×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Choroby od A do Z

 • Promienica

  Promienica

  Promienica jest podostrą, niekiedy przewlekłą infekcją bakteryjną wywoływaną przez bakterie beztlenowe - promieniowce, które występują licznie w prawidłowej florze jamy ustnej oraz w końcowym odcinku przewodu pokarmowego i dróg rodnych. Aby doszło do zakażenia tymi bakteriami, wcześniej musi zostać przerwana ciągłość błon śluzowych oraz obecne muszą być zmiany martwicze.

 • Proteinoza pęcherzyków płucnych

  Proteinoza pęcherzyków płucnych

  Proteinoza pęcherzyków płucnych to choroba, która charakteryzuje się odkładaniem w pęcherzykach płucnych substancji, tzw. surfaktantu. Powoduje to upośledzenie wymiany gazowej, czyli czynności płuc.

 • Próchnica zębów mlecznych

  Próchnica zębów mlecznych

  Próchnica zębów mlecznych i stałych jest chorobą o wielu przyczynach związanych z czynnikami zewnętrznymi.

 • Przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego

  Przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego

  Przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego polega na częściowym lub całkowitym zawale odcinka nerwu wzrokowego wewnątrz gałki ocznej.

 • Przedwczesne dojrzewanie płciowe

  Przedwczesne dojrzewanie płciowe

  O przedwczesnym dojrzewaniu mówi się, jeżeli u dziewcząt jego objawy występują przed 8., a u chłopców przed 9. rokiem życia. Przyczyną może drobny guzek okolicy podwzgórza, które jest częścią mózgu odpowiedzialną za sygnał pobudzający przysadkę i gonady do wydzielania hormonów płciowych. Może to być choroba nadnerczy lub hormonalnie czynny guz.

 • Przepuklina oponowa i oponowo-rdzeniowa

  Przepuklina oponowa i oponowo-rdzeniowa

  Przepuklina oponowa i oponowo-rdzeniowa są wrodzonymi nieprawidłowościami (wadami) związanymi z nieprawidłowym rozwojem układu nerwowego (wadami cewy nerwowej – WCN) we wczesnym okresie życia płodu (do 28. dnia od momentu poczęcia).

 • Przepuklina pachwinowa

  Przepuklina pachwinowa

  Przepukliną pachwinową (hernia inguinalis) określamy stan, w którym elementy jamy brzusznej najczęściej jelita, wypełniają niezarośnięty wyrostek pochwowy otrzewnej w kanale pachwinowym, a następnie uwypuklają się pod skórą w postaci miękkiego guza.

 • Przepuklina pachwinowa u dzieci

  Przepuklina pachwinowa u dzieci

  Przepuklina pachwinowa jest najczęstszą wadą wrodzoną u dzieci, a plastyka przepukliny pachwinowej to najczęściej wykonywana operacja w trybie planowym u dzieci. Przepuklina pachwinowa występuje u 3-4,5% niemowląt, przy czym stwierdza się ją 3-10 razy częściej u chłopców, niż u dziewczynek.

 • Przepuklina pępkowa

  Przepuklina pępkowa

  Większość przepuklin pępkowych nie wymaga leczenia. W 85-90% przypadków zamykają się one samoistnie do 5. roku życia. Jeżeli przepuklina samoistnie nie ustąpi, należy wykonać zabieg operacyjny, najczęściej w trybie chirurgii jednego dnia.

 • Przepukliny brzuszne

  Przepukliny brzuszne

  Przepuklina to inaczej przemieszczenie narządu poza jego prawidłowe położenie. Przepukliny brzuszne to przepukliny powstające w obrębie ściany brzucha, zawierające narządy lub części narządów, znajdujących się normalnie w jamie brzusznej. Najczęstszymi rodzajami przepuklin brzusznych są przepukliny pachwinowe, udowe i pępkowe.

 • Przerost migdałków

  Przerost migdałków

  Przerost migdałków podniebiennych powoduje zaburzenie drożności dróg oddechowych w obrębie gardła środkowego. U dzieci jest to jedna z głównych przyczyn zespołu obturacyjnego bezdechu w czasie snu.

 • Przerost migdałków u dzieci

  Przerost migdałków u dzieci

  Powiększanie się migdałka gardłowego i migdałków podniebiennych w pierwszych latach życia jest wyrazem dużej aktywności immunologicznej tkanki chłonnej gardła, leżącej na skrzyżowaniu drogi pokarmowej i oddechowej.

 • Przeszczepienie rogówki

  Przeszczepienie rogówki

  Przeszczepienie rogówki jest zabiegiem chirurgicznym, który polega na zastąpieniu patologicznie zmienionej tkanki rogówkowej chorego (biorcy) zdrową, odpowiednio konserwowaną tkanką, pobraną od dawcy.

 • Przetoka jelitowa

  Przetoka jelitowa

  Przetoka to nieprawidłowe połączenie między dwoma lub więcej narządami wewnętrznymi lub między narządami wewnętrznymi a powierzchnią skóry. Przetoki jelitowe to przetoki, w których jednym z elementów jest nieprawidłowe połączenie światła jelita z innym narządem (np. innym odcinkiem jelita, pęcherzem moczowym, drogamia rodnymi) lub skórą.

 • Przetoka odbytu

  Przetoka odbytu

  Przetoka odbytu to patologiczny, niegojący się wąski kanał, łączący światło kanału odbytu lub odbytnicy z powierzchnią skóry w okolicy odbytu. Najczęstszą przyczyną powstania choroby jest infekcja wewnątrz odbytu, w tzw. krypcie odbytu.

 • Przetrwałe hiperplastyczne pierwotne ciało szkliste

  Przetrwałe hiperplastyczne pierwotne ciało szkliste

  Różne formy przetrwałego hiperplastycznego pierwotnego ciała szklistego stwierdza się u 3% noworodków. W 90% przypadków jest to wada jednostronna, u 10% noworodków tego typu nieprawidłowości występują w obu oczach.

 • Przetrwałe nadciśnienie płucne u noworodków

  Przetrwałe nadciśnienie płucne u noworodków

  Przetrwałe nadciśnienie płucne u noworodków jest zespołem objawów klinicznych spowodowanych utrzymywaniem się u noworodka bezpośrednio po urodzeniu krążenia krwi takiego, jak w czasie życia wewnątrzmacicznego.

 • Przewlekła białaczka limfocytowa

  Przewlekła białaczka limfocytowa

  Przewlekła białaczka limfocytowa to jeden z nowotworów krwi. Występuje u osób dorosłych, częściej u mężczyzn niż u kobiet, a prawdopodobieństwo zachorowania wzrasta z wiekiem. Jedynie około 10% chorych w momencie postawienia diagnozy ma mniej niż 55 lat. Średnia wieku chorych wynosi zwykle 65–70 lat.

 • Przewlekła białaczka mielomonocytowa (CMML)

  Przewlekła białaczka mielomonocytowa (CMML)

  Jest rzadką chorobą nowotworową układu krwiotwórczego. Dwukrotnie częściej chorują mężczyźni. Najczęściej chorobę rozpoznaje się w wieku ok. 65–75 lat.

 • Przewlekła niewydolność nerek

  Przewlekła niewydolność nerek

  Przewlekła choroba nerek jest częstym zaburzeniem, co wynika z dużego rozpowszechnienia głównych jej przyczyn, przede wszystkim cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i miażdżycy. Występuje nawet u 30% osób powyżej 65. roku życia.

 • Przewlekła niewydolność oddechowa

  Przewlekła niewydolność oddechowa

  Przewlekła niewydolność oddechowa to stan, w którym we krwi i w tkankach jest zbyt mało tlenu. Niekiedy dochodzi też do zwiększenia zawartości dwutlenku węgla we krwi. Przewlekła niewydolność oddechowa jest chorobą, która rozwija się stopniowo.

 • Przewlekła niewydolność żylna

  Przewlekła niewydolność żylna

  Przewlekła niewydolność żylna obejmuje chorobę żylakową (żylaki) oraz zespół pozakrzepowy rozwijający się u niektórych chorych, którzy przebyli zakrzepicę żylną.

 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) - objawy i profilaktyka

  Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) - objawy i profilaktyka

  POChP należy do głównych przyczyn przewlekłej chorobowości i umieralności na świecie. W Polsce są już prawie 2 mln chorych, a na świecie choruje ponad 250 mln ludzi. Zajmuje 4. miejsce wśród przyczyn zgonów, a jej znaczenie przypuszczalnie będzie rosnąć w miarę starzenia się populacji i ciągłego narażenia na czynniki ryzyka zachorowania.

 • Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna

  Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna

  Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna to choroba nerwów prowadząca do niedowładu kończyn. Mechanizm powstawania choroby jest związany z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu odpornościowego. Jej przyczyna nie jest jednoznacznie ustalona. Może towarzyszyć zakażeniu HIV, nowotworom hematologicznym, chorobom tkanki łącznej, cukrzycy.

 • Przewlekłe niedokrwienie jelit

  Przewlekłe niedokrwienie jelit

  Najczęstszą przyczyną przewlekłego niedokrwienia jelit jest miażdżyca. Odkładanie się blaszek miażdżycowych w tętnicach unaczyniających jelita i wywołane tym objawy są analogiczne do miażdżycy tętnic wieńcowych, czyli dławicy piersiowej (łac. angina pectoris).

 • Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

  Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

  Początkowo ból nóg wynikający ze zwężenia tętnic odczuwany jest tylko podczas intensywnego wysiłku fizycznego, np. biegania, chodzenia po schodach. Są to naturalnie sytuacje, kiedy pracujące mięśnie potrzebują więcej tlenu, a zwężone tętnice uniemożliwiają zaopatrzenie tkanek w natlenowaną krew w takim stopniu, w jakim jest to potrzebne.

 • Przewlekłe proste zapalenie krtani

  Przewlekłe proste zapalenie krtani

  Przewlekłe proste zapalenie krtani rozwija się na skutek długotrwałego działania czynników drażniących. Należą do nich m.in.: czynniki zakaźne, substancje drażniące, nadmierna eksploatacja głosu, przekrwienie górnych dróg oddechowych, tor oddychania przez usta.

 • Przewlekłe przerostowe zapalenie krtani

  Przewlekłe przerostowe zapalenie krtani

  Najczęściej przewlekłe przerostowe zapalenie krtani powstaje wtórnie do przewlekłego prostego zapalenia na skutek utrzymującego się działania czynników drażniących (tytoń, alkohol, przewlekłe zakażenia, nadmierny wysiłek głosowy).

 • Przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby

  Przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby

  Według WHO na świecie przewlekle zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu B jest ponad 240 milionów ludzi, spośród których rocznie około 1 mln umiera z powodu zaawansowanych następstw choroby.

 • Przewlekłe zanikowe zapalenie krtani

  Przewlekłe zanikowe zapalenie krtani

  Główne dolegliwości u chorych na przewlekłe zanikowe zapalenie krtani to: uczucie suchości w gardle i krtani, chrypka, zaburzenia głosu, pokasływanie w celu usunięcia wydzieliny.

 • Przewlekłe zapalenia wątroby o etiologii wirusowej

  Przewlekłe zapalenia wątroby o etiologii wirusowej

  Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby jest to trwająca ponad 6 miesięcy choroba wątroby charakteryzująca się obecnością markerów zakażenia wirusowego, wykładników biochemicznych uszkodzenia komórki wątrobowej oraz zmian histopatologicznych w wątrobie.

 • Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego (prostaty)

  Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego (prostaty)

  Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego rozpoznaje się, gdy objawy zapalenia stercza utrzymują się dłużej niż 3 miesiące.

 • Przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych

  Przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych

  Przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych jest chorobą niejasno zdefiniowaną i zazwyczaj określenie to dotyczy bólów gardła trwających powyżej 3 miesięcy połączonych z objawami stanu zapalnego migdałków stwierdzanymi w badaniu wziernikowym gardła.

 • Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego (zapalenie woreczka żółciowego) - objawy, leczenie i dieta

  Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego (zapalenie woreczka żółciowego) - objawy, leczenie i dieta

  Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego oznacza zniekształcony pęcherzyk żółciowy o pogrubiałej i zwłókniałej ścianie, co jest wynikiem mechanicznego podrażnienia wywołanego obecnością kamieni żółciowych lub nawracających ataków kolki żółciowej. Leczenie polega na usunięciu pęcherzyka żółciowego.

 • Przewlekłe zapalenie trzustki

  Przewlekłe zapalenie trzustki

  U większości pacjentów głównym objawem choroby jest ból brzucha - często bardzo silny, pojawiający się okresowo, najczęściej po posiłku lub niezależnie od jedzenia. Zwykle trwa wiele godzin, może być opasujący lub promieniować do pleców.

 • Przewlekłe zapalenie ucha środkowego

  Przewlekłe zapalenie ucha środkowego

  Głównymi objawami przewlekłego zapalenia ucha środkowego są niedosłuch, wyciek z ucha oraz zawroty głowy po dostaniu się wody do ucha (w przypadku ubytku w błonie bębenkowej).

 • Przeziębienie - przyczyny, objawy, leczenie i zapobieganie

  Przeziębienie - przyczyny, objawy, leczenie i zapobieganie

  Przeziębienie to zespół objawów związanych z zapaleniem błony śluzowej nosa, gardła i zatok przynosowych, spowodowany zakażeniem wirusowym. Częstość przeziębienia różni się w zależności od sezonu i jest zmienna osobniczo.

 • Przyczyny nadkrzepliwości wrodzonej, czyli słowo o genetyce

  Przyczyny nadkrzepliwości wrodzonej, czyli słowo o genetyce

  Przyczyny nadkrzepliwości wrodzonej bezpośrednio związane są z dziedziczną sklonnością. Jak to się jednak dzieje, że w niektórych rodzinach taka sklonność występuje?

 • Przykurcz Dupuytrena

  Przykurcz Dupuytrena

  Choroba Dupuytrena rozwija się stopniowo – na przestrzeni miesięcy, lat – na jednej lub obu dłoniach zaczynają być wyczuwalne i widoczne zgrubienia u podstawy palca serdecznego i małego – zdecydowanie rzadziej w okolicy palca środkowego, a najrzadziej w okolicy palca wskazującego i kciuka. Początkowo niewielkie zgrubienia rozrastają się, stają się coraz bardziej sztywne, mogą zacząć obejmować także palce i prowadzą do ich mimowolnego zginania.

 • Przyłuszczyca plackowata

  Przyłuszczyca plackowata

  Bez wątpienia przyłuszczyca jest najbardziej niejasną chorobą w dermatologii. Jedyną pewną cechą tej choroby jest brak związku z łuszczycą. Niektórzy lekarze uważają przyłuszczycę plackowatą za jedną jednostkę chorobową, która jest prekursorem ziarniniaka grzybiastego (jednej z form chłoniaka skóry).

 • Przypadkowo wykryty guz przysadki (<i>incydentaloma</i> przysadki)

  Przypadkowo wykryty guz przysadki (incydentaloma przysadki)

  Incydentaloma przysadki są wykrywane przypadkowo, najczęściej nie wykazują czynności hormonalnej i nie osiągają dużych rozmiarów, wobec czego przebiegają bez objawów.

 • Przywrzyce

  Przywrzyce

  Przywry powodujące przywrzyce są pasożytami o bardzo zróżnicowanej budowie i właściwościach biologicznych. Do zakażenia ludzi dochodzi we wszystkich strefach klimatycznych, co wpływa na znaczną chorobowość oraz śmiertelność. Z klinicznego punktu widzenia dzielimy je na: przywry krwi, dróg żółciowych, jelit i płuc.

 • Przywrzyce jelitowe

  Przywrzyce jelitowe

  Aby uniknąć zachorowania na przywrzyce jelitowe, należy unikać spożywania surowych roślin wodnych oraz wody o niepewnym pochodzeniu, a także surowych lub poddanych niewystarczającej obróbce cieplnej ryb słodkowodnych lub żyjących w słonawej wodzie w rejonach endemicznego występowania przywrzyc jelitowych.

 • Przywrzyce płucne

  Przywrzyce płucne

  Do rozwoju przywrzycy płucnej (paragonimozy) dochodzi w wyniku spożycia metacerkarii przywry z surowym, marynowanym lub półsurowym mięsem krabów lub langust.

 • Przywrzyce wątrobowe

  Przywrzyce wątrobowe

  Do zakażenia przywrami wątrobowymi (żółciowymi) dochodzi najczęściej po spożyciu otorbionych metacerkarii obecnych w surowych lub źle ugotowanych rybach słodkowodnych oraz poprzez spożywanie surowych roślin wodnych zanieczyszczonych niedojrzałymi larwami pasożyta.

 • Rak brodawki Vatera: przyczyny, objawy i&nbsp;leczenie

  Rak brodawki Vatera: przyczyny, objawy i leczenie

  Choroba ta dotyczy zwłaszcza osób powyżej 60. roku życia, częściej mężczyzn niż kobiet. Objawy raka brodawki Vatera są niecharakterystyczne, pojawiają się dość wcześnie i w porównaniu z innymi nowotworami dróg żółciowych pozwalają na rozpoznanie choroby w dość wczesnym stadium zaawansowania.

 • Rak endometrium

  Rak endometrium

  Rak endometrium, zwany również rakiem trzonu macicy, to częsty nowotwór złośliwy narządu rodnego kobiety, rozwijający się w błonie śluzowej wyściełającej wnętrze trzonu macicy.

 • Rak jajnika

  Rak jajnika

  Istnieją dwa typy raka jajnika, różniące się przyczynami molekularnymi, typem wzrostu i rokowaniem.

 • Rak jamy ustnej

  Rak jamy ustnej

  Do najważniejszych czynników zachorowania na raka jamy ustnej należą szkodliwe rakotwórcze substancje zawarte w dymie tytoniowym.

 • Rak jelita grubego

  Rak jelita grubego

  Nowotwór jelita grubego rozwija się na skutek niekontrolowanego przez organizm wzrostu komórek w obrębie jednej z części jelita grubego.

 • Rak kanału odbytu i&nbsp;brzegu odbytu

  Rak kanału odbytu i brzegu odbytu

  Najczęstszym pierwszym objawem jest krwawienie z odbytu, może występować świąd, ból, uczucie ciała obcego w odbycie, może być wyczuwalny guz. Niekiedy występuje nietrzymanie gazów lub stolca.

