bólu u osób w podeszłym wieku
  Starzenie się układu nerwowego powoduje wiele zmian na poziomie strukturalnym, neurochemicznym i funkcjonalnym. Zmiany te mogą mieć wpływ na procesy przewodnictwa i percepcji sygnału bólowego, choć między osobami starszymi i młodszymi nie obserwuje się wyraźnych różnic we wrażliwości na bodźce bólowe.
 • Denializm. Co to jest i jak naukowcy powinni reagować?
  Wykorzystanie fałszywych ekspertów to jedna ze strategii denialistów. Lekarze i naukowcy zajmujący się zdrowiem publicznym powinni znać charakterystyczne cechy denializmu, umieć go rozpoznać i stawić mu czoła - przekonują autorzy artykułu.
 • Metformina i jej działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego
  Zalecenia kliniczne zarówno PTD, jak i ADA jednoznacznie podkreślają rolę metforminy w terapii cukrzycy typu 2, preferując ją jako lek pierwszego wyboru, o ile nie istnieją przeciwwskazania do jej stosowania, a terapia ta jest dobrze tolerowana.

Wytyczne więcej

Postępy w medycynie więcej

 • Nefrologia – postępy 2017
  W artykule przedstawiono wybrane publikacje z 2017 roku dotyczące przewlekłej choroby nerek.
 • Ostre zespoły wieńcowe – postępy 2017/2018
  Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2017 roku i początku 2018 roku dotyczące ostrych zespołów wieńcowych: zawału serca z uniesieniem odcinka ST, podwójnej terapii przeciwpłytkowej i leczenia przeciwkrzepliwego u przyjmujących ją chorych, przezskórnych interwencji wieńcowych we wstrząsie kardiogennym oraz kardiomiopatii takotsubo.
 • Zaburzenia rytmu serca – postępy 2016/2017
  Autorka przedstawia wybrane publikacje z 2016 roku i początku 2017 roku dotyczące migotania przedsionków, innych arytmii nadkomorowych, komorowych zaburzeń rytmu i elektrostymulacji serca.

Wybierz specjalność