Artykuły: Reumatologia

Przegląd badań więcej

Artykuły przeglądowe więcej

Wytyczne więcej

Postępy w medycynie więcej

  • Osteoporoza – postępy 2017/2018
    Autor przedstawia wybrane publikacje z 2017 roku i początku 2018 roku dotyczące nowych leków i terapii sekwencyjnych, suplementacji witaminy D, przerywania leczenia denosumabem i leczenia osteoporozy w Polsce oraz nowe wytyczne amerykańskich towarzystw naukowych.
  • Reumatologia – postępy 2017/2018
    Autorka przedstawia wybrane publikacje z 2017 roku i początku 2018 roku dotyczące: reumatoidalnego zapalenia stawów, choroby Stilla u dorosłych, tocznia rumieniowatego układowego, zespołu Sjögrena, twardziny układowej, zapalenia naczyń, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, choroby zwyrodnieniowej stawów, dny moczanowej, bólu w okolicy lędźwiowo-krzyżowej, zespołów chorobowych związanych z nadmierną ruchomością stawów uwarunkowaną genetycznie, zmian w układzie sercowo-naczyniowym w chorobach reumatycznych oraz ciąży u chorych na choroby reumatyczne.
  • Postępy w reumatologii w 2016 roku. Leki stosowane w chorobach reumatycznych
    Czy można łączyć paracetamol z ibuprofenem? Co wpływa na poprawę bezpieczeństwa długotrwałej terapii GKS? Jak prowadzić leczenie farmakologiczne w okresie ciąży i laktacji? Które leki biologiczne można stosować u kobiety ciężarnej?

Wybierz specjalność