 • Rak kolczystokomórkowy powiek

  Rak kolczystokomórkowy powiek

  Rak kolczystokomórkowy skóry to złośliwy nowotwór wywodzący się z keratynocytów – komórek naskórka. Może powstawać w dotychczas zdrowej skórze de novo, tzn. bez poprzedzającej go zmiany skórnej, lub na podłożu zmian przedrakowych. Rak kolczystokomórkowy może zagrażać życiu człowieka, ponieważ daje odległe przerzuty przez krew i chłonkę albo bezpośrednio nacieka tkanki sąsiadujące, najczęściej wzdłuż nerwów.

 • Rak krtani

  Rak krtani

  Głównym czynnikiem ryzyka wystąpienia raka krtani jest palenie tytoniu. Zwiększa ono ryzyko zachorowania 30-krotnie. Niezwykle rzadko choroba spotykana jest u osób niepalących. Do rozwoju nowotworu przyczynia się również częste spożycie wysokoprocentowego alkoholu. Oba czynniki (alkohol i tytoń) działające jednocześnie powodują wzrost ryzyka 330-krotnie.

 • Rak nerki

  Rak nerki

  Rak nerki należy do grupy nowotworów złośliwych, których rozwój jest silnie związany z paleniem tytoniu. Ponadto rak nerki znacznie częściej rozwija się u osób otyłych oraz chorujących na nadciśnienie tętnicze.

 • Rak odbytu

  Rak odbytu

  Rak odbytu nie jest częstym nowotworem złośliwym – w Polsce rocznie rozpoznaje się około 220–280 nowych zachorowań.

 • Rak pęcherzyka żółciowego: przyczyny, objawy i&nbsp;leczenie

  Rak pęcherzyka żółciowego: przyczyny, objawy i leczenie

  Rak pęcherzyka żółciowego w większości przypadków wykrywany jest przypadkowo w badaniu histopatologicznym pęcherzyka usuniętego z powodu kamicy. Niestety przeważająca większość rozpoznawanych guzów pęcherzyka żółciowego jest nieoperacyjna.

 • Rak piersi

  Rak piersi

  Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym rozpoznawanym u kobiet. Zdecydowana większość przypadków choroby rozwija niestety się u kobiet, u których nie stwierdza się żadnych czynników ryzyka.

 • Rak płaskonabłonkowy skóry

  Rak płaskonabłonkowy skóry

  Rak płaskonabłonkowy skóry to złośliwy nowotwór skóry pochodzenia nabłonkowego, który zazwyczaj rośnie powoli, ale ma zdolność do tworzenia przerzutów odległych w innych narządach.

 • Rak płaskonabłonkowy spojówki

  Rak płaskonabłonkowy spojówki

  Rak płaskonabłonkowy spojówki to nowotwór złośliwy wywodzący się z nabłonka spojówki. Wyróżnia się dwie postacie raka: przedinwazyjną oraz inwazyjną. Rak płaskonabłonkowy może naciekać sąsiednie struktury oka oraz dawać przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych i przerzuty odległe. Przyczyny rozwoju raka płaskonabłonkowego nie są do końca poznane, jednak wyniki badań wskazują na dużą rolę promieniowania ultrafioletowego (UVA, UVB) oraz zakażeń podtypem 16 lub 18 wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV).

 • Rak płuca

  Rak płuca

  Jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy w Polsce u mężczyzn i drugi co do częstości występowania (po raku piersi) nowotwór złośliwy u kobiet. W ciągu ostatnich lat obserwuje się zmniejszenie liczby nowych zachorowań mężczyzn, przy jednoczesnym wzroście zachorowalności kobiet.

 • Rak podstawnokomórkowy powiek

  Rak podstawnokomórkowy powiek

  Rak podstawnokomórkowy skóry to złośliwy nowotwór wywodzący się z komórek warstwy podstawnej naskórka. Do jego rozwoju predysponuje: jasna karnacja skóry, niebieskie oczy, rude lub blond włosy, starszy lub średni wiek oraz pochodzenie z Wysp Brytyjskich, Irlandii lub Skandynawii. Jednym z najważniejszych czynników ryzyka rozwoju raka podstawnokomórkowego jest długotrwałe narażenie na działanie promieniowania UV (zwłaszcza promieniowania słonecznego) w pierwszych dwóch dekadach życia.

 • Rak podstawnokomórkowy skóry

  Rak podstawnokomórkowy skóry

  Rak podstawnokomórkowy rośnie przede wszystkim na odkrytych częściach ciała (głowa, szyja), ale może się rozwinąć na dowolnym obszarze ciała.

 • Rak prącia

  Rak prącia

  Rak prącia to nowotwór złośliwy rozwijający się w obrębie prącia. Przeszło 95% wszystkich zachorowań ma postać raka płaskonabłonkowego.

 • Rak prostaty

  Rak prostaty

  Rak gruczołu krokowego to nowotwór złośliwy rozwijający się w gruczole krokowym (inaczej w sterczu albo prostacie). Występuje bardzo często – szacuje się, że jest obecnie drugim pod względem częstości nowotworem złośliwym rozpoznawanym u mężczyzn w Polsce.

 • Rak przełyku

  Rak przełyku

  Rak przełyku przez długi czas przebiega bezobjawowo. Dolegliwości pojawiają się, kiedy dojdzie do zwężenia przełyku, które powoduje utrudnione połykanie pokarmów – najpierw stałych, a następnie płynnych.

 • Rak skóry

  Rak skóry

  Ryzyko zachorowania na jedną z postaci raka skóry w ciągu całego życia przekracza 20%. Oba podtypy raka skóry najczęściej występują w skórze przewlekle narażonej na ekspozycję na promienie słoneczne.

 • Rak skóry z&nbsp;komórek Merkla

  Rak skóry z komórek Merkla

  Rak z komórek Merkla jest nowotworem skóry o bardzo złośliwym przebiegu. Często dochodzi do nawrotu miejscowego i przerzutów do węzłów chłonnych.

 • Rak sromu

  Rak sromu

  Rak sromu to stosunkowo rzadko występujący nowotwór złośliwy zewnętrznych narządów rodnych kobiety, czyli warg sromowych i łechtaczki. Najczęstszym pierwszym objawem jest zwykle guzek lub owrzodzenie, niestety często lekceważone.

 • Rak szyjki macicy

  Rak szyjki macicy

  Rak szyjki macicy jest w skali świata czwartym pod względem częstości występowania nowotworem u kobiet. Rocznie zapada na niego około 570 tysięcy kobiet, z których około 60% umiera. Szczyt zachorowań przypada na 50.–60. rok życia.

 • Rak tarczycy

  Rak tarczycy

  Rak tarczycy występuje rzadko, stanowi około 1 % wszystkich nowotworów złośliwych. Częstość jego występowania jest zróżnicowana geograficznie. Polska należy do krajów w których zapadalność na raka tarczycy jest stosunkowo niska.

 • Rak z&nbsp;komórek Merkla

  Rak z komórek Merkla

  Rak z komórek Merkla najczęściej zlokalizowany jest na obszarach skóry narażonych na ekspozycję słońca. W 50% przypadków dotyczy regionu głowy i szyi oraz w 40% występuje na kończynach. Zwykle objawia się on jako czerwony guzek o gładkiej powierzchni z licznymi teleangiektazjami.

 • Rak żołądka

  Rak żołądka

  Polska należy do krajów, w których rak żołądka występuje stosunkowo często w porównaniu z innymi krajami Europy. Obecnie rak żołądka jest pod względem częstości występowania 7. nowotworem złośliwym u mężczyzn i 11. u kobiet, a rocznie notuje się ponad 5000 zachorowań i podobną liczbę zgonów z jego powodu.

 • Rana

  Rana

  Rana to przerwanie ciągłości skóry lub skóry i tkanek pod nią położonych. Rana powstaje zazwyczaj na skutek urazu mechanicznego, ale urazem, czyli raną może być też np. oparzenie. Uraz może być mechaniczny, termiczny lub chemiczny. W zależności od mechanizmu powstania rany wyróżniamy, m.in. rany tłuczone, szarpane, cięte, kąsane.

 • Rdzeniowy zanik mięśni

  Rdzeniowy zanik mięśni

  Rdzeniowy zanik mięśni jest uwarunkowaną genetycznie chorobą układu nerwowego, która powoduje osłabienie i zanik mięśni.

 • Reaktywne zapalenie stawów

  Reaktywne zapalenie stawów

  Reaktywne zapalenie stawów rozwija się około 4 tygodnie po infekcji (najczęściej przewodu pokarmowego lub narządów płciowych), która sama w sobie może przebiegać łagodnie, a nawet nie powodować zauważalnych objawów.

 • Retinopatia cukrzycowa

  Retinopatia cukrzycowa

  Retinopatia cukrzycowa oznacza patologiczne zmiany w siatkówce. Główną przyczyną niekorzystnych zmian zachodzących w oczach u osób chorujących na cukrzycę jest brak wyrównania metabolicznego cukrzycy

 • Retinopatia wcześniaków

  Retinopatia wcześniaków

  Retinopatia wcześniaków to choroba niedojrzałej siatkówki. Występuje u dzieci urodzonych przed planowanym terminem porodu, u których naczynia siatkówki nie są jeszcze w pełni rozwinięte.

