mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Artykuły: Zdrowie publiczne

Przegląd badań więcej

Artykuły przeglądowe więcej

 • Wina organizacyjna oraz wina anonimowa w sprawach medycznych w dobie pandemii COVID-19 oraz wojny w Ukrainie
  Do negatywnych zdarzeń, do jakich dochodzi czasami w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (w szczególności podmiotach leczniczych oraz praktykach lekarskich), mogą się przyczyniać nie tylko błędy medyczne (nazywane błędami ludzkimi), które wynikają z niedostatków wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji oraz niezachowania należytej staranności w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych lub całego postepowania diagnostyczno-terapeutycznego, ale także nieprawidłowości związane z organizacją samej placówki.
 • Stres traumatyczny jako problem zdrowia publicznego
  W przestrzeni publicznej często poświęca się uwagę konsekwencjom różnych wstrząsających wydarzeń – przemocy, katastrof, aktów terroryzmu, wypadków oraz wojen – a zainteresowanie tymi problemami jest zdecydowanie trwałe. Autor niniejszego artykułu wyjaśnia, dlaczego wyniki badań poświęconych stresowi traumatycznemu pozwalają lepiej zrozumieć problematykę zdrowia psychicznego na poziomie populacyjnym.
 • Powikłana żałoba: co nas czeka po pandemii koronawirusa
  Gdy powstawał ten artykuł, ponad 690 000 osób na całym świecie zapadło na chorobę spowodowaną przez SARS-CoV-2. W ponad 33 000 przypadków choroba ta zakończyła się zgonem. Choć na tak wczesnym etapie trzeba z dużą ostrożnością podchodzić do prognoz dotyczących pandemii, oszacowano, że nawet w przypadku najkorzystniejszego scenariusza liczba ofiar śmiertelnych w skali światowej może sięgnąć 15 milionów osób.

Wytyczne więcej

Postępy w medycynie więcej

Wybierz specjalność

O tym się mówi
 • Psucie jakości
  Gdzie nie spojrzeć, jakość się obniża – dostosowując, jak słyszeliśmy podczas prac Komisji Zdrowia, przepisy do realiów, ale minister z uporem godnym lepszej sprawy obstaje przy uchwaleniu ustaw regulujących jakość – mówi Łukasz Jankowski, prezes NRL.
 • Posłowie atakują izby lekarskie
  Posłowie chcieliby podważenia samej istoty samorządu zawodowego, bo wychodzą z założenia, że niekonstytucyjna może być obowiązkowość przynależności do izb lekarskich.
 • Stare i nowe przeboje
  Podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości padły m.in. obietnice dotyczące obszaru zdrowia.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!