Artykuły: Chirurgia dziecięca

Przegląd badań więcej

Artykuły przeglądowe więcej

Wytyczne więcej

Postępy w medycynie więcej

  • Postępy w chirurgii dziecięcej w 2016 roku
    W artykule omówiono nowe doniesienia kliniczne dotyczące leczenia ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego, stosowania metod inżynierii tkankowej oraz postępowania diagnostycznego i terapeutycznego we wrodzonych wadach układu oddechowego.
  • Chirurgia dziecięca - postępy 2013
    Chirurdzy dziecięcy jak żadna inna specjalność chirurgiczna obejmują swą działalnością wiele zróżnicowanych grup pacjentów w wieku od noworodkowego do okresu dojrzałości. Bardzo szerokie jest także spektrum chorób i wad wieku dziecięcego wymagających leczenia operacyjnego.
  • Postępy w urologii dziecięcej
    Wodonercze wywołane zwężeniem podmiedniczkowym może być skutecznie leczone laparoskopowo. Chłopców z jądrem wędrującym, u których w trakcie obserwacji stwierdzono trwałe przyjęcie nieprawidłowej pozycji jądra, należy zakwalifikować do orchidopeksji.

Wybierz specjalność