 • Reumatoidalne zapalenie stawów

  Reumatoidalne zapalenie stawów

  Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS, gościec) jest przewlekłą chorobą zapalną atakującą stawy i różne narządy. Najbardziej charakterystycznym jej objawem jest ból, sztywność oraz obrzęk stawów rąk i stóp, ale zapalenie może dotyczyć także innych stawów.

 • Rhabdomyosarcoma (mięsak komórek prążkowanych, mięsak prążkowanokomórkowy)

  Rhabdomyosarcoma (mięsak komórek prążkowanych, mięsak prążkowanokomórkowy)

  Mięsak komórek prążkowanych jest nowotworem złośliwym tkanek miękkich, wywodzącym się z niezróżnicowanych embrionalnych komórek mezenchymalnych. Przyczyny rozwoju guza nie są znane, uważa się, że czynniki genetyczne wpływają na rozwój niektórych jego postaci.

 • Riketsjozy

  Riketsjozy

  Riketsjozy to choroby wywołane przez riketsje, namnażające się wewnątrzkomórkowo bakterie. Rezerwuarem riketsji są ssaki, na których pasożytują określone wektory - stawonogi (kleszcze, wszy, pchły, roztocza). Po zakażeniu dochodzi do rozsiewu bakterii drogą krwi. Riketsje powodują zapalenia naczyń, głównie małych tętnic i naczyń włośniczkowych. Indukuje to proces krzepnięcia krwi w naczyniach i prowadzi do ich niedrożności. Dotyczy to przede wszystkim naczyń skóry, mięśnia sercowego, mięśni szkieletowych, ośrodkowego układu nerwowego i nerek.

 • Rogowce dłoni i&nbsp;stóp

  Rogowce dłoni i stóp

  Rogowce dłoni i stóp jest to duża grupa chorób skóry uwarunkowanych zaburzeniami procesu rogowacenia naskórka o podłożu genetycznym. Manifestują się masywnym pogrubieniem naskórka (jego warstwy rogowej). Charakterystyczne dla tego stanu jest żółte zabarwienie skóry.

 • Rogowiak kolczystokomórkowy skóry

  Rogowiak kolczystokomórkowy skóry

  Rogowiak ma postać kopulastego guza, który swoją barwą nie odróżnia się od ubarwienia otaczającej go skóry lub przybiera nieco perłowy kolor. W części środkowej zauważyć można kraterowate wgłębienie, które wypełnione jest masami rogowymi.

 • Ropień mózgu

  Ropień mózgu

  Przyczyną ropnia mózgu jest zakażenie bakteryjne ośrodkowego układu nerwowego, szerzące się drogą krwiopochodną lub przez ciągłość z ropnego zapalenia zatok, ucha środkowego, wyrostka sutkowatego lub zęba.

 • Ropień odbytu

  Ropień odbytu

  Ropnie najczęściej powstają w wyniku infekcji, która szerzy się albo od strony krypt i gruczołów odbytowych bądź tkanek położonych w miednicy małej w okolicy okołoodbytniczej (tzw. ropnie wysokie) albo od strony skóry.

 • Ropień okołomigdałkowy

  Ropień okołomigdałkowy

  W dzisiejszych czasach, kiedy znacznie wzrosła rozpoznawalność anginy i prawidłowo leczy się ją antybiotykami, częstość występowania ropni okołomigdałkowych znacznie się zmniejszyła, ale mimo to są one częstą przyczyną konsultacji laryngologicznych na SOR.

 • Ropień płuca

  Ropień płuca

  Ropień płuca występuje rzadko. Najczęściej pojawia się jako powikłanie bakteryjnego zapalenia płuc i powoduje podobne objawy jak zapalenie płuc.

 • Ropniak podtwardówkowy

  Ropniak podtwardówkowy

  Ropniak podtwardówkowy może wywoływać takie objawy, jak gorączka, ból głowy, splątanie, senność, a niekiedy nawet śpiączka, niedowład połowiczy lub porażenie połowicze, drgawki, nudności lub wymioty, niewyraźne widzenie, niewyraźna mowa.

 • Roponercze

  Roponercze

  Roponercze to ciężkie zakażenie układu moczowego z obecnością ropnej treści w miedniczce nerkowej.

 • Rozedma płuc

  Rozedma płuc

  Rozedmą nazywamy nieodwracalne zniszczenia w zakresie części płuc odpowiedzialnej za wymianę gazową, czyli oskrzelików oddechowych i woreczków pęcherzykowych.

 • Rozlane zapalenie oskrzelików

  Rozlane zapalenie oskrzelików

  Rozlane zapalenie oskrzelików jest bardzo rzadką, postępującą chorobą, w której dochodzi do zapalenia oskrzelików - czyli drobnych dróg oddechowych położonych pomiędzy oskrzelami a pęcherzykami płucnymi - i zatok przynosowych.

 • Rozlane zapalenie powięzi z&nbsp;eozynofilią

  Rozlane zapalenie powięzi z eozynofilią

  Powięź to silna błona łącznotkankowa pokrywająca mięśnie. Powięzie znajdują się w obrębie kończyn (tam mogą tworzyć przegrody między grupami mięśni), ale także w obrębie szyi, klatki piersiowej i jamy brzusznej. Wszędzie odgrywają bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu narządów.

 • Rozlany skurcz i&nbsp;bolesne skurcze przełyku

  Rozlany skurcz i bolesne skurcze przełyku

  Rozlany skurcz i bolesne skurcze przełyku są rzadkimi chorobami. Objawiają się bólem w klatce piersiowej (występujący często podczas pierwszych kęsów spożywanego posiłku) oraz dysfagią (zaburzeniami połykania).

 • Rozpływ skrzący

  Rozpływ skrzący

  Rozpływ skrzący to liczne żółtawobiałe, złote lub kolorowe kryształy cholesterolu zawieszone w żelu ciała szklistego oraz, rzadziej, w komorze przedniej. Powstają one wtórnie do długotrwale utrzymującego się krwotoku wewnątrzgałkowego po wielokrotnym, ciężkim urazie lub zabiegu chirurgicznym. Rozpływowi skrzącemu zwykle towarzyszy tylne odłączenie ciała szklistego.

 • Rozrost endometrium

  Rozrost endometrium

  Błona śluzowa macicy, zwana inaczej endometrium, jest strukturą zmieniającą się dynamicznie w trakcie cyklu oraz życia kobiety. Jej grubość regulowana jest aktywnością żeńskich hormonów płciowych. Zaburzenie równowagi hormonalnej polegające na zwiększeniu stężenia estrogenów przy braku lub małym stężeniu progestagenów, powodujące nadmierny, nieregularny wzrost gruczołów endometrium nazywa się rozrostem endometrium.

 • Rozstrzenie oskrzeli

  Rozstrzenie oskrzeli

  Rozstrzenie oskrzeli to przetrwałe lub postępujące, nieodwracalne rozszerzenie drzewa oskrzelowego.

 • Rozwarstwienie aorty

  Rozwarstwienie aorty

  Rozwarstwienie najczęściej pojawia się na skutek miejscowego uszkodzenia lub przerwania ściany aorty po wewnętrznej stronie. Najczęściej zdarza się to w obrębie klatki piersiowej, rzadziej na odcinku brzusznym aorty. Taki stan jest przyczyną niedokrwienia narządów zaopatrywanych przez tętnicę.

 • Rozwarstwienie siatkówki

  Rozwarstwienie siatkówki

  Rozwarstwienie siatkówki to choroba polegająca na rozszczepieniu jej warstw. Jednocześnie dochodzi do przerwania połączeń między komórkami nerwowymi w siatkówce. Najczęściej występująca jej postać u dzieci (tzw. wrodzone lub młodzieńcze rozwarstwienie) jest dziedziczona w sposób sprzężony z chromosomem X.

 • Róża (choroba skóry) - objawy, przyczyny i&nbsp;leczenie

  Róża (choroba skóry) - objawy, przyczyny i leczenie

  Róża jest chorobą skóry i tkanki podskórnej wywołaną przez paciorkowce. Bakterie wnikają do organizmu przez uszkodzoną skórę lub błonę śluzową i powodują zapalenie, najczęściej na kończynach dolnych lub twarzy. Skóra jest żywoczerwona, błyszcząca, obrzęknięta, wyraźnie odgraniczona od skóry zdrowej, bolesna. Leczenie polega na przyjmowaniu antybiotyków.

 • Różyca

  Różyca

  Zachorowania na różycę wśród ludzi są najczęściej spowodowane zawodowym narażeniem na kontakt z zakażonym zwierzęciem lub produktami pochodzenia zwierzęcego. Do zakażenia dochodzi poprzez wnikanie bakterii przez uszkodzoną skórę.

 • Różyca skóry

  Różyca skóry

  U ludzi różyca to rzadka choroba, którą obserwuje się głównie wśród osób pracujących z chorymi zwierzętami lub stykających się z zakażonym materiałem pochodzenia zwierzęcego (zakażone mięso, ryby, drób).

 • Różyczka

  Różyczka

  Najczęściej na różyczkę chorują dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, ale chorować mogą także osoby dorosłe.

