Artykuły: Chirurgia ogólna

Przegląd badań więcej

Artykuły przeglądowe więcej

  • Istotne czynniki mające wpływ na wyniki leczenia chirurgicznego chorych na nowotwory
    Dostępność leczenia chirurgicznego to istotny czynnik, który ma wpływ na wyniki leczenia szerokiej grupy chorych, w tym chorych na nowotwory. Niestety mniej niż 45% chorych na nowotwory na całym świecie ma zapewnione bezpieczne leczenie chirurgiczne w zasięgu swoich możliwości finansowych i w odpowiednim czasie. Co należy zrobić, aby poprawić tę sytuację?
  • Dorosły pacjent przed zabiegiem chirurgicznym
    Celem tego artykułu jest próba uporządkowania i usystematyzowania dostępnej wiedzy płynącej z aktualnych wytycznych oraz aktualnych wyników badań i jednocześnie próba osadzenia jej w realiach polskiego systemu ochrony zdrowia.
  • Leczenie chirurgiczne choroby Crohna
    Bezwzględnymi wskazaniami do leczenia operacyjnego są: przetoki jelitowo-pęcherzowe, przetoki kończące się ślepo w przestrzeni zaotrzewnowej, przetoki wysokie (np. żołądkowo-okrężnicze) oraz obficie wydzielające przetoki jelitowo-skórne.

Wytyczne więcej

Postępy w medycynie więcej

Wybierz specjalność