Artykuły: Medycyna paliatywna

Przegląd badań więcej

Artykuły przeglądowe więcej

Wytyczne więcej

 • Rak żołądka. Podsumowanie zaleceń ESMO z 2014 r.
  W artykule zwięźle podsumowano aktualizację zaleceń European Society for Medical Oncology (ESMO) z 2014 roku, dotyczących leczenia chorych na raka żołądka. Tekst stanowi podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat diagnostyki i leczenia chorych na raka żołądka. Artykuł przedstawia tę problematykę w postaci skrótowych zaleceń, które może wykorzystać w pracy każdy onkolog zajmujący się leczeniem chorych na ten nowotwór.
 • Trudne do opanowania objawy towarzyszące umieraniu. Omówienie zaleceń ESMO 2014
  Nie udało się dotychczas wypracować powszechnie akceptowanych standardów postępowania w przypadku trudnego do opanowania bólu i wystąpienia innych objawów w okresie bezpośrednio poprzedzającym śmierć. Aby ułatwić lekarzom podejmowanie decyzji klinicznych, European Society for Medical Oncology opublikowało wytyczne omawiające postępowanie w takich sytuacjach.
 • Postępowanie w przypadku bólu przebijającego u chorych na nowotwory złośliwe
  Przeczytaj podsumowanie stanowiska międzynarodowej grupy ekspertów.

Postępy w medycynie więcej

 • Postępy w medycynie paliatywnej w 2005 roku
  W niniejszym artykule koncentrujemy się na zagadnieniach dotyczących bólu, opierając się przede wszystkim na doniesieniach podczas 2 ważnych kongresów, które odbyły się w 2005 roku: 8. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej (EAPC) w Aachen (Niemcy) i 11. Światowego Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu (IASP) w Sydney (Australia).

Wybierz specjalność