 • Różyczka u&nbsp;dorosłych

  Różyczka u dorosłych

  Różyczka występuje tylko u ludzi - źródłem zakażenia jest człowiek chory na różyczkę. Zarażamy się drogą wziewną - przez kontakt z wydzielinami nosogardła osoby zakażonej. Różyczka jest względnie mało zaraźliwa - po kontakcie z chorym zachoruje 10-30% osób podatnych na zachorowanie, przy czym nawet do 50% zakażonych może przebyć różyczkę zupełnie bezobjawowo.

 • Różyczka u&nbsp;kobiet w&nbsp;ciąży

  Różyczka u kobiet w ciąży

  Różyczka jest chorobą wirusową o miernej zakaźności, rozwijającą się tylko u ludzi. Jej przebieg jest zwykle łagodny, a poważne powikłania stwierdza się rzadko. Jednak zachorowanie na różyczkę u kobiet w ciąży, zwłaszcza w pierwszych 16 tygodniach, może być przyczyną poronienia, zgonu płodu lub porodu przedwczesnego oraz licznych wad wrodzonych.

 • Rumień guzowaty

  Rumień guzowaty

  Rumień guzowaty to guzowate zmiany zapalne w tkance podskórnej, które pojawiają się najczęściej na przedniej powierzchni goleni.

 • Rumień obrączkowaty odśrodkowy

  Rumień obrączkowaty odśrodkowy

  Rumień obrączkowaty odśrodkowy to choroba skóry, której przyczyna w większości przypadków pozostaje nieznana. Do rozwoju wykwitów mogą przyczyniać się czynniki infekcyjne, nowotworowe, autoimmunologiczne, pokarmowe oraz niekiedy przyjmowane leki.

 • Rumień zakaźny (tzw. piąta choroba, ang. <i>fifth disease</i>)

  Rumień zakaźny (tzw. piąta choroba, ang. fifth disease)

  Rumień zakaźny to wysypkowa choroba zakaźna wieku dziecięcego spowodowana zakażeniem parwowirusem B19. Zakażenie przenosi się z człowieka na człowieka drogą kropelkową, bardzo rzadko z zakażonymi preparatami krwi i osocza.

 • Rwa kulszowa

  Rwa kulszowa

  Chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa zalicza się do chorób cywilizacyjnych - związanych z trybem i higieną życia, aktywnością fizyczną, pracą zawodową. Do wystąpienia bólu krzyża oraz przepukliny jądra miażdżystego predysponowane są osoby prowadzące siedzący tryb życia, otyłe, pozostające długi czas w wymuszonej pozycji (np. kierowcy) i przenoszące własnoręcznie ciężkie przedmioty (pracownicy fizyczni).

 • Rybia łuska

  Rybia łuska

  Rybia łuska to uogólnione nadmierne rogowacenie z tworzeniem się hiperkeratotycznych nawarstwień i dachówkowato ułożonych łusek.

 • Rzekomobłoniaste zapalenie jelit

  Rzekomobłoniaste zapalenie jelit

  Rzekomobłoniaste zapalenie jelit jest najczęstszą biegunką bakteryjną nabywaną w środowisku szpitalnym. Choroba jest następstwem zaburzeń fizjologicznej flory jelita grubego, do której dochodzi prawie wyłącznie z powodu stosowania antybiotyków.

 • Rzeżączka

  Rzeżączka

  Rzeżączka jest jedną z najczęstszych niewirusowych chorób przenoszonych drogą płciową. Wywołują ją bakterie Gram-ujemne dwoinki rzeżączki (Neisseria gonorrhoea).

 • Rzęsistkowica

  Rzęsistkowica

  Rzęsistkowica jest najczęściej występującą chorobą przenoszoną drogą płciową. Jest częściej diagnozowana u kobiet, niż u mężczyzn. W Polsce szacuje się, że rzęsistkiem pochwowym jest zarażonych 30-70% kobiet i 10-20% mężczyzn w zależności od populacji, warunków bytowych, sanitarno-higienicznych i socjoekonomicznych.

 • Samoistna fibroelastoza opłucnowo-śródmiąższowa

  Samoistna fibroelastoza opłucnowo-śródmiąższowa

  Samoistna fibroelastoza opłucnowo-śródmiąższowa należy do bardzo rzadkich chorób z grupy samoistnych śródmiąższowych zapaleń płuc. Charakteryzuje się zwłóknieniami opłucnej i miąższu płucnego bezpośrednio pod opłucną. W miejscach tych gromadzi się substancja zwana kolagenem i tzw. włókna elastyczne.

 • Samoistne zespoły bólowe odbytu i&nbsp;odbytnicy

  Samoistne zespoły bólowe odbytu i odbytnicy

  Zespół objawia się bólem, dużym napięciem i uczuciem dyskomfortu w okolicy odbytu, krzyża i kości ogonowej, niekiedy uczuciem rozpierania. Czasem ból obejmuje także pośladki oraz uda.

 • Samotny wrzód odbytnicy

  Samotny wrzód odbytnicy

  Podejrzewaną przyczyną powstania tej choroby są zaburzenia wypróżnienia – usilne, nieskuteczne parcia powodują fałdowanie ściany odbytnicy, stopniowe pogrubienie i przebudowę ściany w miejscu największego ucisku. Miejscowe niedokrwienie spowodowane uciskiem może w końcu doprowadzić do powstania owrzodzenia.

 • Sarkocystoza

  Sarkocystoza

  Sarkocystoza to choroba wywoływana przez pierwotniaki z rodzaju Sarcocystis, które są głównie patogenami zwierząt, jednak sporadycznie, w wyniku spożycia cyst pasożyta zawartych w mięsie wołowym lub wieprzowym poddanym niewystarczającej obróbce cieplnej, dochodzi do zarażenia człowieka.

 • Sarkoidoza

  Sarkoidoza

  Sarkoidoza jest chorobą, która polega na tworzeniu małych zapalnych guzków w różnych narządach ciała. Przyczyna sarkoidozy nie jest znana. Zapalne guzki, nazywane ziarniniakami, są miejscem aktywnego procesu chorobowego. Ziarniniaki budowane są przez gromadzące się nieprawidłowo pobudzone komórki układu odporności, tzw. limfocyty, makrofagi.

 • SARS (zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej)

  SARS (zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej)

  Zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej jest zagrażającą życiu chorobą wirusową wywołaną zakażeniem koronawirusem określanym jako wirus SARS. Pierwotnym rezerwuarem wirusa SARS były zwierzęta. Do tej pory nie zidentyfikowano jednoznacznie gatunku zwierzęcia, z którego doszło do transmisji patogenu na populację ludzką.

 • Schistosomoza

  Schistosomoza

  Po malarii i robaczycach jelitowych, schistosomoza jest trzecią w kolejności chorobą pasożytniczą siejącą spustoszenie na świecie i pozostającą jedną z głównych przyczyn zgonów w krajach rozwijających się Afryki, Ameryki Południowej, Karaibów, Bliskiego Wschodu i Azji. Choruje na nią ponad 207 milionów ludzi na świecie, z czego 85% w Afryce.

 • Schizofrenia

  Schizofrenia

  Schizofrenia to choroba ludzi młodych – ponad połowa zachorowań rozpoczyna się przed 30. rokiem życia. Przyczyny choroby są złożone i nie w pełni znane.

 • Schizofrenia u&nbsp;dzieci i&nbsp;młodzieży

  Schizofrenia u dzieci i młodzieży

  Najpoważniejszym zaburzeniem psychotycznym (czyli przebiegającym z objawami psychozy) jest schizofrenia – przewlekła choroba o bardzo „bogatym” i zróżnicowanym obrazie, która dotyka głównie młodych dorosłych. Jednak schizofrenia może rozpoczynać się również w okresie dojrzewania, a nawet u dzieci.

 • Sepsa i&nbsp;wstrząs septyczny

  Sepsa i wstrząs septyczny

  Sepsa bezpośrednio zagraża życiu chorego, ponieważ w jej przebiegu dochodzi do niewydolności wielu ważnych dla życia narządów, takich jak nerki, wątroba, serce i płuca.

 • Siatkówczak

  Siatkówczak

  Siatkówczak jest najczęściej występującym nowotworem wewnątrzgałkowym u dzieci. Jest to nowotwór złośliwy, który nieleczony prowadzi do przerzutów i śmierci dziecka. Współczesne metody leczenia pozwalają w ponad 90% przypadków uratować życie chorego dziecka i często zachować przynajmniej w jednym oku użyteczny stopień widzenia.

 • SIBO (zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego) - objawy, przyczyny, leczenie i&nbsp;dieta

  SIBO (zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego) - objawy, przyczyny, leczenie i dieta

  Zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO) to stan, w którym w jelicie cienkim występuje zwiększona liczba bakterii, co powoduje objawy i może prowadzić do zaburzeń trawienia i wchłaniania. Głównymi objawami są: wzdęcie brzucha, biegunki, ból brzucha. Nieleczone SIBO pociąga za sobą niekorzystne skutki zdrowotne (m.in. niedobór witaminy B12, A i D, niedożywienie).

 • Skórzak rogówki

  Skórzak rogówki

  Skórzak rogówki to wrodzony szarawy guzek łagodny o różnych rozmiarach, który pokrywa rąbek rogówki, najczęściej w części dolnoskroniowej. Występuje rzadko. Może być przyczyną niezborności (astygmatyzm) i niedowidzenia oka.

