mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Artykuły: Farmakologia kliniczna

Przegląd badań więcej

Artykuły przeglądowe więcej

Wytyczne więcej

 • Leki przeciwko peptydowi związanemu z genem kalcytoniny
  Dzięki lepszemu poznaniu terapii ukierunkowanych przeciwko CGRP leczenie na podstawie indywidualnych cech pacjenta może odgrywać coraz większą rolę w terapii migreny. Jak dokładnie przebiega ten proces?
 • Uzgodnione wytyczne międzynarodowe dotyczące leczenia miastenii
  Aktualizacja z 2020 roku wytycznych dotyczących leczenia miastenii na podstawie najnowszych danych naukowych. Uaktualniono zalecenia poświęcone tymektomii, dodano zalecenia o stosowaniu rytuksymabu, ekulizumabu i metotreksatu, a także m.in. wczesnej terapii immunosupresyjnej miastenii ocznej.
 • Wytyczne dotyczące postępowania u chorych z akatyzją wywołaną lekami przeciwpsychotycznymi
  W praktyce klinicznej akatyzja często jest nierozpoznawana lub błędnie diagnozowana jako pobudzenie psychotyczne, zespół niespokojnych nóg, lęk, zatrucie alkoholem lub jego odstawienie, bądź jako późne dyskinezy. Dostępne są jedynie nieliczne publikacje na temat zasad postępowania u pacjentów, którzy jej doświadczają. Dlatego autorzy omawianego artykułu stworzyli odpowiednie wytyczne.

Postępy w medycynie więcej

 • Reumatologia – postępy 2011
  Autorka przedstawia wybrane publikacje z 2011 roku dotyczące: reumatoidalnego zapalenia stawów, tocznia rumieniowatego układowego, twardziny układowej, zespołu Sjögrena, krioglobulinemii i zapaleń naczyń, polimialgii reumatycznej, spondyloartropatii, choroby zwyrodnieniowej stawów, chorób wywoływanych przez kryształy oraz szczepień ochronnych u chorych na choroby reumatyczne.
 • Hepatologia – postępy 2011
  Autor przedstawia wybrane publikacje z 2011 roku dotyczące: niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby, alkoholowej choroby wątroby, zakażenia HBV, zakażenia HCV, nieinwazyjnej oceny włóknienia wątroby, nadciśnienia wrotnego, ostrej niewydolności wątroby, raka wątrobowokomórkowego i przeszczepiania wątroby.
 • Diabetologia – postępy 2009
  Autor omawia wybrane doniesienia z 2009 roku, dotyczące kancerogennego działania insuliny, postępowania w hiperglikemii w stanach naglących, intensywności leczenia hipoglikemizującego, postępu w dziedzinie leków działających na oś inkretynową oraz zalecenia postępowania w cukrzycy u kobiet ciężarnych.

Wybierz specjalność

O tym się mówi
 • Psucie jakości
  Gdzie nie spojrzeć, jakość się obniża – dostosowując, jak słyszeliśmy podczas prac Komisji Zdrowia, przepisy do realiów, ale minister z uporem godnym lepszej sprawy obstaje przy uchwaleniu ustaw regulujących jakość – mówi Łukasz Jankowski, prezes NRL.
 • Posłowie atakują izby lekarskie
  Posłowie chcieliby podważenia samej istoty samorządu zawodowego, bo wychodzą z założenia, że niekonstytucyjna może być obowiązkowość przynależności do izb lekarskich.
 • Stare i nowe przeboje
  Podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości padły m.in. obietnice dotyczące obszaru zdrowia.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!