 • Skręcenie stawu skokowego

  Skręcenie stawu skokowego

  Objawy skręcenia to ból po stronie bocznej stawu skokowego, czyli w okolicy kostki bocznej, obrzęk tej okolicy, możliwe jest także wystąpienie krwiaka, który ujawnia się w postaci zasinienia tkanki podskórnej.

 • Skrobiawica nerek

  Skrobiawica nerek

  Amyloidoza (skrobiawica) jest ciężką ogólnoustrojową chorobą, której przyczyną jest gromadzenie się w wielu narządach amyloidu – nieprawidłowego białka produkowanego przez organizm chorego. Amyloid odkłada się między wszystkimi komórkami ciała w postaci nieprawidłowych mikroskopijnych włókienek, co prowadzi do uszkodzenia ważnych narządów, takich jak serce, nerki, wątroba, jelita oraz nerwy.

 • Skrzydlik i&nbsp;tłuszczyk

  Skrzydlik i tłuszczyk

  Skrzydlik jest zmianą degeneracyjną spojówki, która polega na wrastaniu tkanki włóknisto-naczyniowej w rogówkę. Nazwę tej zmianie nadano ze względu na jej podobieństwo do skrzydła owada.

 • Skrzywienie prącia

  Skrzywienie prącia

  Skrzywienie prącia to deformacja prącia polegająca na odchyleniu jego przebiegu od linii prostej. Skrzywienie wrodzone występuje u 1–10% mężczyzn.

 • Sparganoza

  Sparganoza

  Sparganoza jest chorobą pasożytniczą spowodowaną zarażeniem tasiemcem z rodzaju Spirometra (Diphyllobothrium) erinaceieuropaei i gatunkami pokrewnymi. Jest dość rzadko rozpoznawana. Za obszary jej endemicznego występowania uważa się kraje Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz Amerykę Południową.

 • Spodziectwo

  Spodziectwo

  Spodziectwo (hypospadiasis) jest jedną z najczęściej występujących wad rozwojowych układu moczowo-płciowego u chłopców. Charakteryzuje się tym, że ujście zewnętrzne cewki moczowej znajduje się w nieprawidłowym położeniu na brzusznej powierzchni prącia. Od urodzenia bywa zwężone.

 • Stan przedrzucawkowy i&nbsp;rzucawka

  Stan przedrzucawkowy i rzucawka

  Choroba została po raz pierwszy rozpoznana prawie 2000 lat temu. Aulus Cornelius Celsus opisał w swym dziele De Medicina kobietę, u której występujące w czasie ciąży drgawki ustąpiły po porodzie. Chorobę nazwano rzucawką.

 • Stany przedrakowe krtani

  Stany przedrakowe krtani

  Stany przedrakowe wiążą się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju procesu nowotworowego. Stanem przedrakowym nazywa się ogniskowe zmiany morfologiczne, mogące ewoluować w raka inwazyjnego.

 • Stany przedrakowe skóry

  Stany przedrakowe skóry

  Stan przednowotworowy (przedrakowy) to zmiana skórna, na której podłożu statystycznie częściej, niż w przypadku innych chorób, może rozwinąć się nowotwór skóry. Stany przednowotworowe dzielą się na właściwe stany przednowotworowe oraz stany potencjalnie sprzyjające rozwojowi nowotworów.

 • Stopa cukrzycowa

  Stopa cukrzycowa

  Stopa cukrzycowa należy do przewlekłych powikłań cukrzycy. Występuje zarówno u chorych na cukrzycę typu 1, jak i typu 2. Jest to owrzodzenie (płytkie albo głębokie przerwanie ciągłości skóry) zlokalizowane zwykle na części podeszwowej lub grzbietowej stopy.

 • Strongyloidoza (węgorczyca)

  Strongyloidoza (węgorczyca)

  Węgorczyca (strongyloidoza) jest chorobą pasożytniczą przewodu pokarmowego spowodowaną zarażeniem występującym powszechnie na całym świecie nicieniem - węgorkiem jelitowym (Strongyloides stercoralis). Zarażenia Strongyloides stercoralis są rozpowszechnione w krajach rozwijających się, w populacjach o niskim statusie socjoekonomicznym, bytujących w złych warunkach sanitarno-higienicznych, zwłaszcza w klimacie tropikalnym i subtropikalnym.

 • Stwardnienie guzowate

  Stwardnienie guzowate

  Stwardnienie guzowate charakteryzuje się obecnością zmian skórnych oraz guzów o charakterze nienowotworowym. Są to zmiany rozwojowe, które występują w układzie nerwowym, narządzie wzroku, sercu, płucach, nerkach, wątrobie.

 • Stwardnienie rozsiane

  Stwardnienie rozsiane

  W razie zaobserwowania objawów mogących wskazywać na stwardnienie rozsiane należy zgłosić się do lekarza POZ, który w razie potrzeby skieruje pacjenta do dalszej diagnostyki neurologicznej. Należy pamiętać, że objawy stwardnienia rozsianego są niecharakterystyczne i mogą występować w wielu różnych chorobach i stanach.

 • Stwardnienie zanikowe boczne

  Stwardnienie zanikowe boczne

  Jednym z charakterystycznych objawów choroby są tak zwane fascykulacje, czyli zrywania mięśni - drgania, falowanie mięśni lub uczucie chodzenia robaków pod skórą.

 • Szczelina błony naczyniowej oka

  Szczelina błony naczyniowej oka

  Szczelina błony naczyniowej oka to ubytek tęczówki powiązany ze szczeliną (ubytkiem) ciała rzęskowego, naczyniówki, częściowo siatkówki i często również nerwu wzrokowego. Ta wrodzona wada gałki ocznej powstaje w 5.–6. tygodniu życia płodowego.

 • Szczelina odbytu

  Szczelina odbytu

  Najbardziej typowy obraz tego schorzenia to piekący ból okolicy odbytu nasilający się przy wypróżnieniach, możliwe jest niewielkie krwawienie (ślad krwi na papierze toaletowym). Szczelina może być „ostra” – o objawach o dużym nasileniu, trwających krótko lub przewlekła, gdy objawy trwają długo. W przypadkach szczeliny przewlekłej może dojść do wykształcenia fałdu na brzegu odbytu.

 • Szczelina tarczy nerwu wzrokowego

  Szczelina tarczy nerwu wzrokowego

  Szczelina tarczy nerwu wzrokowego to wada wrodzona, której przyczyną jest brak zamknięcia szczeliny pierwotnego pęcherzyka ocznego w czasie życia płodowego. Wykrywa się ją u 0,25% na 12 000 przebadanych pacjentów.

 • Szczelina tęczówki

  Szczelina tęczówki

  Jest to wrodzony ubytek tęczówki, który jest pełnościenny (tj. obejmuje całą grubość tęczówki). Brak fragmentu tęczówki może być całkowity, jeśli sięga do jej podstawy, lub częściowy, gdy obejmuje tylko część przyźreniczną. Powstaje w 5. tygodniu życia płodowego.

 • Szkarlatyna (płonica) - objawy i&nbsp;leczenie

  Szkarlatyna (płonica) - objawy i leczenie

  Szkarlatyna (płonica) to choroba bakteryjna, spowodowana przez zakażenie paciorkowcami. Chorują głównie dzieci, u dorosłych choroba zdarza się sporadycznie. Najczęściej do zakażenia dochodzi w przedszkolach i szkołach.

 • Szpiczak plazmocytowy

  Szpiczak plazmocytowy

  Szpiczak plazmocytowy (szpiczak mnogi) rozwija się w wskutek nieprawidłowości w procesie przemian limfocytów B do komórki plazmatycznej. Przemiana nowotworowa plazmocytów skutkuje ich niekontrolowanym rozrostem oraz niekontrolowanym wydzielaniem dużej ilości przeciwciał (czyli immunoglobulin). Nadmierna liczba tych przeciwciał jest dominującą przyczyną objawów szpiczaka.

 • Ścieranie zębów

  Ścieranie zębów

  Symptomy zgrzytania i zagryzania zębów - jak często występują i jakie są sposoby leczenia?

 • Śródmiąższowe zapalenie nerek

  Śródmiąższowe zapalenie nerek

  Przyczyną ostrego śródmiąższowego zapalenia nerek najczęściej (w ok. 70% przypadków) są leki, głównie antybiotyki i niesteroidowe leki przeciwzapalne.

 • Świerzb – objawy i&nbsp;leczenie

  Świerzb – objawy i leczenie

  Świerzb jest chorobą wywołaną przez świerzbowca ludzkiego. Powoduje powstanie zmian skórnych, którym towarzyszy uporczywy świąd, nasilający się zwłaszcza w nocy, po rozgrzaniu ciała w łóżku. Źródłem zakażenia jest chory człowiek. Choroba szerzy się przede wszystkim w skupiskach ludzkich (np. w żłobkach, przedszkolach, internatach, domach dziecka, domach opieki społecznej, szpitalach).

 • Świerzbiączka guzkowa

  Świerzbiączka guzkowa

  Świerzbiączka guzkowa jest niespecyficzną reakcją na drapanie, mogącą wystąpić we wszystkich jednostkach chorobowych, powodujących świąd. Może rozwinąć się również na podłożu samouszkodzeń skóry, gdzie zazwyczaj nie występuje świąd.

 • Świnka (nagminne zapalenie przyusznic)

  Świnka (nagminne zapalenie przyusznic)

  Świnka jest ogólnoustrojową chorobą wywołaną zakażeniem wirusem świnki (paramyksowirus) przebiegającą z zajęciem narządów gruczołowych (najczęściej ślinianek, niekiedy trzustki, rzadziej układu nerwowego).

 • Świnka u&nbsp;dorosłych

  Świnka u dorosłych

  Świnka jest chorobą występującą tylko u ludzi. Do zakażenia dochodzi drogą wziewną, przez kontakt ze śliną i wydzielinami dróg oddechowych rozpraszanymi przez chorych na świnkę podczas kaszlu i kichania. Niektóre osoby mogą być bezobjawowo zakażone wirusem świnki lub przechodzić chorobę bardzo łagodnie, ale stanowią źródło zakażenia dla innych.

 • Tarcza zastoinowa

  Tarcza zastoinowa

  Tarcza zastoinowa jest to obrzęk tarczy nerwu wzrokowego spowodowany podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym. Gdy ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego rośnie, przenosi się ono z obszaru mózgu na okolicę pozagałkową, co prowadzi do ucisku włókien nerwu wzrokowego i biegnących w nim naczyń krwionośnych.

 • Tęgoryjczyce

  Tęgoryjczyce

  Choroba zwykle dotyczy osób zamieszkujących w ciepłym wilgotnym klimacie, na obszarach o złych warunkach sanitarnych i higienicznych lub w miejscach, gdzie używa się odchodów ludzkich jako nawozów. Narażone są osoby poruszające się boso lub w inny sposób narażone na kontakt nieosłoniętej skóry z zanieczyszczoną ziemią.

 • Tętniak aorty

  Tętniak aorty

  Tętniak to fragment tętnicy, w którym następuje poszerzenie jej światła o ponad 50% w stosunku do prawidłowej wartości.

 • Tętniak mózgu

  Tętniak mózgu

  Tętniak powstaje wówczas, gdy jedna z warstw budujących tętnicę ulegnie w jednym miejscu osłabieniu. Płynąca pod ciśnieniem krew wypycha na zewnątrz osłabiony fragment tętnicy, tworząc uwypuklenie, które z czasem powiększa się i może pęknąć.

 • Tężec

  Tężec

  Tężec jest ciężką chorobą układu nerwowego cechującą się skurczami mięśni. Chorobę wywołuje zakażenie rany beztlenową bakterią – laseczką tężca.

 • Tężyczka

  Tężyczka

  Tężyczka to objaw, charakteryzujący się niekontrolowanymi, często bolesnymi skurczami lub drżeniami mięśni oraz nieprzyjemnymi mrowieniami.

 • Tłuszczakomięsak (<i>liposarcoma</i>) – wygląd, badanie, rokowania

  Tłuszczakomięsak (liposarcoma) – wygląd, badanie, rokowania

  Tłuszczakomięsak jest nowotworem złośliwym, wywodzącym się z komórek budujących tkankę tłuszczową. Rokowanie tłuszczakomięsaka zależne jest od podtypu nowotworu, umiejscowienia oraz stopnia zaawansowania w czasie rozpoznania choroby.

 • Toczeń polekowy

  Toczeń polekowy

  Toczeń polekowy jest chorobą wywołaną przez niektóre leki. Objawy przypominają objawy tocznia rumieniowatego układowego. Choroba ma charakter autoimmunologiczny, co oznacza, że układ odpornościowy atakuje własne komórki i tkanki organizmu.

 • Toczeń rumieniowaty układowy

  Toczeń rumieniowaty układowy

  Toczeń rumieniowaty układowy to jedna z układowych chorób tkanki łącznej (tzw. kolagenoz), których przyczyną jest skierowanie układu odpornościowego przeciwko własnemu organizmowi (proces ten nazywamy autoimmunizacją).

 • Toczniowe zapalenie nerek

  Toczniowe zapalenie nerek

  Przyczyną toczniowego zapalenia nerek są przeciwciała skierowane przeciwko własnym tkankom, które wiążą się z innymi substancjami wskutek czego powstają kompleksy immunologiczne, które z kolei gromadzą się w kłębuszkach nerkowych, wywołując zapalenie nerek.

 • Toksokaroza

  Toksokaroza

  Toksokaroza jest chorobą pasożytniczą wywoływaną przez larwy glisty psiej lub glisty kociej. Objawy toksokarozy zależą od masywności zarażenia, nasilenia reakcji alergiczno-zapalnej oraz umiejscowienia larw/ziarniniaków.

 • Toksokaroza oczna

  Toksokaroza oczna

  Toksokaroza oczna to choroba zapalna siatkówki i naczyniówki wywołana przez pasożyta układu pokarmowego psów Toxocara canis. Do zarażenia dochodzi przez połknięcie jaj pasożyta, które z odchodami zwierząt trafiają do piasku i ziemi.

 • Toksoplazmoza

  Toksoplazmoza

  Toksoplazmoza jest chorobą pasożytniczą, wywoływaną przez pierwotniaka Toxoplasma gondii. Pierwotniak ten występuje w różnych postaciach rozwojowych w przewodzie pokarmowym kotów i w tkankach niemal wszystkich ssaków (w tym człowieka) oraz niektórych ptaków.

 • Toksoplazmoza u&nbsp;dzieci

  Toksoplazmoza u dzieci

  Toksoplazmoza jest odzwierzęcą chorobą pasożytniczą wywołaną przez pierwotniaka Toxoplasma gondii. Pasożyta rozsiewają koty, wydalając z kałem pierwotniaki, które mogą przetrwać w glebie przez kilkanaście miesięcy.

 • Toksoplazmoza w&nbsp;ciąży

  Toksoplazmoza w ciąży

  Toksoplazmoza jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób pasożytniczych u człowieka, wywołaną pierwotniakiem Toxoplasma gondii.

 • Torbiel osierdzia

  Torbiel osierdzia

  Torbiel osierdzia to torbiel znajdująca się w worku osierdziowym, otaczającym serce. Najczęstszą przyczyną jej powstania jest proces zapalny toczący się w obrębie worka osierdziowego lub rozwój pasożyta.

 • Torbiel skórzasta oczodołu

  Torbiel skórzasta oczodołu

  Torbiel skórzasta oczodołu to łagodny guz wrodzony, który pochodzi z niedojrzałych komórek skóry. Jej powstanie wiąże się z nieprawidłowym podziałem warstw komórek zarodka w okresie embriogenezy lub wadliwym różnicowaniem komórek.

 • Torbiel włosowa. Torbiel okolicy krzyżowo-guzicznej

  Torbiel włosowa. Torbiel okolicy krzyżowo-guzicznej

  Krzyżowo-guziczna torbiel włosowa to choroba zapalna, której objawem jest pęcherz, powstający w wyniku powiększenia i zakażenia mieszków włosowych w okolicy krzyżowo-guzicznej, czyli na dole pleców, nad szparą pośladkową.

 • Torbiele jajnika

  Torbiele jajnika

  Torbiele jajnika są grupą różnorodnych zmian znajdujących się w jajnikach – żeńskich wewnętrznych narządach rozrodczych. Najczęściej zmiany te nie są groźne dla życia i zdrowia kobiety, mimo tego często po ich zdiagnozowaniu budzą niepokój pacjentek przychodzących do ginekologa. Torbiel jajnika jest workowatą, zwykle kulistą przestrzenią otoczona ścianą, wypełniona płynną treścią.

 • Torbiele proste nerek

  Torbiele proste nerek

  Torbiele proste nerek to przestrzenie w obrębie miąższu nerki wypełnione płynem, które swoim wyglądem przypominają pęcherzyki.

 • Torbiele trzustki – objawy, przyczyny i&nbsp;leczenie

  Torbiele trzustki – objawy, przyczyny i leczenie

  Torbiele trzustki są zbiornikami płynu, które znajdują się w trzustce. Około połowy przypadków torbieli trzustki to tzw. torbiele rzekome (pozapalne), które stanowią zazwyczaj następstwo ostrego zapalenia trzustki. Torbiele nowotworowe mogą być zmianami łagodnymi z ryzykiem zezłośliwienia lub bez takiego ryzyka, a także nowotworami złośliwymi.

 • Trąd. Przyczyny, objawy i&nbsp;leczenie

  Trąd. Przyczyny, objawy i leczenie

  Trąd jest chorobą zakaźną spowodowaną przez bakterie, prątki trądu (Mycobacterium leprae). Bakterie powodujące trąd namnażają się niezwykle wolno, dlatego objawy choroby mogą pojawić się nawet po 2-10 latach od zakażenia i dotyczą głównie skóry, nerwów i błon śluzowych.

 • Trądzik

  Trądzik

  Trądzik pospolity jest najczęstszą chorobą skóry – dotyczy 85% chłopców i 80% dziewcząt. Choroba może występować u osób dorosłych w każdym wieku, choruje 8% populacji od 35. do 44. rż.

 • Trądzik młodzieńczy

  Trądzik młodzieńczy

  Trądzik jest przewlekłą chorobą zapalną mieszków łojowo-włosowych zależną od hormonów – androgenów. Mieszki łojowo-włosowe są to, jak gdyby wgłobienia skóry, z dna których wyrasta włos, a do przewodu wyprowadzającego dołączony jest gruczoł łojowy.

 • Trądzik noworodkowy i&nbsp;niemowlęcy

  Trądzik noworodkowy i niemowlęcy

  U około 20% noworodków na policzkach występują zmiany o typie drobnych zaskórników. W trądziku niemowlęcym oprócz zaskórników pojawiają się wykwity grudkowo-krostkowe, czasami guzki podskórne.

 • Trądzik różowaty

  Trądzik różowaty

  Trądzik różowaty jest przewlekłą, zapalną chorobą skóry twarzy. Obejmuje pierwotnie środkową część twarzy, na której pojawiają się rumień i teleangiektazje (tzn. poszerzone naczynia krwionośne), a następnie grudki i krosty.

 • Trichotillomania

  Trichotillomania

  Trichotillomania to zaburzenie psychiczne polegające na uporczywym i niekontrolowanym przymusie wyrywania sobie włosów.

 • Trichurioza

  Trichurioza

  Trichurioza jest chorobą pasożytniczą przewodu pokarmowego spowodowaną zarażeniem nicieniem występującym powszechnie na całym świecie – włosogłówką ludzką.

 • Trypanosomoza afrykańska

  Trypanosomoza afrykańska

  Trypanosomoza afrykańska (inaczej śpiączka afrykańska) jest chorobą powodowaną przez wiciowce - Trypanosoma brucei, które na człowieka przenoszone są przez muchę tse-tse. U pacjentów nieleczonych pasożyty początkowo powodują chorobę gorączkową, doprowadzając po latach do uszkodzenia układu nerwowego i śmierci.

 • Trypanosomoza amerykańska (choroba Chagasa)

  Trypanosomoza amerykańska (choroba Chagasa)

  Trypanosomoza amerykańska, inaczej choroba Chagasa, powodowana jest inwazją pierwotniaka Trypanosoma cruzi, który dostaje się do organizmu człowieka i zwierząt za pośrednictwem owadów. Choroba Chagasa należy do grupy tak zwanych chorób pasożytniczych, występuje wyłącznie w obu Amerykach, głównie na obszarach wiejskich Ameryki Łacińskiej.

 • Tularemia

  Tularemia

  Tularemia (potocznie nazywana „gorączką zajęczą”) jest chorobą ludzi i zwierząt spowodowaną zakażeniem bakterią Francisella tularensis. Do zakażenia ludzi dochodzi poprzez ukąszenia kleszczy oraz much jelenich, przez kontakt skóry z zakażonym zwierzęciem, spożycie skażonej wody, ekspozycję zawodową (np. w laboratorium), inhalację zanieczyszczonego kurzu lub aerozolu. Nie opisano żadnego przypadku transmisji zakażenia z człowieka na człowieka.

 • Twardzina ograniczona

  Twardzina ograniczona

  Wykwity skórne w twardzinie ograniczonej to stwardniałe, wyraźnie odgraniczone ogniska, barwy woskowatej lub porcelanowej, w okresie aktywnym otoczone sinofioletową obwódką (liliac ring), w okresie ustępowania przebarwione lub odbarwione i zanikowe. Na podstawie obrazu klinicznego wyróżniono kilka odmian twardziny ograniczonej.

 • Twardzina układowa

  Twardzina układowa

  Twardzina układowa jest przewlekłą układową chorobą tkanki łącznej. Tkanka łączna zapewnia podporę narządom, spaja tkanki i występuję w całym organizmie. Twardzina układowa prowadzi do postępującego włóknienia skóry i narządów wewnętrznych, co powoduje zaburzenia ich funkcjonowania.

 • Tylna niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego

  Tylna niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego

  Tylna niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego, zwana też neuropatią niedokrwienną pozagałkową, jest wynikiem zaburzeń w ukrwieniu tylnego odcinka nerwu wzrokowego, leżącego za gałką oczną w oczodole.

 • Tylne odłączenie ciała szklistego

  Tylne odłączenie ciała szklistego

  Tylne odłączenie ciała szklistego to oddzielenie ciała szklistego od siatkówki w tylnym odcinku gałki ocznej (ku tyłowi od podstawy ciała szklistego). Wraz z wiekiem zaburzeniu ulega jego żelowa konsystencja – ciało szkliste staje się coraz bardziej płynne. Tylne odłączenie się ciała szklistego występuje u 63% osób powyżej 80. roku życia. Częstość jego występowania wzrasta z wiekiem, w szczególności u chorych po operacji zaćmy i zapaleniach ciała szklistego.

 • Uchyłek odbytniczo-pochwowy (rectocele)

  Uchyłek odbytniczo-pochwowy (rectocele)

  Uchyłek przedni odbytnicy to workowate uwypuklenie przedniej ściany odbytnicy w kierunku pochwy. Powstaje w wyniku rozciągania, uszkodzenia lub oderwania przegrody odbytniczo-pochwowej.

 • Uchyłki dwunastnicy

  Uchyłki dwunastnicy

  Zdecydowana większość uchyłków (nawet do 90%) nie powoduje jakichkolwiek objawów (dolegliwości) i jeżeli jest wykrywana, to zupełnie przypadkowo.

 • Uchyłki jelita grubego

  Uchyłki jelita grubego

  Uchyłki jelita grubego należą do najczęstszych chorób przewodu pokarmowego. Powstają u osób dorosłych po wielu latach spożywania diety ubogoresztkowej, typowej dla współczesnych zwyczajów żywieniowych. Pokarm tego rodzaju słabo wypełnia jelito, zwiększa w nim ciśnienie i powoduje pogrubienie ściany jelita.

 • Uchyłki przełyku

  Uchyłki przełyku

  Uchyłkiem nazywamy ograniczone uwypuklenie ściany danego narządu na zewnątrz, o średnicy od kilku milimetrów do kilkunastu centymetrów, powodujące zagłębienie, doprowadzające do poszerzenia światła narządu.

 • Udar mózgu

  Udar mózgu

  Każdy udar mózgu, nawet z niewielkimi objawami, jest stanem zagrożenia życia i wymaga jak najszybszego leczenia w szpitalu, najlepiej na tzw. oddziale udarowym, wyspecjalizowanym w opiece nad chorymi z udarem. Dotyczy to także napadu przemijającego niedokrwienia mózgu (nawet krótkotrwałego), ponieważ bardzo często poprzedza on o kilka godzin lub dni udar mózgu.

 • Uraz ciśnieniowy ucha wewnętrznego

  Uraz ciśnieniowy ucha wewnętrznego

  Uraz ciśnieniowy może być wynikiem zarówno fali uderzeniowej (podmuch powietrza spowodowany eksplozją), jak i zmiany ciśnienia w otaczającym środowisku.

 • Uraz jatrogenny krtani

  Uraz jatrogenny krtani

  Do jatrogennych urazów wewnętrznych krtani może dojść w wyniku intubacji lub podczas niektórych zabiegów medycznych (np. laryngoskopii).

 • Urazy akustyczne

  Urazy akustyczne

  Przyczynami ostrego urazu akustycznego są m.in.: eksplozja, wybuch petardy, wystrzał z broni palnej.

 • Urazy i&nbsp;ciała obce gardła i&nbsp;migdałków

  Urazy i ciała obce gardła i migdałków

  Do urazu mechanicznego gardła dochodzi zwykle podczas upadku dziecka trzymającego w ustach ostry przedmiot – np. ołówek, patyk lizaka.

 • Urazy krtani

  Urazy krtani

  Urazy krtani mogą być bardzo niebezpieczne i stanowić zagrożenie życia.

 • Urazy mechaniczne przewodu słuchowego

  Urazy mechaniczne przewodu słuchowego

  Usuwanie ciał obcych na własną rękę jest bardzo ryzykowne, dlatego w takich przypadkach zawsze należy zgłosić się do lekarza.

 • Urazy nosa i&nbsp;ciała obce w&nbsp;nosie

  Urazy nosa i ciała obce w nosie

  Najczęstsze urazy są wynikiem aktywności sportowej (częściej w sportach kontaktowych), pobicia lub wypadków komunikacyjnych. Ciało obce w nosie jest jedną z najczęstszych przyczyn jednostronnego upośledzenia drożności nosa u dzieci.

 • Urazy okołoporodowe

  Urazy okołoporodowe

  Uraz porodowy to uszkodzenie tkanek miękkich, skóry, kości, nerwów i narządów wewnętrznych noworodka powstałe w przebiegu porodu.

 • Urazy stawu kolanowego

  Urazy stawu kolanowego

  Staw kolanowy jest największym stawem w ludzkim ciele, którego prawidłowe funkcjonowanie jest niezbędne do wykonywania codziennych, podstawowych czynności.

 • Urazy termiczne: oparzenie, odmrożenie

  Urazy termiczne: oparzenie, odmrożenie

  Odmrożenie ucha zewnętrznego zdarza się bardzo często i jest niebezpiecznym urazem. Co robić w razie wystąpienia objawów?

1068 artykułów - strona 4 z 6

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.